Poesi för psykisk hälsa och välbefinnande

”Efterlysning. Stadsfiskalen i Alingsås har begärt efterlysning av 40-åriga Karin Boye från Stockholm som tillfälligt vistas i Alingsås och som i dag försvunnit från sin bostad…” (Karin Boye – dikter, damer och depression – P3 Historia). Elever, som läser svenska på Söderslättsgymnasiet, lyssnar uppmärksamt på de inledande orden och blir nyfikna på vad dagens undervisning ska handla om. Det är Innovationsvecka, men även Skåneveckan för psykisk hälsa och inom kort ”Världsdagen för psykisk hälsa”, som äger rum den 10 oktober. Det uppmärksammar vi genom att rikta ljuset på barns och ungas tankar och känslor om psykisk hälsa och välbefinnande.

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer.

Psykisk hälsa och ohälsa – funktionssätt och olikheter – Riksförbundet Hjärnkoll

Det poetiska mötet som väcker tankar och känslor

Berättelsen om Karin Boye blir en utgångspunkt för att dels rama in frågan om psykisk hälsa och välbefinnande, dels för att visa hur kreativa uttryckssätt som poesi kan frigöra tankar och känslor om egna upplevelser, dels ge avtryck i samtiden och dels hur de kan påverka framtiden. Vad vet eleverna om Karin Boyes liv och författarskap? Vi övergår till gemensam läsning av dikten “Ja visst gör det ont när knoppar brister” följt av ett reflekterande samtal kring deras upplevelse av diktens innehåll och budskap. Några elever reagerar omedelbart medan andra sitter avvaktande och funderar;” vi läste dikten i våras och såg en kort film om Karin Boyes liv”, svarar en elev. Vi pratade också om rösträttskvinnan Elin Wägner och att dikten är en hyllningsdikt till henne, berättar läraren. Det är få som vet det. En av eleverna har tidigare skrivit en hyllningsdikt till journalisten Kim Wall, vilket vi pratar om en kort stund för att helt enkelt få syn på hur man kan närma sig och tänka kring en hyllningsdikt.

Därefter tittar eleverna på filmklippet Karin Boye förklarad (UR). De antecknar och börjar småprata. En del reagerar när de får höra att på den tiden ansåg man att homosexualitet var något brottsligt och senare sjukligt. De reagerar också på Karin Boyes mående som de fick veta genom källorna pendlade fram och tillbaka. Genom att gå igenom anteckningarna parvis fick eleverna hjälpas åt att bygga en samlad förståelse och ökad kännedom för att sedan ta nästa kliv in i analysarbetet. De får bland annat veta att Karin Boye hittats död vid en sten, därefter inleds ett undersökande perspektiv. Vem var hon? Vad skrev hon om? Vilka idéströmningar i samhället, vid den här tiden, påverkade hennes liv – och hennes verk? Eleverna reagerar på hur Karin Boye fick hålla sin sexualitet hemlig och hur hon fick upp ögonen för hur ojämlikt kvinnor behandlades. De lyssnar med stort intresse när författaren Johan Svedjedal (som har skrivit boken Den nya dagen gryr : Karin Boyes författarliv) berättar hur Karin Boyes upplevelser av det mansdominerade universitetet “skärpte hennes blick för orättvisor i samhället.”

Dela tankar och känslor i trygga lärmiljöer

En elev börjar att dela med sig av tankar kring hur viktigt det är att människor som mår psykiskt dåligt får veta att det finns hjälp att få och att vi behöver hjälpas åt att förändra normer som ofta begränsar människors livsmöjligheter. Det är också viktigt att bara få vara den man är, tycker en annan elev, vilket gav läraren en idé om att lyfta in Lalehs låt “Bara få va mig själv” i ett senare skede. Att samtala om hälsa och välmående i förskolan och skolan är viktigt. Hälsa och lärande går hand i hand. Det är också viktigt att barn och unga får möjligheter att sätta ord på tankar och känslor, exempelvis genom kreativa uttrycksformer som poesi. Vi behöver exempelvis våga prata om ensamhet, om depression, om olikheter, om sexualitet och om livets berg och dalbana och gemensamt utforska nya vägar för att främja och bidra till en jämlik god hälsa och välmående (mål 3). Vad kan en dikt berätta för oss om hur unga mår i dag och vilka tankar de har för att främja och bidra till psykisk hälsa och välbefinnande? Det kommer vi att ta reda på genom en kreativ workshop under innovationsveckan där eleverna får möta tjänstepersoner som arbetar för god och jämlik hälsa inom Trelleborgs kommun.

