WWF Sweden Youth inspirerar

“Jag tycker verkligen att att vi människor sätter oss själva i skiten och låter det dåliga ta över. Därför behöver vi människor som Sara som kommer och hjälper oss och ger oss nya tankar för att bromsa oss själva och se över vad vi gör i dagens samhälle.” Elev, åk 3

I går inspirerade Sara Tingström från WWF Sweden Youth elever på Söderslättsgymnasiet, dels genom att berätta om ledarskapsprogrammet som tränar morgondagens hållbarhetsledare, dels genom att ge olika förslag på hur de kan engagera sig för en bättre och mer hållbar värld. De fick också genom samtal dela tankar, känslor, erfarenheter och idéer för att göra skillnad i det lilla och i det stora. Bland annat lyftes insändare och poesi fram som två exempel på att göra sina röster hörda.

“Det var väldigt inspirerande att lyssna på och man fick verkligen en tankeställare. Efter detta fortsatte vi med våra insändare utifrån feedbacken vi fått på dem av Maria.” Elev, åk 3

Eleverna skriver just nu insändare, exempelvis om hur skolan bör förändras för att vara tidsenlig, kvalitativ och meningsfull, eller varför vi behöver bry oss om biologisk mångfald och klimatfrågan i stort. De är kloka, har många bra idéer och vill att vuxna ska lyssna och agera. Tanken är också att elevernas insändare ska re-designas till Black Out Poetry.

“De var mycket intressant att höra vad unga kan göra för skillnad och vad vi själva kan göra för en bättre hållbar utveckling. Något som jag verkligen tog till mig var de diskussioner vi hade och vad vi kunde göra för skillnad.” Elev åk 2

WWF Sweden Youth arbetar för att ge unga en självklar plats i frågor som rör hållbarhet och vår framtid. De nöjer sig inte med gårdagens lösningar utan samskapar med unga för att utmana gamla sanningar och hitta nya framkomliga vägar. “Världen är stor, men du är större” var dagens budskap till eleverna. Jag tänkte på Tranströmers “Romanska bågar” och tillägger; du har alla möjligheter inom dig…💫Läs mer om WWF Sweden Youths fantastiska engagemang: WWF Sweden Youth Varmt tack Sara Tingström för att du berikade vår dag!