Bryt ensamheten med ett poetiskt sms

Varje morgon ser början på något nytt. Pandemin har gett oss alla ett minst sagt ovanligt år med många prövningar, rädsla och oro. Den har samtidigt gett oss tid för eftertanke, utmanat vårt tänkande och krävt handlingskraft.

Under året har barn och unga runt om i världen experimenterat med språket, varit medskapare i en social gemenskap och använt sina ord för att säga något om hur vardagslivet ser ut sedan coronaviruset vänt upp och ner på allt. De säger något om vad det innebär att vara medmänsklig, hur vi kan hantera ensamheten, ta ansvar och fokusera på våra drömmar för en bättre framtid. Life after corona av Aleksandra, Uzicka gimnasija i Serbien är en av många dikter som berör, väcker tankar och säger något viktigt om oss som människor. Vem vi är, vilka vi kan bli och hur vi tillsammans kan samskapa världen på nytt.

Mot ljusare tider – Skicka ett poetiskt sms till någon du inte kan träffa

Uppmuntra barn och unga att skicka ett poetiskt sms med hopp och värme till någon de inte kan träffa just nu. I svåra tider behöver vi varandra som mest och tänk vad några få ord kan betyda för någon som känner sig ensam och isolerad. Mot ljusare tider – låt hoppet spira…

  1. Skriv ett poetiskt sms med fokus på ljusare tider – dela kärlek, hopp och framtidstro
  2. Ta en bild
  3. Skicka bild och ord till någon du inte kan träffa just nu