#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Författare: sustainablepoetry-admin Sida 1 av 28

Det flerstämmiga som kreativ utgångspunkt

Under föreläsningen på SETT SYD fick publiken först skapa ett ordmoln med tankar om en hållbar framtid, därefter påbörjades ett gemensamt diktskapande.

I dag fick elever från BF, HA, VOC, SA på Söderslättsgymnasiet (åldersblandat) fortsätta utmaningen genom att utforska publikens meningar och sätta samman dessa till nya dikter. Inför uppdraget hade vi läst olika dikter, tolkat och samtalat om tre olika dikttyper: anafordikt, fri dikt och argdikt. Vi läste och tolkade (både yta och djup) bland annat följande dikt och pratade om kopplingen till de globala målen. Eleverna hade mycket att samtala om…

Alla till lags

Svårt räkna rätt klockan åtta

Svårt hoppa högt klockan nio

Svårt teckna tusch klockan tio

Svårt skriva snyggt klockan tolv

och att få hänga med gänget

på rasten

Svårt vara smart och modig

Svårt vara stor och mogen

Svårt vara snäll och rolig

Svårt vara snygg och inne

och att se cool ut i skolans

korridorer

Eleverna arbetade parvis eller i grupp om tre med samma utgångspunkt, dvs. att välja ut meningar (utifrån mentiresultatet) och sedan presentera sina val för varandra och vidare ge sig i kast med det kreativa samskapandet.

Som avslutning fick poesiutmaningen följa med hem över helgen. Uppdraget går ut på att berätta vad, hur och varför vi skapar dikter för en hållbar framtid och sedan skapa poesi tillsammans med exempelvis pappa, hela familjen, med en vän, syskonen, en granne, på egen hand etc. På måndag blir det diktuppläsning och presentation av vem som varit medskapare.

Lärare och skolbibliotekarier inspirerade och spred poesiglädje på SETT SYD

I onsdags var lärare från grundskolan och gymnasiet tillsammans med skolbibliotekarier på SETT SYD för att berätta om det innovativa projektet Sustainable Poetry och bygga nya partnerskap för att stärka barns och ungas medskapande för en hållbar framtid. Förutom att berätta om projektet och ge tips för att komma igång med hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 i undervisningen skapade vi gemensamt en dikt om framtiden. I dag ska studenter på Söderslättsgymnasiet skriva i publikens ord och samskapa dikten till en helhet. Håll utkik för den spännande fortsättningen… #sustainablepoetry #settsyd

Sten Ivarsson, Skolbibliotekssamordnare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, Magdalena Ivarsson, Bibliotekarie på NTI-gymnasiet i Lund, Maria Franzén, Förstelärare på Ängbyskolan i Knivsta, Maria Glawe Förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och projektledare för Sustainable Poetry och Eva Chelbat, Koordinator.

Sustainble Poetry sprider #nätkärlek

Högläsning och samtal om Gretas riskfyllda äventyr för att rädda planeten

Elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har i samband med Skåneveckan för psykisk hälsa lyssnat på och läst om Greta Thunberg som drabbades av psykisk ohälsa. Genom böcker, artiklar och granskningar i sociala medier har eleverna tagit del av hennes story och närmat sig samtalet om den breda och komplexa frågan psykisk ohälsa. Eleverna som läser påbyggnadskurserna (svenska 2 och 3) har följt Gretas äventyr i medierna sedan förra läsåret; från det att hon ensam satte sig utanför riksdagshuset till att hon ett år senare mobiliserade en hel värld och frambringade världens genom tiderna största klimatstrejk. #GIRLPOWER

Granskning av det demokratiska samtalet i sociala medier

Parallellt med läsningen om Gretas liv och hennes enorma intresse för klimatkrisen har eleverna granskat näthat och hur det sprids i sociala medier. Å ena sidan hyllas Greta för henens kamp, å andra sidan utsätts hon för hatiska kommentarer. Eleverna har många tankar om det tuffa samtalsklimat som finns på internet. De reagerade starkt på att det är så många vuxna som ligger bakom näthatet och det faktum att barn inte gör som vuxna säger utan gör som vuxna gör. Så här resonerade två elever i undervisningen efter de granskat kommentarerna om Gretas skolstrejk för klimatet:

Jag reagerade mycket på hatet från vuxna personer, hur de säger och skriver om en helt vanlig person som bara vill visa vad hon brinner för och vill visa det för folk att det är viktigt med klimatet. Jag tycker att detta är sjukt hur vuxna människor kan göra såhär mot en flicka som bara vill visa hur viktigt det är med får framtid och klimatet.

Elev, åk 1, gymnasiet

När Maria läste artikeln om Greta Thunberg för oss idag fick jag känslan vad modig hon är. Greta får väldigt mycket hat från vuxna människor som jag känner mest ska lyfta henne och lyssna på vad hon har att säga, men istället skriver de en massa elaka ord.

Att Greta redan vid 15 års ålder har mycket mer kunskap än vad de flesta vuxna har tror jag kan provocera just för att ett barn brinner och har sjukt engagemang för något som drabbar vårt hem. ”Eftersom ni vuxna skiter i min framtid, så gör jag det med” är någonting Greta säger och jag bara tycker att det är så rätt. Varför vårt klimat är som det är idag är just för på 60 talet började man ana om hur det skulle bli i framtiden. Men man tänkte inte mer på det och fortsatte som vanligt.

