Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Författare: sustainablepoetry-admin Sida 1 av 123

Poesiantologi som sätter barnperspektivet och hållbarhet i fokus

Nu är dags för ett långt härligt sommarlov med möjlighet till avkoppling och nya spännande upplevelser. Skriv en sommarhälsning och överraska barn och unga med en digital bokgåva som uppmuntrar till läsning och poesiskapande! Sustainable Poetry delar ut den digitala poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid till alla barn och unga med uppmuntran att hålla igång läsningen även under sommarlovet.

Med detta initiativ vill Sustainable Poetry även uppmuntra pedagoger, lärare, föräldrar och andra vuxna till att läsa dikter högt tillsammans med barn och unga. Vuxna är viktiga läsande förebilder! Samtala om deras tankar kring samtiden och framtiden, ge tid för att bemöta deras frågor och lyssna till deras drömmar. Den gemensamma läsningen ger ett värdefullt tillfälle för er att samtala om vilka tankar och känslor som väcks i mötet med dikterna. Samtala också om illustrationerna som förstärker läsupplevelsen.

Inför höstens skolstart publiceras även en lärarhandledning för pedagoger och lärare att ladda ner. Trevlig läsning och glad sommar!

Ladda ner e-poesiantologin här: Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga

“Signs of Spring” – internationell dimension i undervisningen

Elever på Söderslättsgymnasiet firar hundraårsjubileet av demokrati i Sverige genom att bland annat skapa haikudikter som de delar med elever i Serbien och Italien. I höstas skrev eleverna digitala hälsningar och dikter till varandra och under våren har de fångat “vårtecken” i städerna där de bor och gestaltat ögonblicken/upplevelserna genom haiku.

red and yellow light
crowned heads paint a clear image
spring awakening

Elev, Uzicka Gimnazija, Serbien

Vi har i synnerhet kopplat diktandet till de globala målen som berör hållbara städer och samhällen, hälsa och välbefinnande och biologisk mångfald. Elever på Söderslättsgymnasiet har under läsåret arbetat med tema “Demokrati 100 år” och bland annat läst och inspirerats av Karin Boyes poesi. De har gemensamt studerat återkommande tema i Karin Boyes dikter: naturen, växtkraft, rörelse och förnyelse och ringat in både trädsymboler och trädmetaforer. Inspirerade av Karin Boyes dikter gav de sig ut på promenad i staden, fångade “vårtecken” med kameran och skrev haikudikter där första raden anger årstiden, andra raden en iakttagelse eller en känsla och tredje raden en överraskningseffekt som bryter av.

Spring has come
buds turn into flowers
the flowers come with peace

Elev. Söderslättsgymnasiet, Sverige

Flowers give us joy,
they are graceful and precious,
the gold of the Earth.

Elev, IIS Ferrari, Italien

Sustainable Poetry möjliggör för pedagoger och lärare att skapa en internationell dimension i undervisningen. Genom att ansluta till projektet via e-Twinning kan eleverna lära sig om de globala målen för hållbar utveckling och skapa poesi tillsammans med elever i ett annat land.

Fira demokratin 100 år med poesi!

Undervisning ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet, står det i läroplanen. Men hur gör man det?

Skolverket, “Demokrati 100 år”

Inspiration och stöd för arbete med demokrati

Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska myndigheten och Skolforskningsinstitutet uppmärksammar gemensamt jubileumsåret Demokratin 100 år med en samlingsplats “Demokrati 100 år” där det är möjligt att hämta inspiration och stöd för att lyfta olika perspektiv på demokrati i undervisningen; “Demokrati i undervisningen”, Att organisera för demokrati” och “Demokratiska rättigheter för barn och elever”. Det finns bland annat intressant material om hur pedagoger och lärare kan skapa förutsättningar för barn och unga att komma till tals kring komplexa samhällsfrågor. Hur ska vi samtala med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? Hur ska vi göra för att alla ska bli delaktiga? Hur kan vi hjälpas åt för att hålla demokratin levande och blomstrande de närmaste 100 åren? Vad tänker barn och unga? Låt oss gemensamt lyfta fram det viktiga barn- och ungdomsperspektivet!

Poesi – ett inspirerande och minnesvärt avslut på läsåret

Sustainable Poetry uppmärksammar 100 års firandet genom att samla in barns och ungas tankar om demokratins framtid. Poesiutmaningen och samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga pågår under VT21. Sista dag att lämna in bidrag är den 11 juni. Genom att skapa poesi kan barn och unga uttrycka sina tankar och idéer för att stärka demokratin – Göra sina röster hörda för demokratins framtid.

Sida 1 av 123

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén