Deklaration för en stark demokrati

Läs om Sustainable Poetrys åtagande i samband med undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati

Maria Glawe, grundare, projektledare och ordförande i Sustainable Poetry