Poesiböcker som väcker läslust

[…] sitt med hundratals andra som du

packade som sardiner

den här båten håller inte för

så här mycket sorg

säger du till kvinnan bredvid

vad spelar det för roll säger hon

det är mer smärtsamt att stanna än att drunkna

Utdrag ur Solen och hennes rosor av Rupi Kaur.

Eleverna, som läser svenska som andraspråk 1, är förväntansfulla och taggade för att skriva vidare på dikterna om demokratins utveckling och framtid som kopplas ihop med ett/flera av de globala målen. Innan skrivandet tar fart tankar vi inspiration från dagens dikt som är hämtad ur Rupi Kaurs bok Solen och hennes rosor.

Dikten väcker tankar och känslor som öppnar upp för samtal om att behöva lämna sitt hem. Vi pratar om konflikter och krig i världen som har lett till att miljontals människor tvingats fly från sina hemländer. En del bor i flyktingläger och många reser iväg under fruktansvärda förhållanden. En elev nämner 2015 och flykten över Medelhavet. En annan elev tar upp den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. En elev frågar; “kommer det bli krig i Sverige”…Fler och fler ansluter och engagerar sig i samtalet. Vi övergår sedan till att närläsa dikten och efter en stund leder det till parsamtal kring diktens innehåll, uppbyggnad och språk. Avslutningsvis pratar vi om vad dikten har att förmedla.

Om vikten att hitta böcker som eleverna vill läsa

När eleverna för ett antal veckor sedan besökte vårt skolbibliotek i världsklass upptäckte de en poesiskatt – både vad gäller poesiböcker och inspiration för att skapa egna dikter. Det var många som blev nyfikna på att läsa instapoesi av Rupi Kaur. En elev skrev så här; “Jag valde att låna denna boken för att min vän hade lagt upp den på sociala medier, då fick hon mig att bli väldigt inspirerad till att läsa denna boken.”

I vår digitala skrivyta (se bild) delar eleverna vilka böcker de valt att läsa och inom kort ska de även dela favoritdikter hämtade ur böckerna och egna dikter skapade med koppling till de globala målen. Läraren bygger på med utvalda dikter som kompletterar deras diktval. På fredag blir dagens dikt Dina händer av Jila Mossaed, vilket troligen öppnar upp för intressanta samtal, därefter får eleverna finslipa på sina egna dikter inför poesitävlingen.

[…] nästa år kommer nätterna

att vara ljusare

nu lever jag i

en evig natt

en evig vinter

och dina händer är för kalla

för att värma upp mina minnen

Skapa och dela poesi på alla ❤️ dag

Hur kan vi tillsammans med barn och unga främja ett klimat, såväl i skolan som i samhället och på nätet, där alla kan känna sig trygga, respekterade och inkluderade? Hur fångar vi upp deras tankar och känslor om kärlek, vänskap, medmänsklighet och gemenskap?

Vi startar med att gemensamt läsa några rader ur dikten “Falla” av Rupi Kaur:

När världen kraschat vid dina fötter

är det okej att låta andra

hjälpa till att plocka upp skärvorna

vi som delade din glädje

när allt gick bra för dig

kan inte göra mindre än att

också dela din smärta

Eleverna lyssnar uppmärksamt och engageras i samtal där de beskriver den känsla eller stämning som dikten förmedlar. Diktraderna rymmer ett stort innehåll – går det ens att sammanfatta dikten med ett ord? Vi pratar vidare om ord som vänskap, kärlek, gemenskap och medmänsklighet. Elevernas olika tankar och erfarenheter framträder och berikar ömsesidigt. Poeten Brita af Geijerstam uppmanar oss att “vara beredda och öppna för dikter eftersom de kanske har ett budskap”. De kan både väcka och skapa våra minnen. Ann Boglind och Anna Nordlund förmedlar i texten Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan att öppenhet och nyfikenhet är det viktigaste i mötet med poesi precis som i mötet med en annan människa (sid. 1).

