“Tonårens många stora frågor” – läs en novell, samtala och skapa poesi

“Tänk om pappa visste vad jag höll på med…”Tycker de att jag sticker ut?…Hon känner hur hjärtat börjar bulta hårt…”

Boken Svenska för dig – Läs och diskutera! innehåller ett antal noveller och uppgifter för att utveckla elevernas läsförståelse samtidigt som innehållet öppnar upp för värdefulla samtal mellan eleverna kring komplexa värdegrunds- och hållbarhetsfrågor. Frågorna rör ungdomars livsöden från vitt skilda delar av världen och några teman är: identitetsskapande, mänskliga rättigheter, klimat och miljö, framtiden, mobbning, jämlikhet och relationer. Förslagsvis kan innehållet bearbetas utifrån ett ämnesövergripande perspektiv och därmed ge eleverna möjlighet att utvecklas inom olika ämnen. Avslutningsvis kan eleverna uttrycka sig genom att skapa dikter kring dessa “svåra” ämnen.

Novellen Tro, hopp och rädsla berör i synnerhet årets tema i Sustainable Poetry, vilket är Drömmar för en hållbar framtid. Mona har drömmar och fantiserar om ett lyckligt liv, om kärleken och fred på jorden. Samtidigt kämpar hon med en obehaglig mardröm som hon fruktar ska bli sann. I drömmen gifter hon sig mot sin vilja… Mona bär på en hemlighet, men kan hon göra sin röst hörd?

Boken riktar sig till åk 7-9.