Skolverket erbjuder kompetensutveckling i form av tre moduler: förskola, grundskola och gymnasium Hållbar utveckling åk 1-6Hållbar utveckling åk 7-9Hållbar utveckling gymnasiet

Kreativitet på hållbar väg – WWF – Handledning i kreativitetens, skapandets och kulturens betydelse för en en hållbar framtid.

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola – Den globala skolan. Universitets- och högskolerådet.

Glawe, M & Selander, S (2021) Innovativ design för lärande. Liber SMAKPROV

Granath, C. & Sharma, P (2021) Lärarnas Agenda 2030 – Så kan du utbilda om de globala målen. Sanoma Utbildning