Skapande skola och Sustainable Poetry

Sustainable Poetry samarbetar med lärare, barn och unga, bibliotekarier, museipedagoger, och samarbete med professionella kulturaktörer i olika Skapande skola -satsningar. Här följer några konkreta exempel som kan inspirera till hur ett Skapande skola-projekt inom ramen för Sustainable Poetry kan designas:

Demokratin 100 år! – Tankar om demokratins framtid av barn och unga

Varför behöver vuxna lyssna på vad barn och unga har att säga om vår världs framtid? Vad innebär egentligen de Globala målen och vad kan man tänka på om man ska skriva hållbar poesi?

På poesifestivalen fick eleverna åter igen möta och lyssna till författaren och skrivpedagogen Ingrid Remvall. De fick även delta i en kreativ poesi-verkstad. Eleverna bidrog med sina dikter i den gemensamma poesiutställningen på Trelleborgs bibliotek och fick möjlighet att förmedla dikterna på scenen.

”Varför är du författare? Har du inget annat att göra, eller?”, frågade en elev en gång. ”Jag vill inte göra nåt annat”, svarade Tove Berggren.

På poesifestivalen fick eleverna återigen möta och lyssna till författaren och skrivpedagogen Tove Berggren som bland annat berättade om varför hon gillar att skriva. De fick även möjlighet att delta i Toves kreativa poesiworkshop. Därtill var det möjligt för eleverna att bidra med sina dikter i den gemensamma poesiutställningen på Trelleborgs bibliotek samt läsa dikter på scenen.

Vikten av vatten

Uppdatering pågår.

Mod att förändra

Skapande skola i Trelleborgs kommun läsåret 2024/2025.