Demokratin 100 år! – Fira genom att skapa poesi!

DEMOKRATIN 100 ÅR! – Hur vill du påverka demokratins utveckling och framtid?

I samband med demokratins 100-års jubileum bjuder Sustainable Poetry in barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år till en poesiutmaning och samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga.

VAD? Gör din röst hörd genom att skapa en dikt (på valfritt sätt). Dikten ska kopplas samman med demokrati och ett/flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dikten ska vara skriven på svenska och gärna på fler språk. Tillsammans lyfter vi fram den språkliga mångfalden som berikar vår värld.

HUR? Lämna ditt bidrag via följande länk: Tankar om demokratins framtid

NÄR? Vi vill ha ditt bidrag senast den 1 mars 2022. Endast ett bidrag per tävlande. Skapa en dikt individuellt eller tillsammans i par/grupp.

En jury utser 100 dikter som ska ingå i poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga. Juryn kommer även att utse tre vinnande bidrag som får en fin överraskning. Vinnarna presenteras i samband med den digitala poesifestivalen den 21 mars 2022.

Lycka till! 💫

HÄMTA INSPIRATION:

Lyssna till poeten och artisten Emil Jensen som presenterar läsårets poesiutmaning och ger några tips för att komma igång med diktandet.

Här finns också tips och idéer: Tips och idéer för att skapa poesi. Läs och inspireras även av olika dikter som skapats av barn och unga i samband med tidigare poesitävlingar: Poesi för en hållbar framtid – Poesiantologi 2020, Drömmar för en hållbar framtid – Poesiantologi 2021