I dag är det den internationella dagen för demokrati och det uppmärksammar Sustainable Poetry med kick off för ett nytt spännande läsår med det globala samskapandet för en hållbar framtid där barn och unga tillsammans med pedagogisk personal, bibliotekarier och olika omgivande samhällsaktörer skapar poesi med grund i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Förra året samlade vi pedagoger, lärare, bibliotekarier och olika aktörer både i och utanför skolan till en gemensam kick off i Trelleborg för att dela erfarenheter av att vara medskapare i projektet och att arbeta med poesi, hållbar utveckling och de globala målen i undervisningen, från förskola till gymnasium. Syftet var att bidra med inspiration, tips och idéer. I år bjuder vi in till ett förinspelat webbinarium, så att pedagoger, lärare, bibliotekarier med flera, oavsett var man befinner sig i landet, kan inspireras.

Det går bra att följa med i webbinariet när du har möjlighet. Lämna gärna en kommentar, ställ en fråga, dela idéer i projektets FB-grupp eller kontakta oss via kontaktsidan. Syftet är att dela tips och idéer och samtala om olika sätt att arbeta med poesi och hållbar utveckling i undervisningen.

Varmt tack till alla fantastiska medskapare som inspirerar och bidrar till projektets kick off- webbinarium! Genom samskapande kan vi nå så mycket längre och gemensamt lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid, ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolans undervisning och stärka genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet mål 4 och delmål 4.7 Varmt tack fotograf Peter Löfqvist som på ett utmärkt sätt sammanfört alla fantastiska bidrag till en helhet.

Varmt välkommen till det gemensamma äventyret mot Världspoesidagen 2021. #leavenoonebehind #sustainablepoetry

Bästa hälsningar

Sustainable Poetry Teamet