Det har gått tre år sedan världens ledare antog världens mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling – Globala målen. De 17 målen och 169 delmålen har tagits fram för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030. I alla länder. För alla människor.

UNDP

Under Global Goals Week uppmärksammas att hela världen har en gemensam plan för en bättre framtid – Agenda 2030. Genom kreativa och innovativa lösningar och ett dynamiskt samarbete kan vi förändra världen på hållbar väg. Om vi ska nå målen måste ALLA vara med!

Utmana eleverna att skapa poesi med utgångspunkt i de globala målen!

Sustainable Poetry utmanar barn och unga, från förskolan till gymnasiet, att genom poesi berätta hur de vill se framtiden. Det är också ett projekt som verkar för att pedagogisk personal samarbetar över ämnesgränser och tillsammans med barn och unga för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och stärka lärande för hållbar utveckling. (LHU: delmål 4.7 i Agenda 2030 och även inskrivet i skolans styrdokument.)

Sustainable Poetry bjuder in alla till ett kreativt globalt samskapande för att frambringa världens största digitala poesisamling som kopplas till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Ett dynamiskt partnerskap ger oss således såväl karta som skattkista för att förändra världen. Häng på äventyret! Er medverkan kan förslagsvis bli ett kick off event under Global Goals Week…Berätta för oss!

Ingen är för liten för att göra en förändring.

Greta Thunberg
Under Global Goals Week arrangerar vi guidade poesivandringar i Trelleborg!