#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Författare: sustainablepoetry-admin Sida 1 av 66

Så “marineras” eleverna i poesi

Under jullovet har elever och lärare på Söderslättsgymnasiet läst poesi. En dikt om dagen har varit på agendan och kommer även vara det fram till World Poetry Day den 21 mars. Eleverna har med handledning av undervisande lärare och bibliotekarier valt diktböcker. Det är väldigt spännande att se vilka olika diksamlingar de valt att läsa. Det blir också spännande att ta del av utbytet mellan eleverna när de nu ses igen efter lovet och får möjlighet att berätta om dikterna de läst.

Tanken är att eleverna ska ansvara för inledningen till varje undervisningssekvens genom att presentera dikter för varandra. Högläsningen och samtalet om “dagens dikt” tar ungefär 10 min av undervisningstiden. Ett härligt sätt att inleda undervisningen, fånga allas uppmärksamhet samt skapa en läsfrämjande gemenskap!

I all läsundervisning är urvalet av texter centralt. Texter ska helst vara både engagerande och utmanande. […] just i hänförelsen finns en viktig didaktisk potential då lust är avgörande för lärande. Först när vi känslomässigt berörs kan vi också påverkas intellektuellt.[…]

“Att välja texter” av Caroline Graeske och Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet. Ingår i Skolverkets lärmodul perspektiv på litteraturundervisning

Väldigt många har valt att läsa Mjölk och honung av Rupi Kaur, så det råder ingen tvekan om att eleverna är nyfikna på instapoesi. Några har också börjat följa henne på Instagram. Här är exempel på andra diktsamlingar eleverna valt att läsa:

Det var jag som kom hem till dig – Nina Hemmingsson

Takträdgårdar – Johannes Hélden

Sitta lugnt med ordentliga skor – Maria Seisenbacher och Jenny Tunedal

Vävnader – Johan Lindblom

Till fots till Martha’s vineyard – Franz Wright

The Chaos of Longing av K.Y. Robinson

Flod mot intet – Clara Jones

Dikter av Lars Forssell

Vit fjäril – KO UN

På språng över det som varit – Björner Torsson

Jag hatar naturen av Anna Axfors

Berör och förstör – dikter för unga – Athena Farrokhzad och Kristofer Folkhammar

Globalt samskapande för en hållbar framtid

Läsglädje som ledstjärna! Poesi ger barn och unga möjlighet att läsa med alla sinnen och Sustainable Poetry inkluderar alla i ett kreativt läsutvecklande äventyr utan gränser. 

Vi vill väcka nyfikenhet, uppmuntra till läsning och utforskandet av en gömd litterär skatt, främja reflekterande samtal och eget kreativt skapande av poesi med kraft att förändra världen. Barn och unga över hela världen ska veta att deras röster är viktiga i byggandet av en hållbar värld!

Vår gåva till barnen i Ghana är material så att de kan skapa ett blommande poesiträd utomhus. En mötesplats där alla kan inkluderas i skapandet och där alla kan läsa och berikas av fina dikter som handlar om en hållbar framtid. Det är helt fantastiskt att se vilken glädje och vilket engagemang som frambringas hos barn och unga. Vårt samskapande får barn och unga att växa som männsikor samtidigt som det utvecklar medborgerlig förståelse, global medvetenhet och kulturöverskridande förmågor. Jag blir så rörd när jag läser deras brev och dikter. <3 #Agenda2030#sustainablepoetry #Leavenoonebehind

Genom Sustainable Poetry ökar vi kunskapen om barns rättigheter

2020 – nytt år, nya möjligheter! Numera är FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Hur kan du både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet?

I samband med barnkonventionens 30-års dag genomfördes en undersökning av Rädda Barnen tillsammans med Novus som visar att vart fjärde barn inte känner till barnkonventionen. Cirka 1000 elever (åk 6, 8 och i åk 1 gymnasiet) tillfrågades. De som hade bäst koll gick i årskurs 6. Trots att det är skolans uppdrag att lära barn och unga om barnkonventionen så ser det ut så här. Det vill vi ändra på genom Sustainable Poetry! Rädda Barnens generalsekreterare uttrycker sin oro kring barns okunskap;

att så pass få barn i Sverige har hört talas om barnkonventionen är oroväckande. Det visar att vi har lång väg kvar att gå för att barn i Sverige ska känna till och förstå att de har särskilda rättigheter.

Helena Thybell

Sustainable Poetry, som utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och FN:s konvention om barns rättigheter, vänder sig till pedagogisk personal och omgivande samhällsaktörer för att öka barns och ungas kunskaper om barnkonventionen, lyfta deras röster för en hållbar framtid och stärka deras medskapande i demokratin. I bloggen samlas poesi och inspiration för en kreativ och nyskapande undervisning. Tillgängligt för alla!

/…/ vi måste ta vara på den unga kraften, deras mobilisering är kanske det största hoppet just nu. Allt fler barn och unga gör sig hörda – de hörs framför parlamenten, i sociala medier och Greta Thunberg träffar FN:s generalsekreterare. Här måste vi vara med och stötta den här rörelsen och visa på att barn och unga har rätt att delta och bli lyssande på!

Pernilla beralt, Generalsekreterare unicef

Barn och unga har rätt att vara aktiva samhällsmedborgare på lika villkor, därför behöver kommuner ha strategier för hur det ska gå till i praktiken. Ju bättre vi förstår och respekterar barns och ungas tankegångar, desto bättre beslut kan vi fatta för barnens bästa. Sustainable Poetry vill bidra till att öka kännedom och kunskap bland olika yrkesgrupper. Genom att koppla ihop skolan och det omgivande samhället i ett dynamiskt samskapande sätts barns och ungas tankar och känslor kring sin samtid och framtid i fokus; de blir således involverade i viktiga samhällsfrågor och får ett större utrymme att göra sina röster hörda.

Initiativet bidrar också till att öka kännedom och kunskap bland medborgare i olika åldrar. I Trelleborgs kommun har vi synliggjort barns och ungas tankar och känslor genom Trelleborgs första poesifestival på stadsbiblioteket i samband med World Poetry Day, poesiyra på stadens gator och torg, och poesivandringar i centrum och på Trelleborgs Lasarett (samarbete med lokala näringsidkare, bibliotek och museum). Vi har också haft regionalt samskapande med Hållbar Utveckling Skåne och haft poesiutställning och poesimaraton i samband med Matsvinnsfestivalen under Malmö Festivalen.

Projektet, som bygger på ett globalt samskapande, är samstämmigt med andemeningen i Agenda 2030, vilket betyder att ingen ska lämnas utanför. Bli medskapare du också! #sustainablepoetry

Bild: Barnombudsmannen

Läs mer:

Att lära ut om barnkonventionen är skolans uppdrag – Christina Heilborn, Programchef, Unicef. Skolvärlden

Barnkonventionen i skolan – Skolverket

Barnkonventionen, Kort version – Rädda Barnen

Sida 1 av 66

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén