Svenskan lyser upp din dag

Den som gräver i litteraturens skattkista hittar fler sidor av verkligheten. Då blir livet så mycket rikare.

(Utdrag ur talmanuset “Ärade elever!” som finns publicerat i läroboken “Guldspår i språket”, svensk 1, 2 och 3 av Pia Cederholm.)

Elever, som nyligen hade börjat på gymnasiet, lyssnade uppmärksamt när jag (Maria) förmedlade ett hyllningstal till språket och litteraturen. Vi kopplade övningen till det globala målet 4 god utbildning för alla, till elevernas egna erfarenheter av ämnet svenska efter nio år i grundskolan, till det första momentet i kursen som inriktades på retorik och poesi och till tävlingen “Lilla Augustpriset”. Talet i sin helhet är skapat av Pia Cederholm och finns att ta del av i läromedlet Guldspår i språket.

Utifrån talet gick vi igenom argumentation och hittade gemensamt ett antal påståenden varför språket och litteraturen, som är svenskämnets centrala delar, är så viktiga för eleverna såväl här och nu som i framtiden. Vidare samtalade eleverna parvis och tog ställning FÖR eller MOT gällande några påståenden i talet. Samtalet mynnade slutligen ut i reflektioner kring deras egna erfarenheter av språkets och litteraturens betydelse i deras liv och för vidare skolgång efter nio lärorika år i grundskolan.

Berätta om ditt bästa minne

Dialogen blev ingång till den individuella övningen att skriva ett blogginlägg och i texten berätta om sina egna erfarenheter av språkets och litteraturens betydelse för såväl skolarbete som samhällslivet utanför skolan. Texten skulle ta avstamp i ett för eleven bästa minne av svenskundervisningen. Det visade sig vara en stor utmaning. Vad då positivt minne? svarade en av eleverna omgående. Följt av; Jag har inga. Flera elever anslöt sig till samtalet kring huruvida det fanns några minnesvärda ögonblick eller inte. Jag förmedlade några exempel för att få igång elevernas tänkande. Kanske hade de skrivit en text som de var extra stolta över eller läst en fantastisk bok? Kanske hade de brevväxlat och delat kunskaper och erfarenheter med elever i ett annat land eller kanske skapat dikter tillsammans och gjort en utställning? Kanske hade en läraren gjort ämnet intressant genom att berätta historier eller arbetat aktivt med digitalt skapande? Eleverna samtalade parvis för att se om de kom vidare i uppgiften genom att lyssna till varandras olika erfarenheter. Om det var helt omöjligt, så var det helt ok att föreställa sig – att helt enkelt få önska sig en minnesvärd upplevelse. För oss lärare är det här en guldstund som öppnar upp för viktiga frågor som exempelvis: Hur tänder vi den låga som slocknat? Hur kan vi genom samskapande aktiviteter återvinna intresset och nyfikenheten för ett ämne som många inte verkar uppleva särskilt meningsfullt, engagerande och minnesvärt? Hur kan vi designa undervisning som stärker det livslånga lärandet?

Bloggtexter blev hyllningsdikter som blev en gemensam diktsvit

Som ett led i ett återvinna nyfikenheten för språket och litteraturen arbetade vi slutligen med kreativt skrivande. Eleverna utgick dels från talet, dels från blogginlägget och dels utifrån samtalen under processens gång. Slutligen vaskade de fram laddade ord som blev utgångspunkt för hyllningsdikter till språket och litteraturen. Ytterligare en utmaning var på sin plats. Nu skulle de experimentera med språket för att sedan i grupp bearbeta och bli mer noga med ordval, placeringar, radbryt, pauser och skiljetecken. Eleverna hade många ord att leka med, glädjen var närvarande och alla medskapande. Förutsättningarna var således goda. Det kreativa skapandet mynnade ut i ett antal dikter som delades med alla i Padlet. Det sista och avslutande momentet gick ut på att gemensamt läsa dikterna som skapats för att sedan tillsammans sätta samman alla dikter till en lång diktsvit.

Slutresultatet blev en gemensam hyllningsdikt till språket och litteraturen som påminner och hjälper oss i vardagen att hitta flera sidor av verkligheten, vilket gör lärandet och livet så mycket rikare.

Svenskan är som fjärilar som flyger

från person till person

berör på djup nivå

Svenska språket är som naturen

mycket att lära sig om det som växer

Svenska språket är som fotboll

orden snurrar runt och runt på planen

Svenskan är som ett par vingar

för dig och mig

för oss, en framtid

fantasi som bara du kan förstå

fantasivärlden du ser

kan vara på riktigt

Svenskan viktig för oss alla

vem du än är

var du än är

vad du än vill göra

Svenskan finns alltid med mig

vart jag än går

vad jag än gör

vad jag än är

utan svenskan blir

livet tomt

Svenskan ger dig framgång

får dig att förstå

gör livet lättare, roligt och lärorikt

får oss att leva på riktigt

Svenskan som värmen från solen

lyser den upp din dag

underverk gömt under ytan

tar dig in i mirakel

då Astrid Lindgren sa

Våga, aldrig provat förut

svenskan ger den omfamning

det klarar jag säkert

Svenskan inte på tusen år

trodde jag

att min röst

skulle bli hörd

född som en ful ankunge

uppväxt till att bli en mäktig örn

över berg och dal

under vatten och jord

hör nu mitt skri

Jag har funnit kraften i mitt språk

funnit kraften i mig

språket ger mig styrka att förändra

språket ger mig förutsättningar

att få min röst hörd

Svenskan

vi pratar

vi läser

vi skriver, varje dag

vi tänker, även på svenskan

den är med oss hela tiden

genom åren får vi kunskaper

från skolan och samhället

med kunskap kommer utvecklingen

med utveckling ges du vingar

att våga