Läs om Sustainable Poetrys åtagande i samband med undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati