Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Kategori: Lärande för hållbar utveckling Sida 2 av 123

“Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”

Vissa barn får inte gå i skolan

och de flesta är flickor

varför är det så

och varför ska barn gifta sig

innan de har gått ut skolan?

Vår värld ska lysa upp

av jämställdhet

Elev, åk 4

Barnens röster i det offentliga rummet

Genom kärleksträden och poesiutställningen på Rådhusplatsen i Trelleborg lämnar barnen spår för en hållbar framtid. Barnens dikter berör de globala målen och vissa lyfter både det globala och lokala perspektivet, så kallat glokalt perspektiv, som exempelvis dikten”Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”.

Bild: Anette Persson

Att läsa dikterna ger en hoppfull känsla och framtidstro! Genom att flytta ut barnens kreativa skapande i det lokala samhället visar vi att deras röster är viktiga i samskapandet av en hållbar framtid.

“Flerspråkighet för inkludering i utbildning och samhälle”

Jezik je moj ponos 

pa i snaga.

Jezik je moja ljepota 

i pun je blaga.

Maja, åk 6 Kunskapsskolan

Internationella modersmålsdagen

Vems röster får höras och vilka språk får ta plats? Språklig mångfald bör ses som en resurs både i samhället och i skolans undervisning och lärande. Såväl lärare som skolbibliotekarier spelar en viktig roll och kan genom samskapande öppna upp för dessa möjligheter. Den 21 februari varje år firas Internationella modersmålsdagen runt om i världen och årets tema handlar om att “främja flerspråkighet för inkludering i utbildning och samhälle” (Unesco). Temat går hand i hand med ett av Sustainable Poetrys mål, vilket innebär att lyfta språklig mångfald och erkänna att flerspråkighet är viktigt i samskapandet av inkluderande skolor.

Transspråkande i det flerspråkiga och interkulturella rummet

Modersmålsenheten i Trelleborg har uppmärksammat den internationella modersmålsdagen genom att tillsammans med eleverna samtala om språk, vikten av modersmål och fördelar med att kunna flera språk. Eleverna har fått tänka och reflektera över vad deras modersmål betyder för dem och en del tankar har skrivits på tavlan. Läraren har läst korta dikter högt som handlar om språk/modersmål och efter samtal kring dikterna har elever fått möjlighet att skapa egna dikter med temat ”modersmål”. 

Läraren berättar; dikterna skrevs först på modersmålet. Eleverna talade om vad som ska skrivas, inspirerade varandra, omformulerade varandras ordval och fraser tills de tillsammans var nöjda och läraren kunde skriva det på datorn. Under processen samtalade vi bland annat om struktur, ord och begrepp för att uttrycka känslor och rim. Eleverna kunde se på tavlan vad läraren skriver och tvekade inte att ”rätta” och komma med andra förslag. Dikten lästes flera gånger och redigerades innan vi var helt klara. När vi var klara med dikterna på modersmålet arbetade vi med att översätta texten till svenska. Nu fick vi läsa rad för rad igen och samtala kring olika begrepp, översätta och jämföra dessa två språk. 

Dikterna som skapats har lästs av andra elever och varit underlag till vidare samtal och inspiration för diktskrivande. Dikten som inleder inlägget är skriven på både kroatiska och svenska av Maja, åk 6:

Mitt språk är min stolthet

och även styrka. 

Mitt språk är min skönhet

och full av lycka.

Fler dikter finns att läsa här: International Mother Language Day

Internationella perspektiv och dynamiska kunskapsutbyten

Projektet stärker således språklig mångfald och dikterna möjliggör att undersöka och uppleva världen med språket som resurs. I en globaliserad värld får det internationella perspektivet och de gränsöverskridande och dynamiska kunskapsutbyten en allt viktigare roll. Det är vårt uppdrag att rusta barn och unga väl för att bli aktiva medskapare i ett internationaliserat arbetsliv och samhällsliv. Genom “Sustainable Poetry” som är ett internationaliseringsprojekt (eTwinning) har lärare och elever i olika länder uppmärksammat och samskapat kring internationella modersmålsdagen. I filmen “Mother Language day” delas hur elever och lärare uppmärksammat dagen i Strambino i Italien.

Elever och lärare i Strambino i Italien

Fler dikter finns att läsa här: International Mother Language Day

Tips!

Världens bibliotek är en digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. – Världens Bibliotek

Barnens dikter fick kärleksträden på Rådhustorget att blomma

En favorit i repris! I dag gick barnen i årskurs 4 på Bäckaskolan i Trelleborg på poesivandring med sina lärare för att dela sina fantastiska dikter i kärleksträden på Rådhustorget.

Det var så fint att höra barnen läsa sina dikter utanför Rådhuset och se hur de tillsammans fick träden att blomma med poesi för en hållbar framtid. I träden finns också dikter skapade av barnen på Ängens förskola, Rödklövern i Trelleborg. ❤

Tack till Annika Eriksdotter, Niclas Ingvarsson, kollegor på Bäckaskolan och Ängens förskola för fantastiskt samarbete. Tack till Kultur och fritidsförvaltningen och Tekniska serviceförvaltningen i Trelleborg.

Den 19 mars, när det är dags för digital poesifestival, får ni se mer av detta fina ögonblick. 🌟

Vill ni veta mer om poesiutmaningen och undervisningen så läs följande inlägg: Var själv den förändring du vill se i världen

Sida 2 av 123

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén