Nikki Schmidt, Big Brain Agency

Vi uppmärksammar Världspoesidagen den 21 mars tillsammans!

Den 21 mars är det Världspoesidagen (World Poetry Day), vilket är en dag då människor över hela världen firar språkets kraft och uppmuntras att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi. Dagen instiftades 1999 för att uppmärksamma hur poesi kan spela en central roll i värnandet av språklig och kulturell mångfald (Unesco). Världspoesidagen är också Sustainable Poetrys festivaldag då medskapare runt om i världen firar dagen tillsammans genom att delta i POESIFESTIVAL och POP UP POETRY . (Klicka på länkarna för mer information.)

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter. (Internationella poesidagen – Unesco)

Mats Söderlund, Poet