Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Lärande för hållbar utveckling Sida 1 av 111

Gott Nytt Hållbart År!

2020 års vinnare i den lokala poesitävlingen Sustainable Poetry fick ta emot pris även om poesifestivalen blev framflyttad till 2021 på grund av coronautbrottet i våren 2020. Stort grattis till vinnarna som fick diplom och fina presenter från våra lokala näringsidkare i Trelleborg.

Och vinnarna är…

Barnen på Österlids förskola som tillsammans, utifrån Lennart Hellsings sång Annabell Olsson, skapat en dikt bestående av två verser som handlar om nedskräpning och vitvalens utsatthet. Läs mer om ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan som ger alla barn möjlighet att läsa, samtala, skapa och dela poesi för en hållbar framtid – Barnen på Österlid räddar vitvalen

Ahmed, åk 3 grundskolan, som skapat dikten “Träd” på två språk; bosniska och svenska. I undervisningen arbetar lärare och modersmålslärare tillsammans med elevernas språkliga mångfald som resurs i lärandet.

Viggo, åk 9 grundskolan som skapat rap-poesi med beatkomp i ämnena engelska och musik.

Sanna, åk 1, gymnasiet, som skapat en fri haikudikt med utgångspunkt i ett konstverk i Trelleborgs kommun och hennes tankar om en hållbar stad. Dikten ingår i föreningen Sköna Trelleborgs konstkalender skapad av elever i grundskolan och gymnasiet. Läs mer om det här: Barns och ungas medskapande i närmiljön

Elever på individuella programmet gymnasiesärskolan, som skapat poesi som tar sig uttryck i färg och form och värdebärande ordbilder och tecken. Genom ett sådant sätt att skapa poesi aktiveras alla sinnen i lärprocessen. Läs mer om deras arbetssätt här: Mot en bättre värld

Ta del av dikterna: Poesi för en hållbar framtid – Vinnardikterna 2020

Poesifestivalen 2021 blir rikstäckande

2021 års poesitävling blir rikstäckande, vilket betyder att barn och unga, från förskola, grundskola och gymnasium, i hela landet, kan skicka in bidrag till tävlingen. Läs mer om tävlingen här: Poesitävlingen – Hur vill barn och unga se framtiden?

Varmt tack till alla medskapare för ännu ett spännande och lärorikt samskapande läsår och till våra lokala näringsidkare samt andra omgivande samhällsaktörer som stödjer projektet. Tillsammans gör vi skillnad för barns och ungas lärande och välbefinnande och för vår gemensamma framtid på hållbar väg! Gott Nytt Hållbart År!

Varma hälsningar

Sustainable Poetry – Teamet

Bakgrundsbilden skildrar förskolebarnens vitval som de tillsammans byggt av återvunnet material och som är fylld med plast de hittat och samlat in vid havet. I de infällda bilderna syns några av pristagarna.
(Några pristagare hade vid tillfället inte möjlighet att vara med på bild.)

Lucka 24 – Från oss alla till er alla

I samband med coronautbrottet våren 2020 skapade barn och unga dikter och illustrationer som skildrar deras tankar om coronapandemin och föreställningar om världen efter krisen. Samskapandet mynnade ut i e-poesiantologin Imagine Better days will come som finns att ladda ner helt gratis. Föräldrar, pedagoger, lärare och andra vuxna som möter barn och unga: läs, reflektera och samtala tillsammans med barn och unga om deras tankar kring coronaviruset och det som händer i samhället.

Ladda ner e-poesiantologin här: Imagine – Better days will come

Med önskan om en god jul!

Uppdaterad 25/12

Lucka 23 – Bryt ensamheten med ett poetiskt sms

Varje morgon ser början på något nytt. Pandemin har gett oss alla ett minst sagt ovanligt år med många prövningar, rädsla och oro. Den har samtidigt gett oss tid för eftertanke, utmanat vårt tänkande och krävt handlingskraft.

Under året har barn och unga runt om i världen experimenterat med språket, varit medskapare i en social gemenskap och använt sina ord för att säga något om hur vardagslivet ser ut sedan coronaviruset vänt upp och ner på allt. De säger något om vad det innebär att vara medmänsklig, hur vi kan hantera ensamheten, ta ansvar och fokusera på våra drömmar för en bättre framtid. Life after corona av Aleksandra, Uzicka gimnasija i Serbien är en av många dikter som berör, väcker tankar och säger något viktigt om oss som människor. Vem vi är, vilka vi kan bli och hur vi tillsammans kan samskapa världen på nytt.

Mot ljusare tider – Skicka ett poetiskt sms till någon du inte kan träffa

Uppmuntra barn och unga att skicka ett poetiskt sms med hopp och värme till någon de inte kan träffa just nu. I svåra tider behöver vi varandra som mest och tänk vad några få ord kan betyda för någon som känner sig ensam och isolerad. Mot ljusare tider – låt hoppet spira…

  1. Skriv ett poetiskt sms med fokus på ljusare tider – dela kärlek, hopp och framtidstro
  2. Ta en bild
  3. Skicka bild och ord till någon du inte kan träffa just nu

Sida 1 av 111

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén