Barn och unga är medskapare i Trelleborgs klimatarbete

Genom poetisk nudging för en renare och tryggare stad – ska rökare få hjälp att fimpa rätt och därmed bidra till att Trelleborg blir en stad ren från fimpar och snus på marken och i havet. Projektet är en del av kommunens vision om ett fimpfritt Trelleborg; “2030 ska Trelleborgs kommuns gator och torg vara helt rena från fimpar och snus”.

Ett projekt där barn och unga är med och förändrar lokalsamhället i praktiken

Inom tema renare och tryggare städer, med bland annat fokus på skräp ur ett trygghetsperspektiv har elever, från olika programinriktningar, på Söderslättsgymnasiet och barn på Gertrudsgårdens förskola i Trelleborg engagerats i kommunens utvecklingsarbete “Visionen om ett fimpfritt Trelleborg”.

Gymnasieeleverna har lyssnat till kommunens sakkunniga som förmedlat fakta inom följande områden: nedskräpning och miljögifter, ANDTS ( i det här sammanhanget rökning) samt trygghetsarbete. De har även tagit del av ett författarbesök och hämtat inspiration av haiku-poeten Anna Maris. Utifrån nya lärupplevelser inom haiku (japansk kortdikt) och hållbarhet har de skrivit egna dikter (fri haiku) på temat. Barnen i förskolan har sedan i sin tur lyssnat till gymnasieelevernas dikter och vidare skapat konstverk utifrån dikterna. Deras dikter och konstverk har legat till grund för illustratören Nikki Schmidts arbete motiv som pryder askkopparna och som sedan invigningen i samband med Trelleborgs Framtids- och innovationsdag 2022 är väl synliga inslag i gatubilden i centrum. I samband med Hållbarhetsdagen (fortsättning på Framtids- och innovationsdagen) blir det ytterligare ett 30- tal askkoppar till som placeras ut i lokalsamhället.

Läs mer om projektet på kommunens sida: Visionen om ett fimpfritt Trelleborg och i SVT:s nyhetsinslag: Poesi ska få rökare att fimpa rätt i Trelleborg