Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Författare: sustainablepoetry-admin Sida 1 av 129

Demokrati för mig är…

Människors lika värde, man får tro på vad man vill, att bry sig om varandra och rätten att vara sig själv

De senaste veckorna har barnen i åk 1 på Lindbackens skola i Uppsala uppmärksammat att demokratin i Sverige fyller 100 år! De samlade alla sin kunskaper i en gemensam tankekarta och skrev därefter anafordikter om demokrati förmedlade i heartmaps.

Undervisningsupplägget är skapat av förstelärare Maria Franzén och kommer inom kort att finnas tillgängligt i läsårets inspirationsmaterial för poesiutmnaingen Barns och ungas tankar om demokratins framtid.

Barnens vernissage

Barns perspektiv får vi genom att barnen själva får komma till tals gällande sina liv och vår gemensamma framtid. I fredags hade barnen och pedagogerna Cecilia och Ulrika på Gertrudsgården (tidigare Österlids förskola) vernissage på Trelleborgs museum. Konst- och poesiutställningen “Den stora poesiresan – Barnen räddar vitvalen” riktar ljuset mot nedskräpningens konsekvenser för såväl människa som djur och natur.

Vernissagen och invigningen inleddes med barnens poesiframträdande, följt av pedagogerna som med barnens hjälp berättade om deras lärorika samskapande med lärande för hållbar utveckling i förskolan, därefter fika och slutligen möjlighet för alla besökare att ta del av dikter och skapelser som barnen gjort samt inblick i lärprocesserna i förskolan. Barnen bekräftade: det här är spännade, roligt och viktigt… Deras föräldrar var där och den glädje och stolthet som fyllde rummet var fantastisk.

Genom att ge barnen, 5-åringarna på Aspen, möjlighet att skapa poesi för en hållbar framtid ger barnen möjlighet att bilda egna åsikter. De ingår i en större gemenskap, lär sig mer om hållbar utveckling och genom demokratiska lärprocesser såväl i förskolan som i lokalsamhället får de utforska, skapa, lyssna på varandra och våga säga sin mening. Genom konsten och poesin ges de också möjlighet att utforska olika uttryckssätt och inte bara det talade språket.

Trelleborgs museum som gör plats för barnens konst och uttryck för en hållbar framtid visar att deras röster och handlingskraft är viktig. Hoppas många besöker utställningen och kombinerar den med utställningen “Observationer vid havet” av Lena Ignestam och Carina Zunino.

I boken “Innovativ design för lärande” av Maria Glawe och Staffan Selander går det att utforska mer om barnens meningsskapande för att förstå och påverka världen i hållbar riktning.

Nu startar äventyret mot Världpoesidagen 2022!

I dag är det den internationella dagen för demokrati och det uppmärksammas med kick off för ett nytt spännande läsår med det globala samskapandet för en hållbar framtid där barn och unga tillsammans med pedagoger och lärare, bibliotekarier och olika omgivande samhällsaktörer skapar poesi med grund i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läsårets tema är demokrati – barns och ungas tankar om demokratins utveckling och framtid. Temat kopplas ihop med det nationella firandet av demokratin 100 år i Sverige.

Förra året uppmärksammade vi dagen med ett förinspelat webinarium som finns att ta del av här: Sustainable Poetry Webinar 2020. I år kan såväl tidigare som nya medskapare i projektet ta del av förinspelade filmer där entreprenörer och författare inspirerar och skickar pepp till barn och unga som vill skapa poesi för en hållbar framtid under läsåret. Titta på filmerna när det passar er, hämta inspiration och påbörja diktandet. Läs också dikter i poesiantologierna som innehåller dikter skapade av barn och unga: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga och Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga. Senare i veckan kommer det också att delas inspirationsmaterial för pedagoger, lärare och skolbibliotekarier.

Lämna gärna en kommentar, ställ en fråga, dela idéer i projektets FB-grupp eller kontakta oss via kontaktsidan. Genom att dela tips och idéer och samtala om olika sätt att arbeta med poesi och hållbar utveckling kan vi gemensamt vidareutveckla både undervisningen och projektet.

Tack till alla medskapare som inspirerar och bidrar till projektets kick off. Staffan Taylor, Tove Berggren, Ingrid Remvall och Anna Maris – Stort tack för er inspiration! Genom samskapande kan vi nå så mycket längre och gemensamt lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid, ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och stärka genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet mål 4 och delmål 4.7

Vi skickar en solig hälsning till alla unga poeter som gör sin röst hörd för en hållbar framtid. Hoppas ni får en fin poesidag!

Bästa hälsningar

Sustainable Poetry Teamet

Staffan Taylor, professionell drömmare och entreprenör
Tove Berggren, författare och skrivpedagog
Ingrid Remvall, författare och entreprenör
Anna Maris, Haikupoet och journalist

Sida 1 av 129

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén