Poesi med kraft att förändra

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter. – Mats Söderlund, poet (Svenska Unescorådet)

Inför Världspoesidagen besökte poeten och författaren Mats Söderlund elever på Söderslättsgymnasiet. Det var inspirerande och lärorikt, vilket märktes genom elevernas nyfikenhet och engagemang. Det bekräftades också i deras reflektioner efteråt; förutom att de fick med sig värdefull inspiration och tips för att läsa och skriva egna dikter, så blev det ett jättefint mellanmänskligt möte.

Läsningens betydelse för att förverkliga en dröm

Det var fredag morgon och sista skoldagen innan sportlovet. Förväntansfulla elever hade samlats för att lyssna till poeten Mats Söderlund. Inför besöket hade eleverna läst, analyserat och samtalat i grupper om innehållet i ett utdrag ur Söderlunds bok “Hotet” (del ett av tre i trilogin “Ättlingarna”). De hade också läst Annika Norlins novell “Det naturliga urvalet” (Texterna ingår i klimatantologin “Vad håller ni på med?”) arbetat med jämförande analys med stöd av Venn-diagram och slutligen skrivit en utredande text.

Böckerna låg i en hög på bordet, pennor och papper i en annan hög och borden organiserade för en samskapande aktivitet. Söderlund började samtalet med berättelsen om sin väg till författarskapet; om svårigheten att läsa och skriva, om tiden med specialläraren och om mobbningen och ensamheten. Läsningen var för Söderlund ett fantastiskt sätt att få uppleva något annat och det var svårigheten att läsa och skriva som gjorde honom extra nyfiken på hur ord fungerar. Intresset för poesin och hållbarhetsfrågor väcktes i gymnasiet och i samband med det återger Söderlund sin allra första dikt som finns med i hans första diktsamling. Söderlund berättade med glädje hur mobbningen och ensamheten upphörde under denna tid. Eleverna lyssnade med stort intresse. De fick ett målande och berörande exempel på hur det är möjligt att vända en svårighet till en möjlighet.

Läs mycket, skriv mycket och läs mycket mer…

Vad får egentligen en dikt att lyfta? Söderlund fortsatte att lyfta läsningens betydelse för att lära sig att skriva dikter, därefter övergick han till att läsa dikten “Rörelse” av poeten Octavio Paz och gjorde en tolkningsövning tillsammans med eleverna. Diktandets hantverk hamnade i fokus – hur skapas dikter med spänning, kontraster, upprepningar? Hur förvandlar man en tanke eller en upplevelse till en dikt? Dikten som Söderlund läste satte oss alla i rörelse. Snart, väldigt snart fick eleverna flyga fritt och pröva sina poetiska vingar genom att skapa poesi för en hållbar framtid. Dikten skulle ha en rörelse, kontraster och en smärtpunkt. De skulle även få till kopplingen till hållbarhet, men undvika att skriva ord som klimat, hållbarhet, uppvärmning, rättvisa, glaciär etc.

Ett viktigt inslag i projektet Sustainable Poetry är samarbetet med författare och den här gången blev det möjligt genom att kombinera projektet med skrivtävlingen “Jag skriver i dina ord” som riktar sig till elever i gymnasiet. Författarbesök i skolan “kan vara avgörande för en ung människas förhållande till det skrivna ordet” (Se Författarcentrum). Det bekräftas inte minst i elevernas reflektionsloggar efteråt;

“Idag har det verkligen berört känslor och det har verkligen varit en rolig och inspirerande lektion som på bara en timme gav så mycket. […] Mats är en riktigt god och härlig människa som inkluderade alla och verkligen lät alla prata till punkt och fick reflektera. Så grym är han på det han gör.” – Elev, ekonomiprogrammet

“Flerspråkighet för inkludering i utbildning och samhälle”

Jezik je moj ponos 

pa i snaga.

Jezik je moja ljepota 

i pun je blaga.

Maja, åk 6 Kunskapsskolan

Internationella modersmålsdagen

Vems röster får höras och vilka språk får ta plats? Språklig mångfald bör ses som en resurs både i samhället och i skolans undervisning och lärande. Såväl lärare som skolbibliotekarier spelar en viktig roll och kan genom samskapande öppna upp för dessa möjligheter. Den 21 februari varje år firas Internationella modersmålsdagen runt om i världen och årets tema handlar om att “främja flerspråkighet för inkludering i utbildning och samhälle” (Unesco). Temat går hand i hand med ett av Sustainable Poetrys mål, vilket innebär att lyfta språklig mångfald och erkänna att flerspråkighet är viktigt i samskapandet av inkluderande skolor.

Transspråkande i det flerspråkiga och interkulturella rummet

Modersmålsenheten i Trelleborg har uppmärksammat den internationella modersmålsdagen genom att tillsammans med eleverna samtala om språk, vikten av modersmål och fördelar med att kunna flera språk. Eleverna har fått tänka och reflektera över vad deras modersmål betyder för dem och en del tankar har skrivits på tavlan. Läraren har läst korta dikter högt som handlar om språk/modersmål och efter samtal kring dikterna har elever fått möjlighet att skapa egna dikter med temat ”modersmål”. 

Läraren berättar; dikterna skrevs först på modersmålet. Eleverna talade om vad som ska skrivas, inspirerade varandra, omformulerade varandras ordval och fraser tills de tillsammans var nöjda och läraren kunde skriva det på datorn. Under processen samtalade vi bland annat om struktur, ord och begrepp för att uttrycka känslor och rim. Eleverna kunde se på tavlan vad läraren skriver och tvekade inte att ”rätta” och komma med andra förslag. Dikten lästes flera gånger och redigerades innan vi var helt klara. När vi var klara med dikterna på modersmålet arbetade vi med att översätta texten till svenska. Nu fick vi läsa rad för rad igen och samtala kring olika begrepp, översätta och jämföra dessa två språk. 

Dikterna som skapats har lästs av andra elever och varit underlag till vidare samtal och inspiration för diktskrivande. Dikten som inleder inlägget är skriven på både kroatiska och svenska av Maja, åk 6:

Mitt språk är min stolthet

och även styrka. 

Mitt språk är min skönhet

och full av lycka.

Fler dikter finns att läsa här: International Mother Language Day

Internationella perspektiv och dynamiska kunskapsutbyten

Projektet stärker således språklig mångfald och dikterna möjliggör att undersöka och uppleva världen med språket som resurs. I en globaliserad värld får det internationella perspektivet och de gränsöverskridande och dynamiska kunskapsutbyten en allt viktigare roll. Det är vårt uppdrag att rusta barn och unga väl för att bli aktiva medskapare i ett internationaliserat arbetsliv och samhällsliv. Genom “Sustainable Poetry” som är ett internationaliseringsprojekt (eTwinning) har lärare och elever i olika länder uppmärksammat och samskapat kring internationella modersmålsdagen. I filmen “Mother Language day” delas hur elever och lärare uppmärksammat dagen i Strambino i Italien.

Elever och lärare i Strambino i Italien

Fler dikter finns att läsa här: International Mother Language Day

Tips!

Världens bibliotek är en digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. – Världens Bibliotek