Nytt år – Nya möjligheter!

Alltfler lärare samlas kring två svåra utmaningar när undervisningen övergår till fjärr/distans. Dels handlar det om att skapa ett meningsfullt innehållsligt sammanhang, dels om att skapa förutsättningar för social interaktion och gemenskap. Sustainable Poetry öppnar upp för lärare att mötas i ett samskapande tillsammans med kollegor och elever som aktiva medskapare.

Omvärldskunskaperna ingår i ett sammanhang där de kan få syn på samband och kopplingar – hur allt hänger ihop; lärandet i det digitala rummet som har suddat ut gränserna mellan såväl ämnen och åldersgrupper som det lokala och det globala. Tillsammans utforskar barn och unga de globala målen och ingår i kreativa och lärorika sammanhang där de utvecklar strategier för att förstå, kommunicera, lyssna på och samarbeta med andra människor för att uppnå såväl egna mål som gemensamma mål.

Ett samskapande mellan lärare innebär att nå en gemensam förståelse av pedagogiska utmaningar och utifrån det lära av och med varandra för att hitta nya lösningar. Olika lösningar värdesätts och alla medskapare delar på inflytandet. Bidragen bygger på varandra, förändras och vidareutvecklas (jfr. Le Favre m. fl. (2020) Leda professionellt lärande. Utifrån adaptiv kompetens).

Följ med på det digitala poesiäventyret – Alla kan bli medskapare!

Följ med på poesiäventyret mot det gemensamma firandet av Världspoesidagen 2021. Poesifestivalen blir i år ett digitalt event som alla medskapare runt om i världen kan ansluta till. Dessutom blir den lokala poesitävlingen rikstäckande, vilket gör att barn och unga från hela Sverige kan skicka in sina bidrag. Bidragen som juryn väljer ut kommer att publiceras i Sustainable Poetry – antologin 2021. Ljusare tider är att vänta. När barn och unga skapar poesi för en hållbar framtid inger det hopp och framtidstro! Det kan vi behöva mycket av dessa tider!

Varmt välkomna att bli medskapare i projektet!