#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Lärande för hållbar utveckling Sida 1 av 28

Bakom kulisserna

Här pågår de sista förberedelserna inför Matsvinnsfestivalen 2019 och Sustainable Poetrys medverkan med poesimaraton, poesiskapande och poesiutställning.

Dikterna som förmedlas under poesimaraton – 17 mål och 17 berättelser, skapade av barn och unga, med kraft att förändra världen…
Vår skolbibliotekarie i världsklass Magdalena ser till att informationsskylten kommer på plats
Dikterna och målen som ingår i utställningen.

Poesiutställning Malmö Festivalen

I samband med Matsvinnsfestivalen, som i år är en del av Malmö Festivalen, kan besökare inspireras av poesi skapade av barn och unga i Trelleborgs kommun. Temat är framtid och innovation. Kl 11.00 – 12.00 är det happening i Speakers Corner. Missa inte det! Poesiutställningen finns att ta del av mellan den 9 och 16 augusti.

Inspireras och bli medskapare i en global gemenskap där vi tillsammans skapar poesi för en hållbar framtid. Poesi skapad av barn och unga på olika språk, över ämnesgränser, skolformer, landsgränser och världsdelar. Med syfte att ge alla en röst i samhället. Ta del av barn och ungas fantasi, kreativitet och ökad medvetenhet om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Tvåspråkiga dikter, olika typer av dikter som till exempel haiku, Cut Out Poetry, Black Out Poetry, animerad poesi och mycket annat visas upp. Kom och lyssna på poesi och prova på olika metoder för att själv skapa poesi för en hållbar framtid. Vi bär alla på berättelser och världen behöver din!

3 Take Aways:

  • Upptäck FN:s 17 hållbarhetsmål på ett roligt och kreativt sätt
  • Finn din diktådra
  • Bygg nya band av vänskap

Engagera dina elever i livsviktig poesi

En ny syn på barn och unga som en viktig resurs, värda att lyssna på i kraft av att de har något att tillföra samhället, växer fram.

Barnombudsmannen

Sustainable Poetry och barnkonventionen

2011 blev det inskrivet i svensk läroplan att alla barn och unga ska ges möjlighet att lära sig om barnkonventionen i skolan. Sustainable Poetry är ett initiativ som ökar möjligheten för barn och unga att lära sig om barns rättigheter och i synnerhet bli stärkta i sin rätt att göra sina röster hörda och bli medskapare i viktiga frågor som rör deras samtid och framtid. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär det en ökad skyldighet och möjlighet för lärare att arbeta med barnkonventionen i undervisningen. Det innebär också en ökad skyldighet och möjlighet för kommuner att sätta barns och ungas rättigheter i fokus och involvera dem i viktiga frågor och beslutsfattande.

Vad är viktigt för barn och unga idag?

Genom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet framgår det tydligt att alltfler unga världen över vill göra sina röster hörda och agera för att bekämpa klimatförändringarna. I Sustainable Poetry framgår samma mönster, barn och unga som vill ge röst kring olika komplexa hållbarhetsutmaningar (inte bara klimatfrågan) och ingå i en lärande gemenskap där de ges möjlighet att aktivt vara med och påverka framtiden. Sustainable Poetry vill möjliggöra deras önskan, men utan skolstrejk, genom att ge hållbarhetsfrågorna större utrymme i svensk skola. Forskaren Maria Ojala har genomfört studier som visar att det kollektiva engagemanget ger en känsla av gemenskap och blir meningsfullt för var och en i vardagen. I arbetet med Sustainable Poetry märks det tydligt hur arbetet med poesi sammanlänkat med Agenda 2030 skapar mening och ökade kunskaper samtidigt som det stärker elevernas självförtroende och gemenskapen kring något som är så mycket större än oss själva – vår gemensamma framtid. Vi delar en gemensam vision och det innebär att alla är på väg mot samma mål – en hållbar framtid för alla.

– Att finna något att engagera sig inför som är viktigt för det egna jaget men också för det större samhället är något som är viktigt för alla människor, inte minst unga, och är förknippat med utökat välmående.
Vi pratar mycket om klimatångest men det handlar också om gemenskap, man kämpar mot ett gemensamt mål – att rädda världen?

