#sustainablepoetry

Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Inspiration för undervisningen – Förskola Sida 1 av 90

Poesi får oss att se världen

När man öppnar en bok så öppnar man också dörren till en värld av äventyr. Språkets vingar bär barnet till en värld bortom den omedelbara verkligheten, bortom rum och tid.

Ingvar Lundberg

Har du läst poesi för eleverna på sistone?

Att vuxnas närvaro och engagemang gör skillnad för barnens läsutveckling finns det inga tvivel om. Anne-Marie Körling, tidigare läsambassadör och mottagare av Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt läsfrämjande arbete, beskriver det så träffsäkert: “Högläsning är en gåva. Det är det vackraste du kan ge till någon” och jag kan inget annat än hålla med. “Tiden, texten, samspelet och det ‘vi’ man skapar.” Körling lyfter också poesins förtrollande kraft och meningsfullhet i våra liv. (Barn av sitt språk:Körlings barn – UR)

I morgon är det Världsbokdagen! Varför inte utmana dig själv med en ny läsupplevelse tillsammans med eleverna? Läs poesi skapad av barn och unga från förskolan till gymnasiet och prata om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid. Genom att ta in elevernas texter i undervisningen får de en röst och deras kunskapande får en synlig plats i det lärande rummet. Poesiantologin Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga från Trelleborg släpptes i samband med Världspoesidagen den 21 mars 2020 och är ett läsfrämjande initiativ som syftar till att ge barn och unga en röst och lyfta deras röster i samskapandet av en hållbar framtid.

Dikterna kan bidra till framtidshopp i en svår tid som kännetecknas av mycket oro och osäkerhet. Vi befinner oss dessutom i en skolperiod, då stort fokus riktas mot prestation och betyg, vilket skapar stress hos många elever. En stunds diktläsning tillsammans kan därför ge lugn och ro i en hektisk tillvaro. Dessutom stimulerar det läsningen, tänkandet och språk- och kunskapsutvecklingen samt inspirerar barn och unga att få perspektiv på saker och ting och själv klä sina tankar och känslor i ord.

När omvärlden river upp en storm av känslor

finns poesiboken nära

som ett vackert snäckskal med bokstäver

orden börjar flöda

kunskapen formerar sig

i väntan på att bli upptäckt

En alldeles egen diktbok att bära med sig överallt

Ladda ner e-boken
Utdrag ur e- boken

Se världen

Jag är genomlyst
och en skrift blir synlig
inne i mig
ord med osynligt bläck
som framträder
då papperet hålls över elden!

Tranströmer (Ur Stigar, 1973)

Barnen på Österlids förskola räddar vitvalen

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.

Ur läroplanen för förskolan

Pedagogerna Cecilia och Ulrika på avdelningen Aspen på Österlids förskola i Trelleborg har utifrån ett jämställt och demokratiskt arbetssätt gett barnen möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också att läsa, samtala, skapa och skriva fram en förändrad värld på hållbar väg.

Deras fantastiska arbete påminner om ett liknande kritiskt språk- och kunskapsutvecklande arbete som skildras i boken Glädjen i att förstå – språk och textarbete med barn av Kerstin Bergöö och Karin Jönsson. Läsaren får följa en pedagog och förskolebarn som undersöker ett för barnen relevant innehåll, nämligen vitvalen. Pedagogen visar, precis som pedagogerna Cecilia och Ulrika på Österlids förskola, förmågan att i praktiken hålla samman språk-, kunskaps-, identitets, och demokratiuppdragen. I boken beskriver Bergöö och Jönsson (2012) hur pedagogen tar såväl innehållet som barnens initiativ på allvar. […] Barnen får finna nya sätt att uttrycka sig och allas röster blir hörda.

Barnen på avdelningen Aspen satt vid frukosten och samtalade om valar i havet som hittats med plast i magen. För att spinna vidare på detta, fick barnen ett brev från tomtenissen Julius om att han hade sett en vitval på sin resa hem till Nordpolen. Vitvalen skulle finnas på Östra stranden i Trelleborg och barnen fick i uppgift att lyssna efter valens sång.

Östra stranden i Trelleborg

Vitvalen fick sedan följa med till förskolan, där de skapade ett eget hav till den.

Barnen tillverkade en stomme av hönsnät.

De använde material av återbruk. Här klär de stommen med hjälp av dagstidningar.

Vitvalens käkar blev tillverkad med papier maiche och stjärtfenan med mjölkkorkar.

