Arkitekttävling för barn och unga

2017 genomfördes arkitekttävlingen “Kuststad 2025” för barn och unga i Trelleborg där de fick möjlighet att lämna förslag på hur den nya stadsdelen “Sjöstaden” kan utvecklas för att bli hållbar och inkluderande – en sjöstad som ska locka många. Elever på Söderslättsgymnasiet som läste svenska utifrån ett lärande för hållbar utveckling- perspektiv skapade poesi som skildrade deras tankar och idéer för utvecklingen av en hållbar stad.

Ett nytt sätt att skapa medborgardialog

Eleverna prisades för sitt gemensamma bidrag “Miljöpoesi”- en diktutställning som blev en del av kommunens medborgarutställning “Sjöstaden 2025”. Elevernas miljödikter blev väldigt uppskattade, och fick därefter ingå i ytterligare tre offentliga utställningar i Trelleborg; på Trelleborgs bibliotek, På Söderslättsgymnasiets mediatek och senare på Trelleborgs museum i samband med utställningen “Övre – en stadsdel full av liv.” “Miljöpoesi”-bidraget blev startskottet för projektet Sustainable Poetry.

Skolprojektet blir en global rörelse

Läraren Maria Glawe grundade således projektet tillsammans med medskapande elever i ett läranderum på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och sedan starten 2017 har projektet letat sig utanför Söderslättsgymnasiet och engagerat barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet i Trelleborg och vidare utanför Trelleborgs gränser såväl nationellt som internationellt. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter för ett samskapande lärande har således barn och unga i förskolor och skolor runt om i världen fått möjlighet att lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling samt genom poesin fått möjlighet att ge röst kring hur de vill se samtiden och framtid på hållbar väg. Projektet sammankopplas med samtliga läroplaner, Agenda 2030 och barnkonventionen. 

Projektets utveckling är resultatet av ett dynamiskt samskapande i en välgrundad kollegial praktik med en gemensam inriktning. Det är ömsesidigt fördelaktigt att arbeta kollektivt för att stärka barns och ungas medskapande i skolan och i samhället och för att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning oavsett ämne och genom alla skolstadier.

Barns och ungas röster och medskapande i kommuners utvecklingsarbete

I Trelleborgs kommun (där projektet startade) kopplas Sustainable Poetry samman med Bildningsförvaltningens vision: Trelleborg, en skolkommun att räkna med – mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar. Det kopplas också samman med kommunens inriktningsmål; barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt kommunens utvecklingsarbete med Agenda 2030 och barnkonventionen.

Följande två miljödikter skapades av eleverna Wille och Mia på samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet läsåret 2016/2017. De ingick bland annat i medborgarutställningen “Sjöstaden 2025” i Trelleborg sommaren 2017:

Min dröm om Kuststad 2025

Wille, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Träd pampigt uppradade efter gatans kant

Regn samlas upp för växande grönska

Elektricitet från solpanelerna på höghusets tak 

Luft susar in mellan höghusen med ljud och dofter 

Lustfyllda skratt från badande barn på stranden 

Evenemang lockar boende och turister 

Boenden på höga höjder med utsikt mot horisonten 

Ovanlig arkitektur reser sig mot den fria himlen 

Restauranger som lockar med högre klass

Gator, stora trottoarer, gott om plats för cyklister

Illustration: Liam Åkeson Rayner

Sydkustens Pärla

Mia, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Överväldigande. Det är överväldigande

att se min barndomsstad förvandlas,

från oslipad diamant till sydkustens pärla.

Palmernas stad. De vajar än

vid havets och landets mötesplats, vid strandkant.

Åt andra sidan radas restauranger,

menyer från världens alla hörn.

Valen är många, finns något för alla.

Staden är grön. Det märks på sätt och vis,

på taken stoltserar solpanel.

Femtiofemte breddgradens furste, 

jag älskar dig ännu.

Illustration: Liam Åkeson Rayner