Arkitekttävling för barn och unga

2017 pågick arkitekttävlingen “Kuststad 2025” för barn och unga i Trelleborg där de fick lämna förslag på hur de nya stadsdelarna ska utvecklas för att bli hållbara och inkluderande – en sjöstad som ska locka många. Elever på Söderslättsgymnasiet, som läste svenska med läraren Maria Glawe, skapade poesi som skildrade deras tankar och idéer för utvecklingen av en hållbar stad. Eleverna prisades för sitt gemensamma bidrag “Miljöpoesi” som dessutom blev en del av kommunens medborgarutställning “Sjöstaden 2025”. Elevernas miljödikter blev väldigt uppskattade, och fick därefter ingå i ytterligare tre offentliga utställningar i Trelleborg; på Trelleborgs bibliotek, i skolans mediatek och senare på Trelleborgs museum i samband med utställningen “Övre – en stadsdel full av liv.” “Miljöpoesi”-bidraget blev således startskottet för projektet Sustainable Poetry.

Skolprojektet blir en global rörelse

Sedan starten 2017 har projektet letat sig utanför Söderslättsgymnasiet och engagerat barn och unga i såväl förskolan som grundskolan och gymnasiet i Trelleborg och vidare utanför Trelleborgs gränser såväl nationellt som internationellt. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter har således barn och unga i förskolor och skolor runt om i världen fått möjlighet att lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling samt ge röst kring hur de vill se samtiden och framtid på hållbar väg. Projektet sammankopplas med samtliga läroplaner, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling och barnkonventionen. 

Barns och ungas röster och medskapande i kommuners utvecklingsarbete

I Trelleborgs kommun länkas projektet samman med Bildningsförvaltningens vision: Trelleborg, en skolkommun att räkna med – mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar, kommunens inriktningsmål; barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt kommunens arbete med Agenda 2030. Följande två miljödikter skapades av eleverna Wille och Mia på samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet läsåret 2016/2017. De ingick i medborgarutställningen “Sjöstaden 2025” i Trelleborg sommaren 2017:

Min dröm om Kuststad 2025

Wille, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Träd pampigt uppradade efter gatans kant

Regn samlas upp för växande grönska

Elektricitet från solpanelerna på höghusets tak 

Luft susar in mellan höghusen med ljud och dofter 

Lustfyllda skratt från badande barn på stranden 

Evenemang lockar boende och turister 

Boenden på höga höjder med utsikt mot horisonten 

Ovanlig arkitektur reser sig mot den fria himlen 

Restauranger som lockar med högre klass

Gator, stora trottoarer, gott om plats för cyklister

Illustration: Liam Åkeson Rayner

Sydkustens Pärla

Mia, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Överväldigande. Det är överväldigande

att se min barndomsstad förvandlas,

från oslipad diamant till sydkustens pärla.

Palmernas stad. De vajar än

vid havets och landets mötesplats, vid strandkant.

Åt andra sidan radas restauranger,

menyer från världens alla hörn.

Valen är många, finns något för alla.

Staden är grön. Det märks på sätt och vis,

på taken stoltserar solpanel.

Femtiofemte breddgradens furste, 

jag älskar dig ännu.

Illustration: Liam Åkeson Rayner