Projektet har genom åren tilldelats både nationella och internationella nomineringar och utmärkelser. Det har också bidragit till olika kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger och lärare, bland annat via Skolverkets Lärportal som innehåller material för kollegialt lärande. Här följer mer information samt länkar till olika reportage om Sustainable Poetry.

Läsguldet – MTM:s pris för tillgänglig läsning

inable Poetry är 2019 års vinnare av MTM:s pris Läsguldet. Det är ett projekt som handlar om kreativt poesiskapande. Här använder man sig av läsning och språkets utvecklande kraft för att ta till sig kunskap. Läs mer: Skolprojektet blev global rörelse – Läsliv, MTM

Så här lyder motiveringen:

”Med FN:s hållbarhetsmål i centrum har Sustainable Poetry med stort engagemang format en samskapande kreativ arena utan begränsningar. Där kombineras kunskapsinhämtning med språkliga och estetiska uttryck, och alla bidrar med sina upplevelser.”

Best educational practices – Nord StarT 2021

Sustainable Poetry tilldelades det stora priset i tävlingskategorin Best educational practices by teachers and educators i den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT 2021 som anordnas av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.European Language Label – EU-kommissionen och Skolverket

Sustainable Poetry tilldelades utmärkelsen European Language Label av Skolverket och EU-kommissionen för att det är ett nyskapande språkprojekt som prövar nya idéer i undervisning, gör språkinlärningen lustfylld, ökar förståelsen för andra länder och delar med sig av metoder och erfarenheter. Språkutmärkelsen bidrar till att utveckla språkundervisningen både på nationell och europeisk nivå. Få mer information om utmärkelsen här: The European Language Label.

Så här lyder motiveringen:

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2019 har tilldelats Söderslättsgymnasiet i Trelleborg för sitt projekt Sustainable Poetry. De har med stort engagemang skapat en samskapande kreativ arena, utan begränsningar och gjort det möjligt för eleverna att kombinera kunskapsinhämtning ned språkliga och estetiska uttryck. Eleverna har skrivit dikter på olika språk och bidragit med sina upplevelser för att få sin röst hörd och kunna påverka framtiden. Poesin och hållbarhetsfrågorna har fått en naturlig plats i undervisningen men även utanför skolans värld.

Länk till publikationen: Compendium of 2019 European language label projects

Länk till publikationen: Compendium of 2019 European language label projects

eDIAMOND AWARD

eDiamond Award är ett pris som uppmärksammar samhällsnyttiga e-tjänster. Sustainable Poetry blev en av sex finalister som skapat nytta för framtidens eMedborgare.

Kreativitet på hållbar väg – WWF

Ladda ner handledning i kreativitetens, skapandets och kulturens betydelse för en hållbar framtid.

NOLL27

Poesi för en hållbar framtid, Sustainable Poetry, är ett projekt som handlar om att skapa poesi och om att använda läsningens och språkets kraft för ungas förmåga att ta till sig kunskap. – Läs mer: HÅLLBAR POESI – NOLL27

Trelleborgs Allehanda

Rader av elever, från förskolan upp till gymnasiet, har förberett sig länge för den internationella världspoesidagen 21 mars. Läs mer: POESIMARATON PÅ UNG FESTIVAL – Trelleborgs Allehanda