Poesivandringar – vi går ut för att lära in om hållbarhet

Poesivandringar lockar till utevistelse och rörelseglädje i skolan samtidigt som barn och ungdomar får lära sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessutom är det en annorlunda väg att närma sig poesiläsning och reflekterande samtal. Genom poesivandring ute i naturen kan barn och ungdomar gå ut för att lära in om hållbarhet.

Konceptet poesivandring startade i Trelleborg 2019 med bland annat syftet att få fart på rörelse i samband med lärande i skolan. Sedan starten har initiativet inspirerat och fått spridning i olika kommuner. I samband med Världspoesidagen den 21 mars, 2024 kommer fler poesivandringar att arrangeras runt om i Sverige. Här följer några exempel på poesivandringar som genomförts inom ramen för Sustainable Poetry. Varmt välkomna att hänga på poesivandringsäventyret!

17 mål – 17 dikter i 17 skyltfönster i Trelleborg

Konceptet 17 mål – 17 dikter av barn och unga – i 17 skyltfönster har sedan 2019 lockat medborgare och besökare i olika åldrar på en hälsofrämjande poesivandring i centrala Trelleborg. Tanken är också att uppmuntra förskolor och skolor att poesivandra med barn och unga och därmed få in mer utevistelse och rörelse i undervisningen samtidigt som de får läsa och uppleva poesi genom alla sina sinnen och möjlighet att samtala om hållbarhet på vandringen. Poesivandringen pågår varje år under hela mars och bygger på ett samarbete mellan föreningen Sustainable Poetry, Trelleborg Citysamverkan (lokala näringsidkare) och Söderslättsgymnasiet. Poesivandringen innehåller även ett tävlingsinslag med möjlighet att vinna fina priser som medlemsföretagen i Citysamverkan Trelleborg bidrar till. Tillsammans lyfter vi barns och ungas röster för en hållbar framtid och stärker deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Barnens poesi bygger broar – Poesivandringar i Mullsjö

 I arbetet med hållbar poesi är barnen aktiva medskapare i demokratiska lärprocesser som når långt utanför klassrummets väggar. Mullsjö skola, F-klass till årskurs 3 firade Världspoesidagen 2023 med en poesipromenad runtom i lokalsamhället. Elever har läst, tänkt och skrivit dikter kopplade till demokrati, fred och de 17 globala globala målen. Poesin bygger broar mellan oss i Mullsjö! Ljuset på elevernas tankar bygger gemenskapVi ser kraften och glädjen hos eleverna när de skriver. Processen från läsandet, samtalen, omvärlden och skrivandet av den egna dikten är en fantastisk resa! berättar Anneli Wahlsten, lärare Åk 3 i ABC-huset, i Mullsjö F-3.

Diktpromenader under sportlovet i Sollentuna

Sollentuna kommun arrangerade diktpromenader under sportlovet 2021. Barn, unga och vuxna fick möjlighet att njuta av våren och titta på barnens animerade poesi. Elever från olika skolor skapade dikter och animerade med visuell programmering i scratch på Makerzone. Den ena diktpromenaden gick längs Edsvikens strandpromenad och den andra utgick från Bögs Gård. Totalt fanns det 12 olika filmer att ta del av på diktpromenaden.

Barnens hälsofrämjande poesislinga på landsbygden

Läs även om Poesislingan i Klagstorp som barnen på Klagstorps skola varit med och skapat. Poesislingan är en del av Trelleborgs kommuns arbete med hållbar utveckling på landsbygden. Under läsåret 2022/2023 har barnen utforskat FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – med utgångspunkt i sin egen närmiljö. De har haft författarbesök som en del i poesiäventyret. Författaren och skrivpedagogen Tove Berggren inspirerade och höll en kreativ workshop tillsammans med barnen på skolan som mynnade ut i ord och bilder som sedan blev dikter. Läs mer här: Poesislingan i Klagstorp – Lockar till utevistelse, lärande och rörelse i skolan

Poesislinga för ungdomar i Malmö

Lärare och elever på Oxievångsskolan i Malmö har utforskat kombinationen poesi och idrott i samarbete med skolbiblioteket. På Världspoesidagen 2023 genomförde skolan en ”Poesislinga med puls”. Läraren Jennie Rosén var initiativtagare till poesislingan och fick till ett mycket fint samarbete med idrottslärarna på skolan. Elever fick under sina pulspass gå en slinga med sju stycken stopp. Vid varje stopp fanns en dikt som de läste och kopplade ihop med ett eller flera av de globala målen. Vid varannan dikt fanns dessutom en uppmaning till pulshöjande aktivitet. Här finns mer information: Fira Världspoesidagen!