Alla språk har samma värde – undervisning med flerspråkiga glasögon

Genom poesifestivalen och det gemensamma firandet av Världspoesidagen får barn och unga tillgång till en arena där deras röster och kreativa skapande får ta plats. I det här inlägget presenteras hur lärarna Alice Elkhouri och My Gustafsson på Söderslättsgymnasiet arbetat med årets poesiutmaning “Ömsesidighet” i undervisningen tillsammans med flerspråkiga elever på språkintroduktion. Genom ett translanguaging – perspektiv har de engagerat eleverna i nya sätt att språka och samskapa – med syftet att göra sina röster hörda en hållbar framtid.

Genom att skapa poesi för en hållbar framtid uppmuntrades eleverna att använda sin flerspråkighet i undervisningen, vilket är en tillgång i deras lärande och utveckling. De fick även möjlighet att använda multimodala uttryckssätt och digital teknik som stöd för att presentera sina dikter för autentiska mottagare på poesifestivalen. Att dela dikterna med autentiska mottagare – såväl i skolan som i det omgivande samhället – är ett sätt att visa att alla språk har samma värde (Läs Cummins, J. (2017) Flerspråkiga elever – Effektiv undervisning i en utmanande tid. Läs även Glawe, M. & Selander, S. (2021) Innovativ design för lärande och Garcia, O. & Wei, L.I. (2018) Translanguaging – Flerspråkighet som resurs i lärandet).

Professor Jim Cummins, som är världens ledande forskare om flerspråkiga elever, lyfter fram poesi som en “fantastisk språkgenre” som ger nyanlända och flerspråkiga möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer. “Poesi ger eleverna chans att förmedla djupare mening med relativt få ord.” (Cummins, 2017. s. 271. […] Vidare lyfter Cummins fram projekt som inbjuder eleverna till samskapande kring språklig mångfald – med fokus på frågor som exempelvis sociala rättvisa; ojämlikhet, miljöpolitik eller annat viktigt innehåll. Sustainable Poetry går hand i hand med dessa pedagogiska idéer – främja och stärka språklig mångfald samt bygga en lärande gemenskap kring hållbarhet.

Lyssna till elevernas dikter:

“Våga känna hopp!”

Idag har vi varit och kollat på en utställning hos Sten som var väldigt intressant och sedan har vi kollat på en film till minne av förintelsen. Det väckte väldigt mycket känslor i mig. Jag ser fram emot att skriva dikter och få vara med och påverka.” – Elev

Utställningen “Leve demokratin” av Forum för levande historia som i samband med Förintelsens minnesdag finns i Söderslättsgymnasiets mediatek väckte många tankar, frågor och känslor hos eleverna. Vilka lärdomar kan vi dra av historien? Hur kan vi få demokratin att fortsätta att utvecklas och blomstra? Vad ska vi vara vaksamma på? var frågor vi tog med oss till arbetet med poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid.”

I slutet av utställningen samtalade vi om betydelsen av att känna hopp inför framtiden – att vi inte får låta hatet växa utan värna om demokratin och sprida hopp och framtidstro. Att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen främjar utvecklingen av kunskaper och förmågor som eleverna behöver för att aktivt delta i demokratin. Poesiutmaningen uppmuntrar och inspirerar eleverna till demokratiskt medskapande för en hållbar framtid. 💫