Elev årskus 2, gymnasiet

Var med och sprid #nätkärlek – Skapa poesi för en hållbar framtid och dela med hela världen #sustainblepoetry

Sustainable Poetry reagerar på den allt hårdare tonen på internet och samskapar aktivt lokalt, nationellt och globalt för att öka medvetenheten och kunskapen om värdegrund och nätetik; hos barn, unga och vuxna. Genom poesins kraft och ett globalt digitalt samskapande för en hållbar framtid kan vi tillsammans främja ett tryggt, mer humant och inspirerande internet.

Utifrån dikten En vit liten strumpa av Anna Planting- Gyllenbåga har vi samtalat om de globala målen 3, 4, 5 och 10 (Agenda 2030) i undervisningen och lagt extra vikt vid att samtala om hur vi tillsammans genom att skaffa oss kunskaper och stärkt handlingskompetens kan arbeta för en medmänsklig värld där alla får plats, tillåts att vara sig själv, kan växa och frigöra sin fulla potential. Vi har också samtalat om betydelsen av våra olikheter för att skapa ett hållbart samhälle. Greta Thunberg som pratar öppet om sina diagnoser ser det som upplevs “annorlunda” av omgivningen som superkrafter istället för funktionsnedsättningar. I sociala medier har Greta Thunberg sagt följande:

När hatarna ger sig på ditt utseende och att du är annorlunda betyder det att de inte har något annat att ta till. Då vet du att du vinner!

Greta Thunberg

Eleverna fick träna på att ställa frågor till dikten En vit liten strumpa. Det resulterade i samtal om hur normer formar vårt sätt att se på världen, hur de påverkar vårt samhälle och välmående, om hur de skapar begränsningar och ojämlikhet. Syftet var att fördjupa upplevelsen och få en djupare förståelse. Elevernas läskompetens stärks bland annat genom utmaningen att läsa på, mellan och bortom raderna. När vi läst, tolkat och samtalat om olika läsupplevelser var det dags för eleverna att göra sina röster hörda genom att skapa en dikt på valfritt sätt som berör demokratiproblemet näthat. I diktskapandet uppmanades eleverna att ta ut svängarna rejält så att deras tankar och känslor kläs i ord med kraft att beröra och förändra världen. Genom att arbeta så här stärks lärande för hållbar utveckling samtidigt som de ges möjlighet att använda språk, kunskaper och förmågor i autentiska situationer utanför skolans fyrkantiga väggar. Dikterna syftar till att värna det demokratiska samtalet och ge hopp i en orolig och konfliktfylld värld. #nätkärlek #sustainblepoetry #Agenda2030

Poesin är kärlekens språk. Vi behöver dess bilder, rytmer och klanger för att alls kunna yttra oss om kärlekens väsen. Och det är i mellanrummen, mellan orden, som mening uppstår.

Mats Söderlund, Poet

“Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka”

Veckan för psykisk hälsa avslutades med en berikande föreläsning för gymnasieelever på Söderslättsgymnasiet. Hållbar människa, av Catarina Rolfsdotter- Jansson handlade om hur man kan ta hand om sig själv och planeten samtidigt. Hon talade mycket om hållbar utveckling och kognitiv dissonans; alltså glappet mellan våra värderingar och handlingar och hur det glappet kan minska genom att gå från det yttre till det inre. Det handlar om att stärka den inneboende kraften som får oss att reflektera och göra medvetna val. Catarina berättade också om sitt möte med Greta Thunberg, som upplevt den psykiska ohälsan. Under föreläsningen fick eleverna också göra mindfulnessövning och pausyoga. Det är två övningar vi ska fortsätta med i undervisningen.

Förutom elever var lärare i olika ämnen på plats; bland annat idrottslärare och språklärare, bibliotekarie och inbjudna VIP-gäster.

Utifrån föreläsningen Hållbar människa, The Woman Project – konst skapad med koppling till identitet, genus och hållbarhet samt textutdrag ur både skönlitteratur och sakprosa fick eleverna använda sin fantasi, kreativitet, språk och kunskap för att skapa poesi.

Några testade Black Out Poetry och några skrev fri form. Det skapades såväl individuellt som parvis. Runt borden pågick reflekterande samtal om föreläsningen, psykisk ohälsa och i synnerhet reflektion kring dikterna de skapat. Många elever tog ut svängarna och skapade konstverk av sina dikter.

Nästa vecka ska vi inleda undervisningen med poesimaraton och ett kreativt samtal om dikterna. Ett sådant samtal kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet. Vi ska prata om hur dikten berör oss på olika sätt samt prata om följande påstående;

Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka.

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Ny poesifestival i Trelleborg – Trelleborgs kommun

Eventet arrangerades av Sustainable Poetry Teamet i Söderslättsgymnasiets mediatek. Ett dynamiskt och kreativt bibliotek som fått utmärkelserna skolbibliotek i världsklass tre år i rad och den nationella utmärkelsen årets bibliotek 2019.

Vänskolan i Portugal inspirerar med dikt

Dagens dikt är skapad av Ana Rita från Wool and Snow School – gruppen i Portugal. Deras lärare Fatima undervisar i hållbar utveckling och eleverna skriver poesi på sitt modersmål. Ta del av fler dikter i FB-gruppen Sustainable Poetry.

Para um mundo melhor

Todos temos de ajudar!

A natureza, sem nós, pode viver

Nós, sem ela, não vai dar!

Om vi ska få en bättre värld måste vi alla hjälpa till. Naturen kan leva utan oss, men vi kan inte leva utan naturen!

Sida 1 av 28

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén