Inspiration för dig som vill delta i tävlingen

Hållbar utveckling

Vad är Agenda 2030 och vilka är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling? Ta reda på mer genom att utforska följande länkar: Globala målen och Världskoll – Quiz samt ta del av följande filmer av UNDP Sweden:

Åk F-6: Globala målen del 1 Globala målen del 2 Globala målen del 3

Åk 6-gymnasiet: FN:s 17 globala mål “Jag är en siffra att räkna med”

Poesi

Fri dikt: När du skapar fri dikt är du inte styrd av att dikten behöver rimma eller ha en speciell rytm. Det kan dock finnas fördelar med att använda sig av en speciell teknik vid diktskapandet.

Dikt med upprepning: Använd upprepningar för att ge dikten rytm. Anafor innebär att börja varje rad med samma ord/uttryck. Alliteration innebär att låta betonade ord börja med samma bokstav.

Ordklass-dikt: Rad 1: ett substantiv, Rad 2: två adjektiv, Rad 3: Tre verb, Rad 4: Fyra ord som uttrycker känsla och Rad 5: upprepa rad 1 med en synonym.

Kedjedikt: Varje rad innehåller en liknelse och den följande raden ska börja med det sista ordet från föregående rad.

Bokryggspoesi: Skapa poesi genom att stapla ett valfritt antal böcker på hög. Avsluta genom att ta ett foto. 

Haiku: Rad 1: 5 stavelser (tidpunkt) Rad 2: 7 stavelser (iakttagelse) Rad 3: 5 stavelser (en jämförelse)

Sinnesdikt: Jag ser…Jag känner…Det luktar… Jag hör… Det smakar…

Black Out Poetry: välj ut en text, läs och markera ord du vill använda och skapa poesi av orden. De ord som blir över täcker du över med svart färg. Orden som framträder blir således din dikt. Vill du göra det där “lilla extra” så färglägger du eller ritar mönster. Googla på Black Out Poetry så hittar du många inspirerande exempel. 

Cut-Up poesi: Re-designa! Klipp isär gammalt och skapa nytt. Hämta ord och fraser från olika källor och skapa din dikt – förmedla exempelvis en ny insikt eller en motsats. 

Gå ut, utforska i naturen och skapa hämtdikter