Poetry for a Sustainable Future

Poesi för en hållbar framtid lyfter ungas röster och stärker deras medskapande i demokratin

Kategori: Lärande för hållbar utveckling Sida 1 av 26

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs

På Söderslättsgymnasiet arbetar bibliotekarie Magdalena Ivarsson och bibliotekarieassistent Sten Ivarsson inkluderande med lärarna i undervisningen. De har för tredje året rad fått utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass.”

Makerspace i skolbiblioteket

I det kreativa skolbiblioteket (till skillnad från det traditionella bokrummet) erbjuds alla elever skapande aktiviteter och i projektet Poesi för en hållbar framtid har de erbjudit ungdomar nya sätt att närma sig poesi på ett lustfyllt sätt, exempelvis Black Out Poetry, Cut Out Poetry, Bokryggspoesi, färgbandspoesi, De sju dödssynderna och många fler moderna poesimetoder.

Viktig pedagogisk samarbetspartner för lärare och elever

Tillsammans med lärare i olika ämnen och årskurser har de med sin värdefulla kompetens inspirerat både elever och lärare att skapa poesi för en hållbar framtid. De har således, utifrån ett inkluderande perspektiv, visat att poesi är till för alla och skolbiblioteket kan fungera som en kulturell drivkraft och en demokratisk mötesplats. Tiderna förändras och våra skolbibliotek hänger så klart med i den dynamiska förändringsprocessen. I Poesi för en hållbar framtid synliggörs ett exempel på hur skolbiblioteket kan knytas samman med lärarnas pedagogiska uppdrag för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Det tycker vi om! Så här har jag arbetat sedan 2005, först i grundskolan och nu på gymnasiet. Det är ett vinnande koncept!

Det fina poesiträdet i biblioteket

Läs mer om deras fantastiska samarbete med lärare i undervisningen: Mediateket utsett till skolbibliotek i Världsklass för tredje året i rad.

Besök Magdalenas blogg för mer inspiration.

Kick-Off

Idag kör vi Kick-off i Mediateket på St:Nicolai (Trelleborg) för nästa läsårs Sustainable Poetry! Det firar vi med god poesitårta (Specialdesignad av Palmblads Conditori), utställning, workshops och undervisning direkt i Mediateket. En riktig kanondag med andra ord! För den som inte kunde komma idag kommer en ny chans imorgon och i Augusti – så stay tuned and stay medskapare. ❤️

Skolbibliotekarie Magdalena Ivarsson och förstelärare och projektledare Maria Glawe
17 mål och 17 dikter som kommer förändra världen!
Den utsökta poesikakan nu också som poesitårta! Tack till Palmblads Konditori i Trelleborg.

Nu startar resan mot poesifestivalen 2020!

Det viktigaste i vår tid

är det undersökande.

Det djuplodande.

Det grävande.

Att se vad som finns bakom.

Att problematisera.

Att försöka förstå.

Att se det som inte syns.

Fantasi.

Tolkning.

Inlärning.

Utgivning.

Kontakt.

Allt detta finns i skolan”

Marie-Louise Ekman, DN 8 september 2018. Hämtad ur handledningen Kreativitet på hållbar väg, WWF.

Kreativitet och kulturell mångfald

Poesi för en hållbar framtid är projektet som vill skapa förutsättningar för kreativitet och en mångfald av kulturyttringar samt främja ett internationellt kulturutbyte. I samband med den internationella mångfaldsdagen den 21 mars (FN-dag) samtalade vi om mångfaldskonventionen och presenterade dikter där barns och ungas olika tankar och röster fick träda fram.

Enligt konventionen ska vi skapa förutsättningar för kulturerna att fritt kunna blomstra, samspela och berika varandra, att uppmuntra till dialog mellan kulturerna och att främja interkulturalitet. Målen är särskilt viktiga i en tid av stora migrationsflöden. Tre fjärdedelar av världens större konflikter har enligt FN en kulturell dimension och det är därför brådskande att överbrygga klyftor mellan kulturer för att främja fred, stabilitet och utveckling. Konventionen betonar också att det är nödvändigt att införliva kultur som ett strategiskt inslag i internationellt utvecklingssamarbete.

Citat ur texten Mångfaldsdagen: Vems berättelser räknas? av Mats Djurberg och Staffan Forsell

Sida 1 av 26

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén