Arkitekttävling som lyfter ungas perspektiv

2017 genomfördes arkitekttävlingen “Kuststad 2025” för barn och unga i Trelleborgs kommun där de fick möjlighet att dela tankar och idéer hur den nya stadsdelen “Sjöstaden” kan byggas för att bli hållbar och inkluderande – en sjöstad som ska locka många. Elever på Söderslättsgymnasiet engagerades i utmaningen och fick inledningsvis lära sig mer om lokal demokrati och det största stadsutvecklingsprojektet i Trelleborgs historia. Vidare utforskades de globala målen, däribland mål 11 hållbara städer och samhällen, samt hållbara städer som vuxit fram de senaste åren. Därtill fick de lyssna på en intervju med projektledaren för Kuststad 2025, gå på stadsvandring och känna in området med alla sina sinnen samt använda fantasi och kreativitet för att genom poesi gestalta nyskapande tankar och idéer om den nya stadsdelen kopplat till hållbarhet. Deras dikter mynnade ut i det gemensamma bidraget “Miljöpoesi”.

Ett nyskapande sätt att skapa ung medborgardialog – Startskottet för Sustainable Poetry

Eleverna prisades för sitt unika bidrag “Miljöpoesi”- en diktutställning som sommaren 2017 blev en del av kommunens medborgarutställning “Sjöstaden 2025”. Utställningen skildrade ungas tankar och idéer samt engagemang för att bidra till utformningen av stadens gemensamma rum nära havet – utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Elevernas miljödikter blev uppskattade av såväl beslutsfattare och tjänstepersoner som medborgare och besökare och fick därefter ingå i ytterligare tre offentliga utställningar i Trelleborg; på Trelleborgs bibliotek, på Stortorgets sommarutställning – i utomhusmiljö och på Trelleborgs museum i samband med utställningen “Övre – en stadsdel full av liv – Då – Nu – Framtid” som var en del av stadsutvecklingsarbetet Övre och Stadsparkskvarteren i Trelleborg där en ny levande del av centrum växer fram. Dikterna representerade framtidsperspektivet i utställningen. Förutom att dikterna ingick i flera offentliga utställningar i staden så lyftes exempelvis dikten “Sydkustens pärla” fram i kommunens hållbarhetsrapport året 2020, likaså i samband med näringslivsfrukosten som arrangerades i anslutning till Trelleborgs första Framtids- och innovationsdag.

Elevernas bidrag i arkitekttävlingen blev startskottet för projektet Sustainable Poetry och visar på ett nyskapande sätt att engagera unga i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Här är två exempel på dikter som ingick i diktutställningen:

Min dröm om Kuststad 2025

Wille, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Träd pampigt uppradade efter gatans kant

Regn samlas upp för växande grönska

Elektricitet från solpanelerna på höghusets tak 

Luft susar in mellan höghusen med ljud och dofter 

Lustfyllda skratt från badande barn på stranden 

Evenemang lockar boende och turister 

Boenden på höga höjder med utsikt mot horisonten 

Ovanlig arkitektur reser sig mot den fria himlen 

Restauranger som lockar med högre klass

Gator, stora trottoarer, gott om plats för cyklister

Sydkustens Pärla

Mia, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Överväldigande. Det är överväldigande

att se min barndomsstad förvandlas,

från oslipad diamant till sydkustens pärla.

Palmernas stad. De vajar än

vid havets och landets mötesplats, vid strandkant.

Åt andra sidan radas restauranger,

menyer från världens alla hörn.

Valen är många, finns något för alla.

Staden är grön. Det märks på sätt och vis,

på taken stoltserar solpanel.

Femtiofemte breddgradens furste, 

jag älskar dig ännu.