Demokratin 100 år! – Fira genom att skapa poesi!

DEMOKRATIN 100 ÅR! – Hur vill barn och unga påverka demokratins utveckling och framtid?

I samband med demokratins 100-års jubileum bjuder Sustainable Poetry in barn och unga till en poesiutmaning och samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga. Samskapandet mynnar också ut i en digital poesifestival som arrangeras av Sustainable Poetry i samband med Världspoesidagen den 21 mars 2022.

Syftet är att stärka barns och ungas språkutveckling och kunskaper om demokrati, och genom demokratiska arbetsprocesser främja deras medskapande i demokratin och samhällsutvecklingen. Genom att skapa poesi kan barn och unga uttrycka sina tankar och idéer och göra sina röster hörda för demokratins utveckling och framtid.

Poesiutmaningen är rikstäckande, vilket innebär att barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år i hela Sverige kan skicka in bidrag. En jury utser de dikter som ingår i poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga. Juryn kommer även att utse tre bidrag som får en överraskning. Detaljer om utmaningen och den digitala poesifestivalen meddelas i samband med läsårets digitala kick off den 15 september 2021.

Varmt välkomna att följa med på poesiäventyret och fira demokratin 100 år med Sustainable Poetry!

Ladda ner affischen PDF och sätt upp den där det passar, exempelvis i förskolan, i skolan, på fritids, i föreningslokalen eller på andra platser. Dela gärna affischen digitalt via mejl och/eller på sociala medier.