Projektet tilldelades 2019 MTM:s tillgänglighetspris Läsguldet.

Skolprojektet blev global rörelse – Läsliv 2019 #3

Projektet tilldelades 2019 Skolverkets och EU-kommissionens utmärkelse The European Label – Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk – Skolverket