För tredje året i rad delar Sustainable Poetry ut en digital poesiantologi till alla barn och unga med syftet att inspirera till läsning och poesiskapande för en hållbar framtid.

Boken är skapad tillsammans med barn och unga för barn och unga och för vår gemensamma framtid på hållbar väg. Tanken är att dels att väcka nyfikenhet för hållbarhetsfrågor, dels inspirera barn och unga till att göra sina röster hörda och dels uppmuntra till läsning under sommarlovet. 

Med detta initiativ vill Sustainable Poetry även inspirera pedagoger, lärare, bibliotekarier, föräldrar och vuxna i barns närhet att läsa högt tillsammans med barn och unga. Vuxna är viktiga förebilder. Den gemensamma läsningen ger ett värdefullt tillfälle att samtala om vilka tankar och känslor som väcks i mötet med dikterna och illustrationerna. Skapa förförståelse genom att titta på bilderna, läs gemensamt, ta reda på vilka dikter som väcker deras nyfikenhet och intresse och ge tid för att bemöta frågor samt koppla ihop innehållet med deras tankar och erfarenheter. 

Ladda ner e-boken här: Tankar om demokratins framtid av barn och unga