Alla språk har samma värde – undervisning med flerspråkiga glasögon

Genom poesifestivalen och det gemensamma firandet av Världspoesidagen får barn och unga tillgång till en arena där deras röster och kreativa skapande får ta plats. I det här inlägget presenteras hur lärarna Alice Elkhouri och My Gustafsson på Söderslättsgymnasiet arbetat med årets poesiutmaning “Ömsesidighet” i undervisningen tillsammans med flerspråkiga elever på språkintroduktion. Genom ett translanguaging – perspektiv har de engagerat eleverna i nya sätt att språka och samskapa – med syftet att göra sina röster hörda en hållbar framtid.

Genom att skapa poesi för en hållbar framtid uppmuntrades eleverna att använda sin flerspråkighet i undervisningen, vilket är en tillgång i deras lärande och utveckling. De fick även möjlighet att använda multimodala uttryckssätt och digital teknik som stöd för att presentera sina dikter för autentiska mottagare på poesifestivalen. Att dela dikterna med autentiska mottagare – såväl i skolan som i det omgivande samhället – är ett sätt att visa att alla språk har samma värde (Läs Cummins, J. (2017) Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid. Läs även Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande och Garcia, O. & Wei, L.I. (2018) Translanguaging – Flerspråkighet som resurs i lärandet).

Professor Jim Cummins, som är världens ledande forskare om flerspråkiga elever, lyfter fram poesi som en “fantastisk språkgenre” som ger nyanlända och flerspråkiga möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. “Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.” (Cummins, 2017. s. 271. […] Vidare lyfter Cummins fram projekt som inbjuder eleverna till samskapande kring språklig mångfald – med fokus på frågor som exempelvis sociala rättvisa; ojämlikhet, miljöpolitik eller annat viktigt innehåll. Sustainable Poetry går hand i hand med dessa pedagogiska idéer – främja och stärka språklig mångfald samt bygga en lärande gemenskap kring hållbarhet.

Lyssna till elevernas dikter:

Kärleksträden är tillbaka i Trelleborg!

I samband med alla ❤️ dag uppmuntras trelleborgarna att ta sig till Rådhustorget och pynta kärleksträden med poesi, kärleksbrev och teckningar. Träden finns på plats från onsdag 8 februari till onsdag 15 februari.

Barnens röster sprider kärlek i samhället

Ta del av barnens POP UP POETRY i samband med alla ❤️ dag. I gemenskapens tecken firade barnen alla hjärtans dag med diktuppläsningar och genom att pynta kärleksträden med sina egna dikter. Tillsammans fick de träden att blomma – för en hållbar framtid.

Det här är resultatet av ett fint och värdefullt samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska serviceförvaltningen, parkavdelningen, Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun och föreningen Sustainable Poetry.

Glad alla ❤️dag – Skapa poesi och pynta kärleksträden på Rådhustorget i Trelleborg.

Vilket mål slår ditt hjärta för?

Den 14 februari är Alla hjärtans dag och det uppmärksammar vi, som tidigare år, med att engagera barn och unga i skapandet av poesi för en hållbar framtid. Samtala om de globala målen, fråga vilket mål deras hjärta slår lite extra för och skapa poesi!

I Trelleborg skapar barn och unga hållbar poesi och pryder kärleksträden på Rådhustorget. Att pryda kärleksträden på Rådhusplatsen med poesi är ett värdefullt samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska serviceförvaltningen, Bildningsförvaltningen och föreningen Sustainable Poetry.

Här följer två exempel från tidigare år. 2020 träffade konstnären och författaren Kimberley Ahlström ( 121 tidlösa dikter ) Söderslättsgymnasiets elever samt inbjudna elever från grundskolan. Eleverna fick lyssna till Kimberleys barndomsberättelse och om vägen till att skriva en egen diktbok, sedan fick de testa på olika poesimetoder såväl tillsammans som på egen hand i skolans bibliotek, exempelvis Cut Up poesi, Black Out Poetry, fri dikt och digital samskapande dikt. De läste varandras dikter och gick därefter med lärarna på poesivandring genom staden för att hänga upp sina egna dikter i kärleksträden på Rådhustorget.

2021 Samarbetade Söderslättsgymnasiet åter igen med grundskolan och då var det elever från Sjöviksskolan (tidigare Bäckaskolan) som utforskade de globala målen, skapade poesi, gick på poesivandring, läste poesi på Rådhusplatsen och hängde upp dikter i kärleksträden. Genom kärleksträden och poesiutställningen på Rådhustorget i Trelleborg lämnar barn och unga spår för en hållbar framtid.

Var med och uppmärksamma Alla hjärtans dag på er förskola eller skola – läs, skapa och dela hållbar poesi – i det lilla och i det stora. Var med och skapa poesiyra! Dela gärna era upplevelser i projektets FB-grupp. Använd följande hashtag i sociala medier så länkar vi samman alla dikter som skapas och allt spännande som händer. #sustainablepoetry