Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Inspiration för undervisningen – Förskola Sida 2 av 89

Tankar om nutiden – för framtiden

Vi befinner oss i mitt i en pandemi som påverkar hela världen. Hos barn och unga väcks många tankar och känslor till liv. Låt oss samskapa och öppna upp för en social gemenskap där det är möjligt att få syn på sina egna tankar, ta del av andras och klä sina tankar och känslor i ord. Tillsammans riktar vi fokus mot ökade omvärldskunskaper och framtidshopp.

“And the people stayed home”

Kitty O’Mearas dikt (som delats över hela världen via sociala medier) kan användas för att inspirera elever till att skapa en egen dikt om händelsen som kommer att definiera vår tid. Vi läser, reflekterar och samtalar digitalt:

And the people stayed home.

And they read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.

And the people healed.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal.

And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.

And the people stayed home.

And they read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.

And the people healed.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal.

And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.

Kitty O’Meara

Föreställ dig världen efter pandemin – Dela hopp, kärlek och framtidstro i en svår tid

Utmaningen ger elever möjlighet uttrycka sina tankar och känslor i en dikt som kan sprida hopp, kärlek och framtidstro i en svår tid. Här följer några exempel på frågor att samtala kring:

Hur har pandemin påverkat ditt liv och din vardag? Vad tänker och känner du över det som sker i samhället? Hur ser du på framtiden och tiden efter Coronakrisen?

Dikten som ger eleverna en praktisk övning i källkritik

Kanske blir elever nyfikna på poesi och ställer egna utforskande frågor, exempelvis vem är Kitty O’Meara och vad försöker dikten göra med mig som läsare? Kanske har de upptäckt att diktens spridning i sociala medier resulterat i falska påståenden om diktens upphovsperson och i vilken tid och sammanhang den skapats. Det öppnar upp för en lärorik övning i källkritik tillsammans med eleverna där de kan använda sig av den källkritiska metoden och granska olika påståenden som fått stor spridning i sociala medier.

Poesiutmaningen pågår fram till sommarlovet – 17 dikter blir e-poesiantologi

Tanken är att vårt samskapande ska ge elever möjlighet att ingå i en lärande gemenskap där de kan använda språk, kunskaper och kreativitet för att skapa en unik e-poesiantologi som blir berikande sommarläsning för alla. Eleverna skickar in sina poesibidrag på sidan: www.sustainablepoetry.se senast 5 juni. Välj kontaktformulär eller dela direkt i Facebook gruppen: Sustainable Poetry Följande hashtag används i sociala medier: #sustainablepoetry

Bland bidragen kommer slutligen 17 dikter, som på ett övertygande sätt skildrar ungas tankar om att leva mitt i en pandemi, väljas ut.

Det vore väldigt inspirerande att ta del av hur du/ni som lärare arbetar med utmaningen. Dela gärna erfarenheterna med fler i sociala medier! Följ det spännande internationella samskapandet som pågår runtom i världen: Poetry for a Sustainable Future.

(Uppdaterad 10 april.)

Bokrelease och POP UP POETRY på Världspoesidagen 2020!

I dag är det Världspoesidagen som firas över hela världen! Unesco instiftade dagen 1999 för att ge poesin en större roll i samhället och att skolor och bibliotek ska sprudla av poesi. Runtom i världen pågår en rad aktiviteter för att uppmärksamma och fira dagen. En dag då vi hyllar yttrandefriheten och värnar om det demokratiska samtalet. Sustainable Poetry har planerat en rad aktiviteter som ni får ta del av löpande under dagen, exempelvis bokrelease, POP UP POETRY, Global Online Event, poesivandring i de centrala delarna av Trelleborg och poesiträd i stadsparken i Trelleborg. Håll utkik här, men också i projektets Facebook-grupp och Instagram-sida. Först ut är bokreleasen som blir digital med tanke på rådande situation. Tanken var att boken skulle släppas igår i samband med Trelleborgs andra poesifestival som nu är framflyttad.

I dag släpps således den första, men inte sista, Sustainable Poetry- antologin Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg. Det är en e-bok för alla som kostnadsfritt kan laddas ner här med start kl 09.00. E-boken innehåller ett urval av dikter som har skapats av barn och unga i Trelleborg under läsåren 2017-2018 och 2018-2019. Dikterna som skapats under året 2019-2020 kommer ligga till grund för poesiantologin 2021. I e-boken finns 17 dikter skapade av barn och unga från förskola till gymnasium som kopplas till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. Det är deras tankar om hur de ser på samtiden och framtiden och vad vi kan göra för att skapa en bättre värld för både människan och planeten.

Boken har ett läsfrämjande och kunskapshöjande syfte; dels att inspirera till läsglädje, öka kännedomen om de globala målen samt möjligheten att vidga sina perspektiv med andras tankar och hämta inspiration för att själv skapa poesi för en hållbar framtid. I dag under Världspoesidagen läser, samtalar, skapar och delar vi poesi. Poesin är livsviktig! Det kan vi läsa in i författaren och poeten Mats Söderlunds följande ord; Våga använda den. Våga provocera med den. Våga illustrera med den. Våga låta den tala i ditt ställe! #sustainablepoetry

Boken har finansierats via vinstpengar som projektet tilldelats i samband med följande utmärkelser; Skolverkets och EU-kommissionens kvalitetsutmärkelse The European Language Label och MTM:s utmärkelse Läsguldet.

Här kan du ladda ner boken: Poesi för en hållbar framtid – av barn och unga i Trelleborg

Tack till alla barn och unga som är medskapare till en hållbar framtid och till alla samskapare som gjort e-boken möjlig. Ni är många och viktiga. VARMT TACK!

Black Out Poetry som hjälper dig att förstå världen

På Blichers friskola finns det många kreativa själar. Poesi och skapande är något som stimulerar, engagerar och utvecklar. Sedan förra terminen har vi jobbat frekvent med de globala målen med fokus på en hållbar framtid.

Dessutom har vi Hans Roslings bok Factfulness som stående tema. Eleverna har kritiskt granskat och samlat på sig kunskap som de sedan fått uttrycka i olika former, många gånger utifrån poesiskapande. Här kommer några elevexempel. 

Sara Österberg, Blichers friskola i Teckomatorp

Sida 2 av 89

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén