#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Författare: sustainablepoetry-admin Sida 1 av 21

Genom att skriva kan vi medskapa, sprida våra frön och förändra världen!

Våren 2019 fick jag frågan om jag ville vara med i juryn och utse vinnare på Trelleborgs Poesifestival. Att svara ”ja” var inget som jag ens behövde fundera på! Det var självklart att ställa upp! Jag älskar poesi och har själv skrivit dikter så länge jag kunnat skriva! Tyvärr har jag de senaste åren sett hur intresset för poesin som konstform dalat och haft svårt att nå ut till en läsekrets. Ända tills nu!

I min inkorg fick jag en dag i början av mars 2019 en samling texter. Det var flera hundratals välskrivna dikter, författade av skolelever i Trelleborgs kommun på varierande stadier i skolan. Det var tävlingsbidragen som jag skulle bedöma! Det blev en läsning som helt tog andan ur mig: Vilka texter! Vilken skaparglädje och skrivarlust! Många skrev på svenska eller på andra språk som de behärskade. Orden som jag inte förstod ringlade som sköna blomsterrankor för mina ögon. Det fanns djup och mening hos varenda en och att välja de bästa blev nästan plågsamt svårt. Självklart förstår jag att det finns en uppsjö av engagerade pedagoger, kanske även föräldrar, som stöttat ungdomarna genom processen. Genom att skriva kan vi medskapa, sprida våra frön och förändra världen!

Nu måste hela Trelleborg börja se potentialen i denna unga skaparkraft. Nu har vi möjlighet att sätta Trelleborg på kartan som en världspoesins huvudstad!

Anitha Ljung, Klimat- & hållbarhetssamordnare

Poesimaraton och utställning med kraft att förändra

Barn och unga i främsta rummet! Poesiutställningen finns att ta del av under hela festivalveckan (9-16 augusti). Ta dig tid att stanna upp och läs vad barn och unga tänker om en hållbar framtid. De har något viktigt att berätta för oss…

Utställningen lyfter barns och ungas tankar om en hållbar framtid. Ett initiativ som bland annat syftar till att bidra till genomförandet av Agenda 2030.
Sustainable Poetry en del av Matsvinnsfestivalen 2019
Stolta medskapare i Sustainable Poetry
Poesimaraton på Gustav Adolfs Torg i Malmö
Fotograf Peter Löfqvist är aktiv medskapare i Sustainable Poetry. Det är vi väldigt glada för!
Vi ses i Malmö!

Bakom kulisserna

Här pågår de sista förberedelserna inför Matsvinnsfestivalen 2019 och Sustainable Poetrys medverkan med poesimaraton, poesiskapande och poesiutställning.

Dikterna som förmedlas under poesimaraton – 17 mål och 17 berättelser, skapade av barn och unga, med kraft att förändra världen…
Vår skolbibliotekarie i världsklass Magdalena ser till att informationsskylten kommer på plats
Dikterna och målen som ingår i utställningen.

Poesiutställning Malmö Festivalen

I samband med Matsvinnsfestivalen, som i år är en del av Malmö Festivalen, kan besökare inspireras av poesi skapade av barn och unga i Trelleborgs kommun. Temat är framtid och innovation. Kl 11.00 – 12.00 är det happening i Speakers Corner. Missa inte det! Poesiutställningen finns att ta del av mellan den 9 och 16 augusti.

Inspireras och bli medskapare i en global gemenskap där vi tillsammans skapar poesi för en hållbar framtid. Poesi skapad av barn och unga på olika språk, över ämnesgränser, skolformer, landsgränser och världsdelar. Med syfte att ge alla en röst i samhället. Ta del av barn och ungas fantasi, kreativitet och ökad medvetenhet om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Tvåspråkiga dikter, olika typer av dikter som till exempel haiku, Cut Out Poetry, Black Out Poetry, animerad poesi och mycket annat visas upp. Kom och lyssna på poesi och prova på olika metoder för att själv skapa poesi för en hållbar framtid. Vi bär alla på berättelser och världen behöver din!

3 Take Aways:

  • Upptäck FN:s 17 hållbarhetsmål på ett roligt och kreativt sätt
  • Finn din diktådra
  • Bygg nya band av vänskap

Engagera dina elever i livsviktig poesi

En ny syn på barn och unga som en viktig resurs, värda att lyssna på i kraft av att de har något att tillföra samhället, växer fram.

Barnombudsmannen

Sustainable Poetry och barnkonventionen

2011 blev det inskrivet i svensk läroplan att alla barn och unga ska ges möjlighet att lära sig om barnkonventionen i skolan. Sustainable Poetry är ett initiativ som ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Vad är viktigt för barn och unga idag?

Genom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet framgår det tydligt att alltfler unga världen över vill göra sina röster hörda och agera för att bekämpa klimatförändringarna. I Sustainable Poetry framgår samma mönster, barn och unga som vill ge röst kring olika komplexa hållbarhetsutmaningar (inte bara klimatfrågan) och ingå i en lärande gemenskap där de ges möjlighet att aktivt vara med och påverka framtiden. Sustainable Poetry vill möjliggöra deras önskan, men utan skolstrejk, genom att ge hållbarhetsfrågorna större utrymme i svensk skola. Forskaren Maria Ojala har genomfört studier som visar att det kollektiva engagemanget ger en känsla av gemenskap och blir meningsfullt för var och en i vardagen. I arbetet med Sustainable Poetry märks det tydligt hur arbetet med poesi sammanlänkat med Agenda 2030 skapar mening och ökade kunskaper samtidigt som det stärker elevernas självförtroende och gemenskapen kring något som är så mycket större än oss själva – vår gemensamma framtid. Vi delar en gemensam vision och det innebär att alla är på väg mot samma mål – en hållbar framtid för alla.

– Att finna något att engagera sig inför som är viktigt för det egna jaget men också för det större samhället är något som är viktigt för alla människor, inte minst unga, och är förknippat med utökat välmående.
Vi pratar mycket om klimatångest men det handlar också om gemenskap, man kämpar mot ett gemensamt mål – att rädda världen?

Maria Ojala, SVT (2019) Greta Thunbergs väg från skolstrejkande tonåring till ikon

“Allt verkar omöjligt innan man har klarat av det” – Mandela

Det är tydligt inskrivet i skolans styrdokument att alla lärare ska få in hållbar utveckling i sina ämnen, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Sustainable Poetry har bland annat skapats utifrån tanken att stärka lärares lärande så att hållbarhetsfrågorna får en central plats i skolan, i alla ämnen, genom alla skolstadier och inkluderar alla elever oavsett förutsättningar. Det är ett samskapande projekt där varje lärare eller lärarteam, tillsammans med sina elever, utforskar och designar sin väg fram mot det gemensamma målet och är medskapare i en stor lärande gemenskap som firas varje år i samband med World Poetry Day. I projektet vävs språkutveckling samman med ämneskunskaper och värdegrundsfrågor.

Hoppas du blir nyfiken och vill anta en ny utmaning tillsammans med dina elever och kollegor under kommande läsår.

Sida 1 av 21

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén