Låt oss uppmärksamma Världspoesidagen tillsammans!

Varje år, infaller Världspoesidagen; World Poetry Day den 21 mars, vilket är en dag då alla uppmuntras att läsa, skriva, undervisa och publicera poesi (Unesco). I projektet uppmärksammar alla medskapare dagen genom att delta i POP UP POETRY där vi läser och delar poesi som skapats under läsåret. Det är då vi tillsammans lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid. Inför Världspoesidagen den 19 mars möts vi i ett inspirerande POESI-EVENT.

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter. (Internationella poesidagen – Unesco)

Mats Söderlund, Poet