De sökte fakta om vitvalen på olika sätt, bland annat genom att använda I-pad, sedan lånades olika faktaböcker på biblioteket. Barnen upplevde således olika lärandesituationer, bland annat fick de skriva fakta om vitvalen med hjälp av datorn.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Utdrag ur läroplanen för förskolan

Det pågick ett stort engagemang bland barnen, vårdnadshavare, vänner och släktingar när materialet skulle samlas in till vitvalen.

De jobbade med FN:s globala mål för hållbar utveckling och samtalade mycket om nedskräpning i havet. De såg också filmer om plastens konsekvenser för djur och växtlighet i havet.

Utifrån Lennart Hellsings sång Annabell Olsson skapade barnen dessutom två nya verser som handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Vitvalen och dikten är ett av de fantastiska bidragen i årets poesifestival som är framflyttad på grund av coronakrisen.

Barnens dikt;

Annabell, Annabell

Annabell Olsson

Hon vandrar på stranden

och skriker just nu.

Hon skriker om skräpen och plasten i haven

som människor kastar, hit och dit.

Annabell, Annabell 

Annabell Olsson

Hon sitter på stranden

och gråter just nu.

Hon gråter för fisken och valen i haven

som slutat att simma och kommer att dö.

Vi har jobbat hårt under terminen med den stora Poesiresan mot FNs Globala mål 14, så det har varit en fantastisk undervisningssituation både för barn och pedagoger.

Cecilia, Pedagog

Läs också om deras arbete med Sustainable Poetry under läsåret 2018-2019; I skogen är sig inget likt.

Tankar om nutiden – för framtiden

Vi befinner oss i mitt i en pandemi som påverkar hela världen. Hos barn och unga väcks många tankar och känslor till liv. Låt oss samskapa och öppna upp för en social gemenskap där det är möjligt att få syn på sina egna tankar, ta del av andras och klä sina tankar och känslor i ord. Tillsammans riktar vi fokus mot ökade omvärldskunskaper och framtidshopp.

“And the people stayed home”

Kitty O’Mearas dikt (som delats över hela världen via sociala medier) kan användas för att inspirera elever till att skapa en egen dikt om händelsen som kommer att definiera vår tid. Vi läser, reflekterar och samtalar digitalt:

And the people stayed home.

And they read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.

And the people healed.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal.

And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.

And the people stayed home.

And they read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.

And the people healed.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal.

And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.

Kitty O’Meara

Föreställ dig världen efter pandemin – Dela hopp, kärlek och framtidstro i en svår tid

Utmaningen ger elever möjlighet uttrycka sina tankar och känslor i en dikt som kan sprida hopp, kärlek och framtidstro i en svår tid. Här följer några exempel på frågor att samtala kring:

Hur har pandemin påverkat ditt liv och din vardag? Vad tänker och känner du över det som sker i samhället? Hur ser du på framtiden och tiden efter Coronakrisen?

Dikten som ger eleverna en praktisk övning i källkritik

Kanske blir elever nyfikna på poesi och ställer egna utforskande frågor, exempelvis vem är Kitty O’Meara och vad försöker dikten göra med mig som läsare? Kanske har de upptäckt att diktens spridning i sociala medier resulterat i falska påståenden om diktens upphovsperson och i vilken tid och sammanhang den skapats. Det öppnar upp för en lärorik övning i källkritik tillsammans med eleverna där de kan använda sig av den källkritiska metoden och granska olika påståenden som fått stor spridning i sociala medier.

Poesiutmaningen pågår fram till sommarlovet – 17 dikter blir e-poesiantologi

Tanken är att vårt samskapande ska ge elever möjlighet att ingå i en lärande gemenskap där de kan använda språk, kunskaper och kreativitet för att skapa en unik e-poesiantologi som blir berikande sommarläsning för alla. Eleverna skickar in sina poesibidrag på sidan: www.sustainablepoetry.se senast 5 juni. Välj kontaktformulär eller dela direkt i Facebook gruppen: Sustainable Poetry Följande hashtag används i sociala medier: #sustainablepoetry

Bland bidragen kommer slutligen 17 dikter, som på ett övertygande sätt skildrar ungas tankar om att leva mitt i en pandemi, väljas ut.

Det vore väldigt inspirerande att ta del av hur du/ni som lärare arbetar med utmaningen. Dela gärna erfarenheterna med fler i sociala medier! Följ det spännande internationella samskapandet som pågår runtom i världen: Poetry for a Sustainable Future.

(Uppdaterad 10 april.)

Sida 1 av 90

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén