Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter. (Internationella poesidagen – Unesco)

Mats Söderlund Poet och tidigare ledamot i Svenska Unescorådet, ordförande i Författarförbundet.

Vi uppmärksammar Världspoesidagen tillsammans!

Varje år, infaller Världspoesidagen; World Poetry Day den 21 mars, vilket är en dag då alla uppmuntras att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi (Unesco). Det är också Sustainable Poetrys festivaldag – en dag vi uppmärksammar för att stärka barns och ungas rätt att uttrycka sina tankar och åsikter och bli medskapare till en hållbar framtid. Klicka på länkarna för att läsa mer hur vi firar Världspoesidagen tillsammans genom POESIEVENT och POP UP POETRY.

Picture from Facebook: World Poetry Day – event 2020