Mod att förändra – mångfald och medkänsla för en hållbar framtid

Save The Date! – Den 18/9 är det kick off för ett nytt spännande läsår med Sustainable Poetrys poesiutmaning. Tema Mod att förändra – mångfald och medkänsla för en hållbar framtid har barn och unga röstat fram. Alla förskolor och skolor i landet är varmt välkomna att följa med på det poetiska hållbarhetsäventyret.

Illustration: Ingrid Skåre. Hämtad ur antologin “Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”.

Nu skapar vi hopp! – Läsgåva till alla barn och unga

Årets samskapande i Sustainable Poetry har resulterat i en ny digital poesiantologi “Klimathopp – poesi för en hållbar framtid av barn och unga”. Denna poesiskatt lyfter fram barns och ungas röster, vilket ger dem en betydande plats i demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg.

Tack alla barn och unga som har bidragit med poesi för en hållbar framtid. Tack även till lärare, bibliotekarier och alla andra som skapar fantastiska förutsättningar för detta viktiga arbete. Tack Kimberley Kitti för vackra illustrationer och Sustainable Poetrys eminenta jury som läst alla dikter och valt ut 17 bidrag.

Vi vill uppmuntra barn och unga att läsa under sommarlovet, gärna tillsammans med vuxna. Därför är vi stolta över att kunna ge denna poesiantologi som en sommargåva till alla barn och unga. Låt er inspireras av orden, reflektera kring framtiden och njut av att läsa tillsammans. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid! Vi vuxna som möter barn och unga i olika sammanhang är viktiga läsförebilder.

Här finns poesiantologin: http://changemakers.sustainablestories.se/Klimathopp.pdf

Är du nyfiken på att arbeta med poesi och hållbarhetsfrågor i undervisningen? 

Då är du välkommen på vårens inspirations-webbinarium den 29 maj kl. 14.30 – 16.00. 

Webbinariet riktar sig till förskollärare, lärare och bibliotekarier. Skolledare, samordnare/utvecklare, museipedagoger m. fl. som arbetar med barn och unga är också välkomna.

Inspireras av korta verksamhetsnära berättelser (beprövad erfarenhet) om hur man kan arbeta med poesiutmaningen i förskola och skola. Bland annat är det möjligt att lyssna på följande talare: 

Anki Källman och Anneli Wahlsten (Grundskollärare, ABC-huset, Mullsjö) delar med sig av hur barnens poesi bygger broar och skapar gemenskap i Mullsjö kommun. Med utgångspunkt i skönlitterära berättelser och ämnesövergripande undervisning bygger de hållbarhetskunskaper tillsammans med barnen, skriver poesi och låter poesin blomma på olika platser i det omgivande samhället. 

Johan Sköld (Gymnasielärare, Forshaga Akademin, Forshaga) delar med sig av poesiskapande, multimodalitet och digitala resurser i undervisningen tillsammans med elever på språkintroduktionsprogrammet och naturbruksprogrammet. Johan berör bland annat hur givande det är att arbeta med dikten som uttrycksform för elever med språksvårigheter. 

Maria Åkerblom (Grundskollärare, Tiundaskolan, Uppsala) delar med sig av hur elever i åk 6-9 engagerat sig i årets poesiutmaning. Hon berättar om hur eleverna blir insatta i de globala klimat- och miljömålen och uppmanas att uttrycka sina egna tankar, känslor och idéer i sin poesi.

Maria Glawe (Gymnasielärare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg) berättar om hur lärare kan arbeta med poesiutmaningen tillsammans med pojkar på yrkesprogram. Det poetiska språket sammanvävt med hållbarhet väcker nyfikenhet och kreativitet. Poesin blir en språkutvecklande kraft. Maria berättar även om några inspirerande exempel från förskolan och anpassad gymnasieskola.

Sten Ivarsson, mediatekssamordnare på Söderslättsgymnasiet, Trelleborg berättar om skolbiblioteket som medskapare i Sustainable Poetry. Om betydelsen av att skolbibliotekarier arbetar tillsammans med lärare och elever i den bildande, kreativa och uttrycksfulla processen. Skolbibliotekets roll är inte enbart ett roligt projekt, nyttan med samskapandet och delaktigheten träffar även helt rätt med avseende på skolbibliotekets uppdrag och mål. 

Temat för nästa läsår presenteras och i samband med det delas även information om höstens gemensamma digitala kick off. Dessutom blir det boksläpp! Årets poesiantologi som skapats tillsammans med barn och unga genom poesiutmaningen Klimathopp presenteras av Maria Glawe tillsammans med bokens illustratör Kimberley Ahlström Kitti. Det blir som vanligt en bokgåva till alla barn och unga – och även till vuxna som är viktiga läsförebilder. Hurra för berikande sommarläsning som skapar klimathopp! 

Varmt välkomna! Dela gärna inbjudan med dina kollegor.

Sista anmälningsdag är den 28 maj. (Länk till webbinariet skickas ut via mail.)