Poesi för hälsa och välbefinnande

Innan poesiskapandet tar fart på fredag har eleverna fått i uppdrag att under veckan ge sig ut på en hälsofrämjande och kunskapsutvecklande promenad. I lurarna fortsätter poddavsnittet som började med en efterlysning av Karin Boye som försvunnit från sin bostad i Alingsås…Vem var “modernistpionjären som trotsade tidens konventioner och bröt ny mark i både konsten och livet? Ett liv fyllt av skapande, men också mörker, olycka och hjärtesorg, som till slut blev för tung att bära.” Eleverna plockar med sig 3 Take Aways till nästa lärsekvens…och poesiäventyret fortsätter…

Om man har svårt att sätta ord på känslorna så kan det underlätta att skriva ner dem först. Man kan också testa andra kreativa uttryckssätt, som poesi.

Folkhälsomyndigheten – Fokus psykisk hälsa

Tips: Besök www.skaneveckan.com för att ta del av programmet som erbjuds under Skåneveckan för psykisk hälsa och/eller www.ungavuxnatrelleborg.nu för inspiration.

Häng på poesiäventyret under Innovationsveckan! Mer information finns här: Barn och unga ger röst för en hållbar framtid – Innovationsveckan

Tips: Här finns två olika undervisningstips på hur lärare och elever i samarbete med författare och poeter samt andra omgivande samhällsaktörer skapat poesi för hälsa och välbefinnande som når mottagare även utanför skolans väggar: Poesi för hälsa och välbefinnande (2020) Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka (2019)

“Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka”

Skåneveckan för psykisk hälsa

Veckan för psykisk hälsa avslutades med en berikande föreläsning för gymnasieelever på Söderslättsgymnasiet. Föreläsningen Hållbar människa, av Catarina Rolfsdotter- Jansson handlade om hur man kan ta hand om sig själv och planeten samtidigt. Hon talade mycket om hållbar utveckling och kognitiv dissonans; alltså glappet mellan våra värderingar och handlingar och hur det glappet kan minska genom att gå från det yttre till det inre. Det handlar om att stärka den inneboende kraften som får oss att reflektera och göra medvetna val.

Catarina berättade också om sitt möte med Greta Thunberg, som upplevt den psykiska ohälsan. Under föreläsningen fick eleverna också göra mindfulnessövning och pausyoga. Det är två övningar vi ska fortsätta med i undervisningen.

Förutom elever var lärare i olika ämnen på plats; bland annat idrottslärare och språklärare, bibliotekarie och inbjudna VIP-gäster.

Utifrån föreläsningen Hållbar människa, The Woman Project – konst skapad med koppling till identitet, genus och hållbarhet samt textutdrag ur både skönlitteratur och sakprosa fick eleverna använda sin fantasi, kreativitet, språk och kunskap för att skapa poesi.

Några testade Black Out Poetry och några skrev fri form. Det skapades såväl individuellt som parvis. Runt borden pågick reflekterande samtal om föreläsningen, psykisk ohälsa och i synnerhet reflektion kring dikterna de skapat. Många elever tog ut svängarna och skapade konstverk av sina dikter.

Nästa vecka ska vi inleda undervisningen med poesimaraton och ett kreativt samtal om dikterna. Ett sådant samtal kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet. Vi ska prata om hur dikten berör oss på olika sätt samt prata om följande påstående;

Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka.

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Ny poesifestival i Trelleborg – Trelleborgs kommun

Eventet arrangerades av Sustainable Poetry Teamet i Söderslättsgymnasiets mediatek. Ett dynamiskt och kreativt bibliotek som fått utmärkelserna skolbibliotek i världsklass tre år i rad och den nationella utmärkelsen årets bibliotek 2019.