Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Inspiration för undervisningen – Förskola Sida 1 av 89

Mål 15 i sikte – utforska zoologipoesi med barnen

Barns meningsskapande kring ekosystem och biologisk mångfald – Om att lära med alla sinnen

Samla 3-6 åringarna i förskolans utemiljö och utforska det globala målet 15 genom att läsa, samtala och skapa utifrån zoologipoesi. I boken “Zoologipoesi – små djur i toner” av Laura Ruohonen och Erika Kallasmaa väntar ett poesiäventyr där barnen dels får möta dikter som fångar djurens olika karaktärer dels kort faktabaserad beskrivningar. Ha också mobilen nära till hands för att optimera upplevelsen genom att lyssna till musik om djuren av Petri Kumela. Musiken har varit inspiration för diktskapandet. I boken finns en QR kod där vi får tillgång till hans gitarrstycken, men även här: Petri Kumela.

Fånga in barnens nyfikna frågor som underlag för samtal. Lär er mer om djuren tillsammans och utforska hur vi kan hjälpas åt att ta hand om och värna djur och natur. Humlan kanske kommer förbi medan ni läser och samtalar och vips så bygger ni en dikt tillsammans om våra bästa pollinerare. Dela på förskolan och skicka in till poesitävlingen 2021!

In i blommans mjuka bädd

tumlar humlan sammetsklädd.

Korgen full av blomstergull

glansig päls

runt humlans hull.

I varje tunnel väntar det

en klibbig härlig

hemlighet.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Läroplan för förskolan – Lpfö18, s 9

Språklig mångfald som resurs i undervisningen

Dikterna i boken har översatts från finska till svenska av barnboksförfattaren Annika Sandelin. Om det finns barn i gruppen som har finska som modersmål är det all idé att använda boken på båda språk och arbeta transspråkande så att den språkliga mångfalden kan blomma ut.

Utforska mer

Fakta om humlan kan exempelvis utforskas via följande lärresurser:

WWF – Humlor

UR – Brita Bi och Hanna Humla

Samskapande mellan skolstadier

Boken öppnar också upp för samskapande mellan barn och unga i olika skolstadier. Exempelvis kan elever i grundskolan eller gymnasiet lära sig mer om ekosystem och biologisk mångfald och berätta för de yngre barnen. De får troligen många nyfikna frågor att besvara. Därefter kan de läsa och samtala om dikterna och slutligen använda kunskaper och kreativitet för att tillsammans skapa poesi för en hållbar framtid.

Projektets yngsta poeter gick i Lennart Hellsings fotspår och prisades

Det är i förskolan vi lägger grunden för det livslånga lärandet; glädjen över att utforska, experimentera och lära tillsammans. Där främjas god tilltro till den egna språkliga förmågan och ger barnen en röst i verksamheten och i samhällsutvecklingen.

Häromdagen var jag inbjuden till Österlids förskola för att lyssna till barnen som arbetat engagerat under läsåret för att skapa poesi och konst för en hållbar framtid. Vilket fantastiskt arbete! Jag blev rörd när barnen så inlevelsefullt förmedlade två nya verser i Lennart Hellsings visa Annabell Olsson. Deras verser handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Bidraget skulle ha förmedlats på scen under poesifestivalen, men blev framflyttat (som så mycket annat) på grund av coronakrisen. 

Vi firade med poesitårta, diplom och överraskning i strålande solsken. Tack till barnen och kollegor för fint samskapande och tack till lokala näringsidkare för priserna i poesitävlingen. Tillsammans gör vi skillnad! 

Till hösten fortsätter poesiäventyret och givetvis har vi siktet inställt på poesifestival 2021. Läs verserna och inspireras av deras fantastiska arbete; Barnen på Österlids förskola räddar vitvalen

Maria Glawe, projektledare för Sustainable Poetry

Poesi får oss att se världen

När man öppnar en bok så öppnar man också dörren till en värld av äventyr. Språkets vingar bär barnet till en värld bortom den omedelbara verkligheten, bortom rum och tid.

Ingvar Lundberg

Har du läst poesi för eleverna på sistone?

Att vuxnas närvaro och engagemang gör skillnad för barnens läsutveckling finns det inga tvivel om. Anne-Marie Körling, tidigare läsambassadör och mottagare av Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt läsfrämjande arbete, beskriver det så träffsäkert: “Högläsning är en gåva. Det är det vackraste du kan ge till någon” och jag kan inget annat än hålla med. “Tiden, texten, samspelet och det ‘vi’ man skapar.” Körling lyfter också poesins förtrollande kraft och meningsfullhet i våra liv. (Barn av sitt språk:Körlings barn – UR)

I morgon är det Världsbokdagen! Varför inte utmana dig själv med en ny läsupplevelse tillsammans med eleverna? Läs poesi skapad av barn och unga från förskolan till gymnasiet och prata om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Genom att ta in elevernas texter i undervisningen får de en röst och deras kunskapande får en synlig plats i det lärande rummet. Poesiantologin Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga från Trelleborg släpptes i samband med Världspoesidagen den 21 mars 2020 och är ett läsfrämjande initiativ som syftar till att ge barn och unga en röst och lyfta deras röster i samskapandet av en hållbar framtid.

Dikterna kan bidra till framtidshopp i en svår tid som kännetecknas av mycket oro och osäkerhet. Vi befinner oss dessutom i en skolperiod, då stort fokus riktas mot prestation och betyg, vilket skapar stress hos många elever. En stunds diktläsning tillsammans kan därför ge lugn och ro i en hektisk tillvaro. Dessutom stimulerar det läsningen, tänkandet och språk- och kunskapsutvecklingen samt inspirerar barn och unga att få perspektiv på saker och ting och själv klä sina tankar och känslor i ord.

När omvärlden river upp en storm av känslor

finns poesiboken nära

som ett vackert snäckskal med bokstäver

orden börjar flöda

kunskapen formerar sig

i väntan på att bli upptäckt

En alldeles egen diktbok att bära med sig överallt

Ladda ner e-boken
Utdrag ur e- boken

Se världen

Jag är genomlyst
och en skrift blir synlig
inne i mig
ord med osynligt bläck
som framträder
då papperet hålls över elden!

Tranströmer (Ur Stigar, 1973)

Sida 1 av 89

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén