Hälsofrämjande poesivandringar – i staden och på landsbygden

Genom poesislingor och poesivandringar kan vi bryta stillasittandet i skolan och få till mer rörelse i vardagen för alla barn och unga. Genom poesivandringar kan vuxna ge sig ut på en hälsofrämjande promenad tillsammans med barn och unga, läsa poesi och samtala om samskapandet av en hållbar morgondag.

Utevistelse, rörelseglädje och nya insikter – för en hållbar morgondag

Fysisk aktivitet lyfts fram i förskolans-, skolans-, och fritidshemmets läroplaner och är en viktig del av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Att bryta stillasittandet med poesivandring öppnar för utevistelse, rörelseglädje och gemenskap samtidigt som barn och unga ges möjlighet att utforska hållbarhetsfrågor, läsa poesi på ett annorlunda sätt och utforska omgivningarna med alla sina sinnen.

Nya läsmiljöer är inspirerande, engagerande och roligt

Den annorlunda miljön kan göra läsning mer spännande och mindre formell, vilket har visat sig väcka barns och ungas nyfikenhet för poesi och hållbarhet. Kombinationen av rörelse och läsning främjar både fysisk och psykisk hälsa och gemenskapen runt läsningen är ett kliv mot ett mer engagerande och stödjande lässamhälle.

Utomhusundervisning kan bidra till lärande genom en mångsidig och engagerande miljö som stimulerar alla sinnen och uppmuntrar aktivt deltagande. Den första poesivandringen inom ramen för Sustainable Poetry arrangerades 2019 i Trelleborg – med det övergripande syftet att få till mer rörelse i vardagen för barn och unga samt lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid. Sedan dess har konceptet fått spridning i olika kommuner och det är spännande att se hur en idé kan skalas upp och vidareutvecklas på olika sätt i olika kommuner.

Här är några konkreta exempel att inspireras av:

17 mål – 17 dikter i 17 skyltfönster – Vandra mot välmående och hållbarhet med poesi som sällskap

17 mål – 17 dikter av barn och unga – i 17 skyltfönster har sedan 2019 lockat medborgare och besökare i olika åldrar på en hälsofrämjande poesivandring i stadsmiljö. Längs vägen finns möjlighet att njuta av såväl grönska som konst.

I Trelleborgs kommun är poesivandringen återkommande varje år och är resultatet av ett samarbete mellan kulturföreningen, skolan och näringslivet (Trelleborg Citysamverkan). Poesivandringen innehåller även ett tävlingsinslag med möjlighet att vinna priser som medlemsföretagen i Citysamverkan Trelleborg bidrar till. En viktig del i arbetet är att uppmuntra förskolor och skolor att bryta stillasittandet och poesivandra med barn och unga. På så vis kan mer utevistelse och rörelseglädje slå rot i undervisningen samtidigt som de får läsa och uppleva poesi på ett annorlunda sätt och genom alla sina sinnen.

Barnens poesi bygger broar – Poesivandringar i Mullsjö

 I arbetet med hållbar poesi är barnen aktiva medskapare i demokratiska lärprocesser som når långt utanför klassrummets väggar. Mullsjö skola, F-klass till årskurs 3 firade Världspoesidagen 2023 med en poesipromenad runtom i lokalsamhället. Elever har läst, tänkt och skrivit dikter kopplade till demokrati, fred och de 17 globala globala målen. Poesin bygger broar mellan oss i Mullsjö! Ljuset på elevernas tankar bygger gemenskapVi ser kraften och glädjen hos eleverna när de skriver. Processen från läsandet, samtalen, omvärlden och skrivandet av den egna dikten är en fantastisk resa! berättar Anneli Wahlsten, lärare Åk 3 i ABC-huset, i Mullsjö F-3.

Diktpromenader under sportlovet i Sollentuna

Sollentuna kommun arrangerade diktpromenader under sportlovet 2021. Barn, unga och vuxna fick möjlighet att njuta av våren och titta på barnens animerade poesi. Elever från olika skolor skapade dikter och animerade med visuell programmering i scratch på Makerzone. Den ena diktpromenaden gick längs Edsvikens strandpromenad och den andra utgick från Bögs Gård. Totalt fanns det 12 olika filmer att ta del av på diktpromenaden.

Barnens hälsofrämjande poesislinga på landsbygden i Trelleborg

Läs även om Poesislingan i Klagstorp som barnen på Klagstorps skola varit med och skapat. Poesislingan är en del av Trelleborgs kommuns arbete med hållbar utveckling på landsbygden. Under läsåret 2022/2023 har barnen utforskat FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – med utgångspunkt i sin egen närmiljö. De har haft författarbesök som en del i poesiäventyret. Författaren och skrivpedagogen Tove Berggren inspirerade och höll en kreativ workshop tillsammans med barnen på skolan som mynnade ut i ord och bilder som sedan blev dikter. Läs mer här: Poesislingan i Klagstorp – Lockar till utevistelse, lärande och rörelse i skolan

Poesislinga för ungdomar i Malmö

Lärare och elever på Oxievångsskolan i Malmö har utforskat kombinationen poesi och idrott i samarbete med skolbiblioteket. På Världspoesidagen 2023 genomförde skolan en ”Poesislinga med puls”. Läraren Jennie Rosén var initiativtagare till poesislingan och fick till ett mycket fint samarbete med idrottslärarna på skolan. Elever fick under sina pulspass gå en slinga med sju stycken stopp. Vid varje stopp fanns en dikt som de läste och kopplade ihop med ett eller flera av de globala målen. Vid varannan dikt fanns dessutom en uppmaning till pulshöjande aktivitet. Här finns mer information: Fira Världspoesidagen!

Poesivandringar – inkludera hela skolan i poesins hälsospår

Att inkludera poesivandringar i skolans hälsofrämjande arbete är bra för både hälsa och lärande. Det går hand i hand. Närmiljö blir lärmljö – att använda utemiljön som pedagogiskt rum och undervisningsresurs är ett viktigt kliv i skolutveckling på hållbar väg.