#sustainablepoetry

Poesi för en hållbar framtid lyfter barns och ungas röster och stärker deras medskapande i samhällsutvecklingen

Kategori: Inspiration för undervisningen – Lärande för hållbar utveckling Sida 1 av 73

Inkluderande språkundervisning som gör skillnad

I Sustainable Poetry samarbetar lärare för att stärka barns och ungas språk- och kunskapsutveckling, lärande för hållbar utveckling och stärker deras medskapande i demokratin. Dessutom byggs en lärande gemenskap där alla inkluderas. Eleverna kan använda olika språk som stöd för sin utveckling i svenska och producera dikter på flera olika språk. Transpråkande är en medveten strategi som används inom projektet och samskapandet mellan lärare i olika ämnen, modersmålslärare, studiehandledare m. fl. stärker inte bara elevernas lärande och utveckling utan även lärarnas. Win-Win!

En undervisning som stödjer elevernas hela språkliga repertoar skapar utrymme för deras lärande och identitetsutveckling, visar forskare som Ofelia García och Gudrun Svensson. När eleverna inte behöver lämna vissa av sina språkliga och kulturella erfarenheter utanför skolan får de större möjligheter att lyckas. Vår forskning visar att en avgörande faktor för framgång är att skolan utformar en lokal utbildningspolicy för stöd av flerspråkighet.

Åsa wedin – Transpråkande som röd tråd – Pedagogiska magasinet

Klicka här om bilden inte visas!

Lyrisk attack

Mona Monasars “Modersmål” är ett slag på käften med sin lyriska attack; så är det att ha flera språk, så är det att bli ifrågasatt för sin identitet, så är det att bära föräldrars sorg i sin kropp. […]

Stina nylén – Dikterna är misshandlade barnhemsbarn i skolans värld – GP

I februari 2019 fick elever från Pilevallskolan och Söderslättsgymnasiet i Trelleborg lyssna till poeten Mona Monasar som prisats för sitt skrivande och varit med i tävlingen “Ortens bästa poet”. Det var en väldigt berikande och lärorik stund där de fick ta del av hennes omskakande dikter som bland annat berör psykisk ohälsa, fördomar och rasism, identitet och språk.

I augusti släpptes hennes första diktsamling “Modersmål” och ingår som inspiration för gymnasieelevernas poesiskapande.

En dag i poesins tecken – Trelleborgs kommun

Mitt språk är trasigt

Deras skam som splittrat glas i min strupe

Mitt språk är trasigt

Min lärare frågar om jag vill läsa svenska som andra språk

men jag har inget andra språk

Det har de tagit ifrån mig

Dräktombyte

Att vara en kvinna i en värld

som endast ser ditt värde i det du kan ge

Att vara svart i en värld som bara ser vitt

Jag har försökt kliva ur båda dräkterna

men dragkedjan har fastnat.

Lucka 11 – “Det är kasst att kasta plast”

Följ med i elevernas hållbara julkalender och #BliMålmedveten

Liam, åk 5 har ordet

Klicka här om bilden inte visas!

Sida 1 av 73

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén