Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: World Poetry Day Sida 1 av 2

Elevernas poesiskapande inspireras av konst

Den här kvinnan köper och köper saker
för att kasta i gapet på tomrummen
som smyger bakom henne

Ur Galleriet av Tomas Tranströmer

Iklädda “hållbarhetsglasögon” har elever från ekonomiprogrammet genom guidad visning, utforskat utställningen Gudar och monster på Trelleborgs museum. Kulturgruppen Magora öppnade dörrarna till en annorlunda, gudomlig och monstruös värld som bryter ny mark skapad av konstnären Richard Szedelyi. Alla bär vi på olika masker, men hur medvetna är vi om det? Hur kan masken hjälpa och stjälpa? 

Konsumtion, natur, genus och identitet är fyra moderna gudar som Szedelyi skapat med inspiration från olika kulturers gudavärldar. Utifrån dessa arbetar vi med framtidsbilder parallellt med historiska tillbakablickar och utforskar bland annat mytologiska dikter.

I utställningen mitt står gudarna uppställda; konsumtion i svart mittemot naturen i guldmask, och genus i rött är motställd identiteten i vitt.

Syftet med visningen var att känna in utställningen med alla sina sinnen, samtala med gruppen och därefter ge röst genom cut-up tekniken. Det blev början på ett stort kollage som medskapare i Sustainable Poetry frambringar tillsammans inför World Poetry Day och Trelleborgs poesifestival 2020. Genom elevernas utvalda ord finns det mycket att samtala om.

Nästa steg i processen är att skapa poesi utifrån en valfri mask, och fördjupa lärandet kring hållbarhet, därefter skapa en egen mask som kopplas samman med dikten som skapats. Ytterligare ett inslag är att utforska den antika mytologin ur olika aspekter. Det avslutande momentet blir ett spektakulärt inslag i kommande poesifestival 2020. Håll utkik på bloggen för att ta del av det kreativa skapandet som sker genom olika lärprocesser.

Möt konstnären Richard Szedelyi i filmen Ansiktet existerar för masken liksom passionen för poesin Möt också kulturgruppen Magora som inspirerar och engagerar ungdomar till olika kulturaktiviteter och kulturupplevelser.

Gudar och monster- workshop – Trelleborgs kommun

Gudomligt och monstruöst på museet – Trelleborgs Allehanda

Tidigare inlägg om utställningen

Nu startar resan mot poesifestivalen 2020!

Hela världen fylls av poesi…

Här på Designgymnasiet på Kungsholmen i Stockholm, kommer vi att koppla poesiprojektet till handelskursen;Inköp 1 och Hotell & turismkursen; Turistbyrå service.

I Inköp 1 börjar vi nu med ett delmoment om socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling som jag tror passar poesiprojektet.

I turistbyråservice börjar vi med delmomentet om allemansrätten samtidigt. Som redovisningsform på uppgifterna de arbetar med på delmomentet så kommer eleverna att få skriva poesi med utgångspunkt i dessa teman.

Eleverna skall sedan få sätta upp sina poesialster på lite större återvinningsbara post-it lappar på världskartan i klassrummet.

Vi kommer att fotografera av världskartan allt eftersom den fylls på med post-it lappar, så att världen fylls av poesi!

Åsa Klintberg, Designgymnasiet Stockholm

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén