World Poetry Day firar en av mänsklighetens mest värdefulla former av kulturellt och språkligt uttryck och identitet. Praktiserad genom historien – i varje kultur och på alla kontinenter – talar poesi om vår gemensamma mänsklighet och våra gemensamma värderingar, förvandling av de enklaste dikterna till en kraftfull katalysator för dialog och fred.

UNESCO

Global digital poesifestival

Varje år, infaller  Världspoesidagen; World Poetry Day den 21 mars, vilket är en dag då alla uppmuntras att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi (Unesco). Världspoesidagen är också Sustainable Poetrys festivaldag då vi delar barns och ungas dikter som har skapats under läsåret. I digitala medier används följande hashtag: #sustainablepoetry Projektets FB-sida Sustainable Poetry finns som digital mötesplats för att inspirera, dela och samskapa. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter kan alla medskapare världen över ansluta till det gemensamma festivalfirandet och bli en betydande del av ett globalt samskapande för en hållbar framtid.

Lokal poesifestival

Många skolor arrangerar samtidigt ett lokalt poesifirande på skolan genom poesiutställningar, poesitävling med mera och en del arrangerar större evenemang där medborgare och besökare bjuds in i poesins förtrollande värld, får ta del av hur skolan arbetar med poesi i skolan samt ta del av barns och ungas tankar om samtiden och framtiden. I Trelleborgs kommun har medborgare och besökare bjudits in till ett gemensamt firande 2019 och 2020. Ett annat exempel är Mullsjö kommun som ni kan läsa mer om i följande inlägg: Dikten öppnar våra tanken och sinnen

Världspoesidagen 2019

Världspoesidagen 2020

På grund av Coronakrisen blev poesifestivalen 2020 i Trelleborg framflyttad till hösten, mer information kommer inom kort.