Poesiutmaningen 2020/2022

DEMOKRATIN 100 ÅR!

Hur vill barn och unga påverka demokratins utveckling och framtid? Hur ser deras drömsamhälle ut? Hur föreställer de sig en framtid som är bra för både människan och planeten? I samband med demokratins 100-års jubileum bjuder Sustainable Poetry in barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år, till en poesiutmaning och samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga.

Hur går det till?

Poesiutmaningen handlar om att barn och unga gör sina röster hörda för demokratins utveckling och framtid genom att skapa en dikt på valfritt sätt och på flera olika språk om man så önskar. De får således använda sin fantasi, kunskap och kreativitet för att skapa hållbara dikter. I diktskapandet ska de utgå från ett/flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dikten ska vara skriven på svenska och gärna på fler språk. Tillsammans lyfter vi fram den språkliga mångfalden som berikar vår värld. Skapa dikten individuellt eller i grupp. Barn och unga lämnar själv in bidraget via länk senast 1 mars. Endast ett bidrag per person eller grupp. En jury utser därefter ett antal dikter som ska ingå i poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av barn och unga. Vinnarna presenteras genom POP UP POETRY i samband med Världspoesidagen den 21 mars. De kontaktas även via mail. Alla som skapat poesi för en hållbar framtid får ett fint diplom.

Inspiration för undervisningen

Lyssna till poeten och artisten Emil Jensen som presenterar läsårets poesiutmaning och ger några tips för att komma igång med diktandet. Här finns också tips och idéer: Tips och idéer för att skapa poesi. Läs och inspireras även av olika dikter som skapats av barn och unga i samband med tidigare poesitävlingar: Poesi för en hållbar framtid – Poesiantologi 2020, Drömmar för en hållbar framtid – Poesiantologi 2021. Ladda också ner inspirationsmaterialet som riktar sig till pedagoger, lärare och bibliotekarier: