Briljant! – Rocka sockorna och skapa poesi för en hållbar framtid

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. (UNDP) Språk- och kulturprojektet Sustainable Poetry vill ge alla barn och unga möjlighet att göra sina röster hörda och därmed delta i och påverka samhällsutvecklingen. Vi värnar om barnrätts- och ungdomsperspektivet!

Inspireras av…

Anki Källman, Gunnarsboskolan i Mullsjö, som kopplar samman elevernas poesiskapande för en hållbar framtid och firandet av World Poetry Day med Rocka Sockorna. Briljant att skriva dikter på temat “Olika är bra”. Låt er inspireras, bli medskapare i Poesi för en hållbar framtid och skapa poesiyra! #BliMålmedveten #sustainablepoetry #WorldPoetryDay #Agenda2030