Ungdomar drömmer om framtiden!

För några dagar sedan hade vi besök av den fantastiske Staffan Taylor, ett besök som lever kvar i oss alla! Efter en oerhört engagerande och inspirerande föreläsning, där elever och skolpersonal verkligen var på hugget, avslutade vi förmiddagen i Mediateket på S:t Nicolai med kreativa uttryck i tankar, ord och bild. Det är alltid spännande att få ta del av ungas tankar, farhågor och förhoppningar. Nedan visas ett axplock av deras drömmar, något att bygga vidare på!

Sten Ivarsson, Mediatekssamordnare Söderslättsgymnasiet