Skapa poesi utifrån en hoppfull berättelse

“Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.” – Lpfö18

Väck barnens intresse för berättelser och poesi! Bilderboken “Greta och jättarna” av Zoe Tucker och Zoe Persico är en vacker, inspirerande och hoppfull berättelse som kan inspirera barnen i förskolan och lågstadiet till att skapa poesi. Läs högt för barnen, samtala, låt barnen få ta ställning och skapa en dikt/flera dikter gemensamt. Här finns mer information om läsårets poesiutmaning klimathopp.

Sagan är inspirerad av Greta Thunbergs initiativ skolstrejk för klimatet. Djuren i skogen vänder sig till Greta för hjälp. Jättarna förstör deras hem och de är ledsna och uppgivna – “vårt hem brinner…” Som tur är har Greta en idé… Sagan slutar lyckligt, men barnen får samtidigt veta att Greta fortfarande slåss mot “jättarna” i verkligheten.

I slutet av boken finns fakta om Greta Thunberg och olika tips som barnen kan göra för miljön, exempelvis att inte slänga skräp i naturen. Förslagen öppnar för att också ta reda på vilka idéer barnen har. Boken avslutas med följande hoppfulla budskap; “Du tror kanske inte att det lilla du gör spelar någon roll, men om vi alla hjälps åt kan vi FÖRÄNDRA VÄRLDEN. – Ingen är för liten för att göra skillnad”.

Genom den här berättelsen kan således barnen närma sig vår tids ödesfråga utifrån ett hoppfullt perspektiv. Den öppnar också för ett samtal om barnens viktiga röster, demokrati och framtidstro.

Webbinariet är framflyttat! – Genom poesivandring ute i naturen kan fler barn och unga gå ut för att lära in – om en hållbar samhällsutveckling

Lyssna till hur barnen på Klagstorps skola i Trelleborgs kommun samskapade en bestående poesislinga på landsbygden!

Vandra, läs poesi och samtala för att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling

  • Vem: Lärare alla kategorier men speciellt välkomna till idrottslärare och svensklärare som vill samarbeta.
  • När: Tiden är framflyttad till våren. Vi återkommer med mer information.
  • Plats: Digitalt webbinarium
  • Anmälan: Anmäl dig senast den 6 december (anmälningsformulär finns i slutet av texten)

Poesivandringar lockar till utevistelse och rörelse i skolan samtidigt som barn och ungdomar får ta del av de globala målen för hållbar utveckling. Dessutom är det en annorlunda väg att närma sig diktläsning och reflekterande samtal. Genom poesivandring ute i naturen kan fler barn och unga gå ut för att lära in – om en hållbar samhällsutveckling.

Under webbinariet får du veta mer om konceptet poesivandring och får konkreta tips och idéer för att arrangera en egen poesivandring tillsammans med eleverna som medskapare.

Konceptet poesivandring startade i Trelleborg 2019 och har sedan dess fått spridning i olika kommuner. I samband med Världspoesidagen den 21 mars, 2024 kommer poesivandringar att arrangeras runt om i Sverige.

Varmt välkomna!

Webbinariets innehåll

Anna Mogren från Den globala skolan inleder med en presentation av svenskt utvecklingssamarbete med fokus på globala hållbarhetsfrågor. Hon berättar hur det hör ihop med tvärvetenskapligt arbete i utbildning. Därefter följer inslag om:

  • Exempel på poesivandringar från olika kommuner
  • Lärare berättar om sina erfarenheter av att arrangera poesivandringar
  • En kreativ workshop tillsammans med Mats Söderlund, poet och författare och Maria Glawe, lärare och projektledare för Sustainable Poetry.

Webbinariet arrangeras av Sustainable Poetry och Den globala skolan/Sida. Här finns även inbjudan: Poesivandringar som förändrar världen – Sida.

Kontakt

  • Maria Glawe, Sustainable poetry
  • Anna Mogren, regionledare för Den globala skolan/Sida. Anna disputerade 2019 och har sedan dess varit verksam vid Karlstads universitet.

Barnkonventionens dag!

Idag är det barnkonventionens dag och vi vill lyfta fram alla fantastiska medskapare i projektet Sustainable Poetry! Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och unga att få göra sina röster hörda i frågor som rör deras liv. Deras röster och medskapande är avgörande för att skapa en trygg skolmiljö och en hållbar framtid. Trygghet och lärande går hand i hand! Dikten och illustrationen finns att ta del av i poesiantologin “Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”