Låt oss ta upp våra böcker och våra pennor, de är våra mest kraftfulla vapen.

Malala

Meningsfullt lärande som känns och gör skillnad för en hållbar framtid

Barn och unga i Dixcove, Ghana läser och skapar poesi för en hållbar framtid tillsammans med ungdomar på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Tillsammans lyfter de varandras röster för en hållbar framtid, bidrar till att ge hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärker genomförandet av Agenda 2030 och i synnerhet mål 4; god utbildning för alla. De skriver brev och dikter som de delar med varandra, bygger en lärande gemenskap där kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer ökar. De skapar vänskapsband för livet.

Att få träffa människor som berör mig på detta vis är något jag aldrig kan förbereda mig för. En flicka ombedd att skriva en dikt om något hon är tacksam över. 

Att rigga kameror, ljud, ljus, och allt däromkring.
Sitta ner och inse att hennes val av att visa tacksamhet till är väder. Väder..!

I den verkligheten kan man inte förhålla sig oberörd. 
Tack för den fina dikten och tack för den eftertänksamhet den innebar.

Peter Löfqvist, Fotograf och grundare till 7M project