“I natt jag drömde något som…”

I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut

Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.

Orden ur låten I natt jag drömde av Cornelis Vreeswijk strömmar ur högtalarna. Eleverna är tillbaka efter sportlovet och till en ny verklighet. Troligen är oron och rädslan närvarande, så det finns ett stort behov av att samtala om händelserna, om de tankar och känslor som väckts och om informationen och bilderna de tar del av via nyheterna och det som delas i sociala medier.

Vi inleder morgonen med ett samtal om kriget och det är elevernas frågor som styr samtalet. Vi arbetar med Heartmaps och fångar in olika funderingar och frågor. Finns det något som oroar extra mycket och hur kan man i så fall hantera situationen? Eleverna samtalar med varandra utifrån sina Heartmaps som vi har delat i två delar. På ena sidan samlas funderingar om kriget och på andra sidan funderingar om fred. (Heard. G. 2018) Heartmaps – Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande.) Vi utforskar mål 16 i Agenda 2030 och samtalar om fred som en förutsättning för att skapa en hållbar framtid.

Råd för att samtala med barn och unga om krig och konflikter

Flera ideella organisationer, exempelvis Rädda Barnen och Unicef delar med sig av råd för att prata med barn och unga om deras oro och rädsla. Försvarsmakten tillsammans med Bris har också tagit fram råd för hur vuxna kan samtala med barn och unga. Några viktiga råd som förmedlas är att lyssna och ta deras rädsla och oro på allvar, var saklig och konkret kring det som sker, låt deras frågor få styra samtalet och fokusera på det som ger barn och unga hopp. “Det är viktigt att barn och elever får känna trygghet och att vuxna i barnens omgivning inger hopp.” Skolverkets sida Att prata med barn och unga om krig och kriser innehåller också en del tips och råd. Eleverna behöver också stöd i att reda ut vad som är sant och falskt eftersom det sprids desinformation och falsk information i sociala medier. Hämta stöd i materialet Guide för källkritik för lärare och i UR:s stödmaterial Kunskap som kan ge stöd kring det pågående kriget i Ukraina.

Från samtal till poesiskapande – om att få klä sina tankar och känslor i ord

Freden måste komma först.

Gör den inte det, min vän,

kommer inget efter den.

Vi lyssnar till dikten Råd till ett nyfött barn av Tage Danielsson. Orden är lika viktiga nu som då. Eleverna fortsätter att dela tankar med varandra. Vi läser därefter ett utdrag ur romanen “Yasmins flykt” av Miriam Halahmy och fortsätter att gemensamt utforska vägar till fred och trygghet. I läromedlet Liber Svenska 7-9 av Erik Sandberg finns ett helt temaavsnitt som berör krig och fred. Det finns bland annat dikter, utdrag ur olika romaner, utdrag ur Astrid Lindgrens bok Aldrig våld!

Vad betyder fred för dig? Vi återgår till sången som inledde morgonen; I natt jag drömde och bygger på med läsning av dikten “Först kom de…” som finns med i boken Fred! 100 röster om fred. Elevernas tankar och känslor samt kunskaper om mål 16; att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling blir utgångspunkt för det kreativa diktskapandet som följer. Eleverna ges möjlighet att bidra till samskapandet av årets poesiantologi Tankar om demokratins framtid av barn och unga. (Sista dagen att lämna in bidrag är den 1 mars).

Illustration: Ingrid Skåre (Ur poesiantologin Drömmar för en hållbar framtid av barn och unga.)

Hjärtarbetet och diktskapandet intensifieras – och eleverna är som poeten och författaren Georgia Heard skriver modiga och sårbara nog att gräva djupt. De håller sina hjärtan öppna, låter orden flyga fritt och förvandlar den nya verkligheten till en dröm – Drömmen om Världsfreden. Genom poesin inkluderar vi barns och ungas perspektiv i det fredsfrämjande arbetet.