Genom att utbilda kan vi minnas och bygga en bättre framtid

“Vi är här och vi berättar om det som hänt för alla. Så att det aldrig ska hända igen.” (Utdrag ur “Historien om Bodri” av Héidi Fried med bilder av Stina Wirsén.)

Den 27 januari samlas människor över hela världen för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag. I förskolan och skolan kan vi genom undervisningen öka kunskapen om Förintelsen, minnas vad som hände och reflektera över demokratiska värden gemensamt; om alla människors lika värde, frihet, jämställdhet och människolivets okränkbarhet. Genom att ta del av berättelser kan vi hålla vårt kollektiva minne vid liv, lära av det som hänt, öka kunskaperna och uttrycka vårt stöd för människors lika värde.

Hédi Fried överlevde Förintelsen och har under många år besökt svenska skolor och berättat om sina erfarenheter. “Historien om Bodri” har hon skrivit för barn (5-9 år) och den handlar om Héidi Frieds egna upplevelser;

De vuxna försvann. Vi frös och vi var rädda, vi var hungriga och törstiga. Vi dog nästan i lägret dit vi kommit, min syster och jag. Hitlers vakter rakade av oss håret och tog våra kläder, vi fick gå i smutsiga fångkläder och hårda skor. När jag tänkte på Bodri fick jag kraft, när jag drömde om vårt gamla liv orkade jag leva lite till…

Till boken finns ett lässtöd, skapat av Anne-Marie Körling, som innehåller vägledning innan, under och efter läsningen. Det är en högläsningsbok att läsa tillsammans med barnen så att de kan dela tankar och funderingar, ställa frågor och samtala. I stödet finns förslag på hur man kan läsa berättelsen på ett varierat sätt, exempelvis genom att kombinera text och bilder eller genom att låta bokens illustrationer få en mer framträdande roll där barnen berättar vad de ser, tänker, känner och tror. Läs för att väcka känslor, tankar och frågor, för att samtala och tänka tillsammans och för att bidra till bildning och demokrati (sid. 4).

Här kan ni lyssna till “Historien om Bodri”(Sveriges Radio).

Efter berättelsen kan barnen förslagsvis arbeta med poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid” , lära sig mer om Agenda 2030 och de globala målen och uttrycka sitt stöd för människors lika värde.