Vi fortsätter att samtala om alla hjärtans dag och att det inte bara är i dag som vi behöver prata om kärlek, vänskap, gemenskap och medmänsklighet, men att i dag är en bra dag att lyfta fram det lite extra. Vi bygger vidare på innehållet i undervisningen med ytterligare en dikt:

Världen

Hela skiten

Alla dimensioner

Fast just nu är det bara du och jag här

av Anna Liljedal

Nu börjar eleverna prata engagerat om kärlek och vilka olika bilder som dyker upp. Deras tankar och känslor delas kors och tvärs i rummet. Det här är en dikt som berör och får eleverna att tänka efter. Eleverna får syn på en kort dikt med få ord som förmedlar ett stort innehåll. Den fångar en känsla och ger en ögonblicksbild.

Vi hinner med en tredje inspirationstext innan vi övergår till att skriva egna dikter. Nu blir det ord som svänger. Ur högtalarna strömmar ord från Danny Saucedos låt “Dör för dig”, vilket får en hel del elever att spricka upp i ett leende eller att röra på sig.

Vi går från askan och rätt in i elden

Vi två kommer alltid va så

[…]

Om allting skiter sig, du skulle dö för mig

som jag dör för dig…

Samtalet övergår efter en stund till det poetiska språket och bland annat fokus på metaforer. Eleverna får välja ut en diktrad eller formulering ur låten som de fastnade mest för och motivera varför just den formuleringen är särskilt bra eller tänkvärd. Eleverna lyssnar på varandra och bygger vidare på kunskapen som ska ligga till grund för att skapa en egen dikt.

Det sista momentet är, som eleverna själv uttrycker det, den största utmaningen, men samtidigt också det som är mest frigörande och spännande. Det finns inget rätt och fel och i det egna skapandet får varje elev en möjlighet att träda fram och ta plats. Eleverna får utforska olika sätt att skapa poesi, exempelvis att skriva en dikt med upprepning, haikudikt, skriva utifrån en bild osv. Det finns många vägar till det gemensamma målet, vilket öppnar upp för ökad delaktighet. Kanske kan sms-poesi vara en trevlig överraskning när det är alla hjärtans dag eller varför inte testa på att gå i Rupi Kaurs fotspår och skapa och dela instapoesi?

Illustration: Liam Åkeson Rayner

Läslovet börjar närma sig – Låt poesin ta plats

Vad får en dikt att lyfta i läsarens ögon? Och hur kan du vässa dina egna dikter? Det är två frågor som författaren Mats Söderlund svarar på i boken “Skriva poesi – Om diktandets hantverk”. Det är också två frågor som blir utgångspunkt för ett språk- och kunskapsutvecklande poesiäventyr i kursen svenska som andraspråk 1. Det blir även ett sätt att inspirera eleverna att läsa dikter under Läslovet.

Läslovet börjar närma sigHur engagerar du dina elever i läsning under lovet?

Hur många elever vet egentligen att skollovet vecka 44 numera kallas Läslov? Skolverket uppmanar pedagoger, lärare, bibliotekarier och andra vuxna att väcka läslusten inför läslovet. På deras sida finns tips och idéer som lärare kan inspireras av för kan motivera och engagera elever till läsning. Att uppmärksamma läslovet på skolan kan vara en del i ett gemensamt läsfrämjande arbete – som varar hela året. De lyfter bland annat fram poesin och tips för att ordna en skolmiljö som inspirerar till poesiläsning och skrivande.

Poesiutmaningen – En läsfrämjande aktivitet för barn och unga

Sustainable Poetry medverkar i den läsfrämjande satsningen Läslov med poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid av barn och unga” som pågår under läsåret. Barn och unga ges möjlighet (genom pedagogens/lärarnas undervisning) att lära sig mer om demokrati och om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling samt att genom diktandet ge röst kring demokratins utveckling och framtid. “Elever utvecklar identiteter som kompetenta om undervisningen gör det möjligt för dem att uträtta stora saker med hjälp av språket.” (Cummins. J. (2017) Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. s. 186).

Digitala poesiantologier till alla barn och unga

Sustainable Poetry bidrar med att lyfta barns och ungas röster – barns perspektiv i två poesiantologier “Poesi för en hållbar framtid av barn och unga” och “Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga”. Dessa har bland annat ett läsfrämjande syfte – den digitala poesiantologin är gratis för alla barn och unga att ladda ner och läsa i mobilen, på datorn eller i surfplattan.