Maria Ojala, SVT (2019) Greta Thunbergs väg från skolstrejkande tonåring till ikon

“Allt verkar omöjligt innan man har klarat av det” – Mandela

Det är tydligt inskrivet i skolans styrdokument att alla lärare ska få in hållbar utveckling i sina ämnen, men i praktiken är det lättare sagt än gjort. Sustainable Poetry har bland annat skapats utifrån tanken att stärka lärares lärande så att hållbarhetsfrågorna får en central plats i skolan, i alla ämnen, genom alla skolstadier och inkluderar alla elever oavsett förutsättningar. Det är ett samskapande projekt där varje lärare eller lärarteam, tillsammans med sina elever, utforskar och designar sin väg fram mot det gemensamma målet och är medskapare i en stor lärande gemenskap som firas varje år i samband med World Poetry Day. I projektet vävs språkutveckling samman med ämneskunskaper och värdegrundsfrågor.

Hoppas du blir nyfiken och vill anta en ny utmaning tillsammans med dina elever och kollegor under kommande läsår.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen

På Söderslättsgymnasiet arbetar bibliotekarie Magdalena Ivarsson och bibliotekarieassistent Sten Ivarsson inkluderande med lärarna i undervisningen. De har för tredje året rad fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass.”

Kreativ lärmiljö i skolbiblioteket

I det kreativa skolbiblioteket (till skillnad från det traditionella bokrummet) erbjuds alla elever skapande aktiviteter. I projektet Sustainable Poetry, där skolbiblioteket är aktiva medskapare, erbjuds nya roliga sätt att närma sig poesi på exempelvis Black Out Poetry, Cut Out Poetry, Bokryggspoesi, färgbandspoesi, De sju dödssynderna och många fler moderna poesimetoder. Det finns också en skattkista fylld med poesiböcker att låna; allt från antikens Sapfo till instapoeten Rupi Kaur. Dessutom finns det fina poesiträdet där designat av Kenan som är medskapare i ungdomsgruppen Magora i Trelleborg. Dikterna är resultatet av ett samskapande mellan elever från olika gymnasieprogram, elever i grundskolan och barn i förskolan. I trädets rötter finns dikter som är skapade av kända poeter från olika tidsepoker.

Viktig pedagogisk samarbetspartner för lärare och elever

Tillsammans med lärare i olika ämnen och årskurser har de med sin värdefulla kompetens inspirerat både elever och lärare att skapa poesi för en hållbar framtid. De har således, utifrån ett inkluderande perspektiv, visat att poesi är för alla och att skolbiblioteket kan fungera som en kulturell drivkraft och en demokratisk mötesplats. Tiderna förändras och våra skolbibliotek hänger så klart med i den dynamiska förändringsprocessen. I Sustainable Poetry synliggörs ett exempel på hur skolbiblioteket kan knytas samman med lärarnas pedagogiska uppdrag för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Det tycker vi om! Så har jag (Maria Glawe) arbetat framgångsrikt sedan 2005, först i grundskolan och nu på gymnasiet. Det är således ett vinnande koncept att inkludera skolbiblioteket som pedagogisk resurs i undervisningen.

Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs (2018) – Skolinspektionen

Trots viktiga forskningsresultat har det visat sig, i olika granskningar (se bland annat Skolinspektionen och Skolverket), att skolbiblioteken har svårt att bli en integrerad del av skolans pedagogiska arbete. Samarbetet är viktigt för att öka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och för att utveckla kompetenser som behövs för att vara aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället (ibid). Genom ett medskapande i Sustainable Poetry kan broar byggas som öppnar upp för ett berikande samarbete mellan lärare, skolbibliotek och elever.

Läs mer om skolbiblioteket i världsklass: Mediateket utsett till skolbibliotek i Världsklass för tredje året i rad.

Besök också Magdalenas blogg för mer inspiration.

Poesi från vänskolan i Italien

Poesihälsning från Valentina och hennes elever på “Istituto d’istruzione Superiore Enzo Ferrari” i Chiaravalle C.le (Kalabrien, Italien). Valentina undervisar i engelska som andraspråk och eleverna deltar i skolan för jordbruk, mat och landsbygdsutveckling är mellan 14-18 år. Valentina är mycket entusiastisk över vårt samskapande i Sustainable Poetry, eftersom det gör eleverna medvetna om målen för hållbar utveckling. “Våra studenter är framtiden”, förmedlar Valentina.

Vi är så glada och stolta över ett väldigt inspirerande samarbete som vi ser fram emot att fortsätta med under kommande läsår. Nu har vi siktet inställt på en ny fantastisk poesifestival i samband med firandet av World Poetry Day 2020!

Vi firar Världspoesidagen tillsammans!
Eleverna skapar poesi tillsammans utifrån Black Out Poetry – metoden
Eleverna utforskar mål 14
Eleverna utforskar mål 13
Eleverna utforskar mål 6
Eleverna läser och genomför Cambridge Advance English

Sida 1 av 28

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén