Webbiarium 2020

I dessa pandemitider fortsätter medskapare i Sustainable Poetry att skapa möjligheter för barn och unga att ingå i en global gemenskap kring hållbar utveckling och få göra sina röster hörda för en hållbar framtid. I det är webbinariet delar pedagoger, lärare, bibliotekarier, författare, poeter, entreprenörer med flera med sig av inspiration, kunskaper och erfarenheter för att komma igång med poesi och hållbar utveckling i undervisningen.