Med dessa initiativ vill vi uppmuntra pedagoger, lärare, bibliotekarier, vårdnadshavare och andra vuxna att läsa dikter med barn och unga och samtala om vad barn och unga i olika åldrar tänker om stora globala utmaningar, som exempelvis klimatkrisen, extrem fattigdom eller ojämlikhet. Initiativet syftar också till att skapa rum för kreativt poesiskapande tillsammans med barn och unga.

Ytterligare ett tips är att läsa dikter ur poesiantologin “En bro av poesi” som Svenska Akademien har tagit fram. I inlägget “Angår vi varandra kanske?” finns tips på hur man kan koppla ihop några av poesiantologins dikter till läsårets poesiutmaning “Tankar om demokratins framtid av barn och unga.” I lärarhandledningen (Källman & Wahlsten) framtagen av UR finns bland annat ett undervisningsexempel – Dikten som utgångspunkt för fortsatt meningsfull undervisning – som knyter an till Sustainable Poetry.

“i rösten finns din suveränitet” – mötet med lyrikens influencers

Att få in elevernas livsvärldar och koppling till deras vardagliga erfarenheter kring frågor som är relevanta och intressanta för unga i dag skapar nyfikenhet och engagemang. Exempelvis går Instapoesi hem hos eleverna och väcker läslust. Till exempel blev det en språngbräda in i litteraturen för en elev; “Instapoesi skapar läslust“. Ett annat exempel är en grupp elever, som resonerade fram och tillbaka om det internationella fenomenets betydelse, och kom fram till att Instapoesi kan fylla ett viktigt tomrum hos unga i dag; “Instapoesi fångar eleverna.”

Under ett antal undervisningssekvenser utforskar vi gemensamt Instapoesi i kursen svenska som andraspråk 1 kopplat till läsårets poesiutmaning: “Tankar om demokratins framtid”. Vi läser, samtalar och skapar poesi utifrån boken “Home body: hemma i mig” av Rupi Kaur. Vi läser inför, under och efter läslovet – och uppmaningen lyder: läs och berikas av en dikt om dagen. Eleverna får sedan mötas i samtal där de berättar för varandra om tre dikter de själva valt ut. Inspiration för boksamtalet är hämtat på Litteraturbankens skola och handlar om att eleverna förbereder sig för samtalet genom att skriva klart följande meningar:

  • Jag tycker att dikten handlar om…
  • När jag läser dikten kommer jag att tänka på…
  • När jag läser dikten tycker jag att…
  • När jag läser dikten känner jag mig…
  • När jag läser dikten vill jag, skulle jag vilja…
  • Det här var svårt att förstå (kan vara både enstaka ord och innehåll)…

Lyft in poesin i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet

När det väl är dags för poesisamtal lite senare i veckan så inleder vi med att läsa dikter högt för varandra. Eleverna får träna på muntlig framställning där vi fokuserar på följande delar; tempo, rytm, röststyrka, artikulation och paus. Eleverna får också möjlighet att träna sig i att lyssna och fokusera. Alla röster är viktiga. När väl samtalet tar fart så får de möjlighet att träna på att göra inferenser och dra slutsatser. Dikternas få rader öppnar upp för att röra sig mellan och bortom raderna.

“i rösten finns din suveränitet” skriver Rupi Kaur. Undra vad orden skapar för tankar hos eleverna? Undra vilka dikter de har valt ut? Kanske dyker den här dikten upp;

det finns dagar

då ljuset flackar

men så påminns jag om

att det är jag som är ljuset

och går in och

sätter på det igen

-makt

eller den här dikten;

jag är vilsen

kring vart jag ska

jag glömmer att den plats jag redan är på

är rätt så magisk

Det ska bli intressant att lyssna till elevernas val av dikter och vad de tänker, upplever och känner. När dikten kommer till dig var beredd, skriver poeten Brita af Geijerstam. Precis som i mötet med eleverna vill dikter både bli hörda och sedda. I det här mötet är lärarens närvaro, öppenhet och nyfikenhet avgörande…(Jfr. Boglind, A. & Nordlund, A (2021) “Låt dikten komma till oss! Poesi och poesididaktik genom hela grundskolan.” Skolverket.

Inlägget har uppdaterats 20/10.