Webbinariet är framflyttat! – Poesivandringar som förändrar världen

Lyssna till hur barnen på Klagstorps skola i Trelleborgs kommun skapade en bestående poesislinga på landsbygden!

Vandra, läs poesi och samtala för att förverkliga Globala målen för hållbar utveckling

  • Vem: Lärare alla kategorier men speciellt välkomna till idrottslärare och svensklärare som vill samarbeta.
  • När: Webbinariet arrangeras under våren 2024.
  • Plats: Digitalt webbinarium
  • Anmälan: Anmäl dig senast den 6 december (anmälningsformulär finns i slutet av texten)

Poesivandringar lockar till utevistelse och rörelse i skolan samtidigt som barn och ungdomar får ta del av Globala målen för hållbar utveckling. Dessutom är det en annorlunda väg att närma sig diktläsning och reflekterande samtal. Genom poesivandring ute i naturen kan fler barn och unga gå ut för att lära in – om en hållbar samhällsutveckling.

Under webbinariet får du veta mer om konceptet poesivandring och får konkreta tips och idéer för att arrangera en egen poesivandring tillsammans med eleverna som medskapare.

Konceptet poesivandring startade i Trelleborg 2019 och har sedan dess fått spridning i olika kommuner. I samband med Världspoesidagen den 21 mars, 2024 kommer poesivandringar att arrangeras runt om i Sverige. Varmt välkomna att vara med och skapa poesivandringar som förändrar världen!

Webbinariets innehåll

Anna Mogren från Den globala skolan inleder med en presentation av svenskt utvecklingssamarbete med fokus på globala hållbarhetsfrågor. Hon berättar hur det hör ihop med tvärvetenskapligt arbete i utbildning. Därefter följer inslag om:

  • Exempel på poesivandringar från olika kommuner
  • Lärare berättar om sina erfarenheter av att arrangera poesivandringar
  • En kreativ workshop tillsammans med Mats Söderlund, poet och författare och Maria Glawe, lärare och projektledare för Sustainable Poetry.

Webbinariet arrangeras genom ett samarbeta mellan Sustainable Poetry och Den globala skolan/Sida. Här finns även inbjudan: Poesivandringar som förändrar världen – Sida.

Kontakt