“Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”

Vissa barn får inte gå i skolan

och de flesta är flickor

varför är det så

och varför ska barn gifta sig

innan de har gått ut skolan?

Vår värld ska lysa upp

av jämställdhet

Elev, åk 4

Barnens röster i det offentliga rummet

Genom kärleksträden och poesiutställningen på Rådhusplatsen i Trelleborg lämnar barnen spår för en hållbar framtid. Barnens dikter berör de globala målen och vissa lyfter både det globala och lokala perspektivet, så kallat glokalt perspektiv, som exempelvis dikten”Vår värld ska lysa upp av jämställdhet”.

Bild: Anette Persson

Att läsa dikterna ger en hoppfull känsla och framtidstro! Genom att flytta ut barnens kreativa skapande i det lokala samhället visar vi att deras röster är viktiga i samskapandet av en hållbar framtid.

Haikuögonblick i nya livsmiljöer

Jag tror på att överträffa elevernas förväntningar och skapa lärandeupplevelser som berör.

Maria Glawe, Grundare och projektledare för Sustainable Poetry (Jag skriver i dina ord)

Konsten att säga mycket med få ord

Strama åt orden, använd inget onödigt (Masaoka Shiki, japansk poet) […] koncentration är poesins A och O (Amy Lowell, amerikansk poet) Diktens styrka ligger i dess koncentration (Tomas Tranströmer, svensk poet). I ett berikande samtal om lyrikhistoria tillsammans med gymnasieelever närmade vi oss den japanska poesin och haiku. Vi närläste och samtalade om poesins laddade ögonblick och skiftningarna som öppnar upp för nya perspektiv. Att skapa hållbar poesi handlar om precis det – om att skapa framtidsbilder som lever, gestaltar skiftningar och ger en synvända. För att berika undervisningen och elevernas lärande besökte författaren och haikupoeten Anna Maris oss. Maris inspirerade eleverna genom att läsa haikudikter på såväl svenska som på engelska och japanska och öppnade dörren på glänt till diktandets hantverk, bland annat om fri haiku som vidgar synen och möjligheterna att upptäcka nya livsmiljöer för den korta dikten att blomma ut. Vi medverkade i skrivtävlingen Jag skriver i dina ord och fick således i samband med det möjlighet till ett författarbesök. Det var värdefullt!

Värdeskapande lärande för att frambringa The haiku moment

I haikudikter är det vanligt med årstidsmarkörer, vilket är ett sätt att placera dikten i ett större sammanhang berättade Anna Maris för nyfikna elever. “Naturens skiftningar spelar en stor roll i haiku. Det är en eftertänksam diktform som passar väldigt bra för Sustainbale Poetry.”

Här och nu upplevelsen är viktig, skala bort överflödiga ord, överraska och fastna inte i att räkna stavelser. “Det viktiga med haiku är inte att räkna stavelser. Det är att fånga en upplevelse i en bild som vid första anblick är enkel och konkret, men om man funderar lite över dikten kan man också finna en djupare mening”, berättar Anna Maris.

Haiku utmanar eleverna att arbeta språkutvecklande med alla sina sinnen; vara närvarande i stunden och fånga ögonblicket, belysa perspektivskiftningar (hållbar utveckling)och med ord måla en konkret bild som övergår till en abstraktion. “Vår största utmaning i detta vårt nya århundrade är att fånga en idé, som låter abstrakt, om hållbar utveckling och göra den till verklighet för alla världens människor.” – Kofi Annan.

Värdeskapande lärande som får betydelse långt utanför skolans väggar

Lyssna på haikupoeten Anna Maris och läs mer via bifogade länkar om den nyskapande undervisningen som överträffade elevernas förväntningar och gav dem nya lärandeupplevelser. Elever i svenska på gymnasiet fick lära sig mer om Trelleborgs konst och utifrån åk 5 elevers tolkningar av konstverken skapa haikudikter som bidrog till en konstkalender och utställning på Trelleborgs stadsbibliotek i samarbete med föreningen Sköna Trelleborg. Genom samskapandet fick barn och unga bli medskapare i hållbarhets- och utvecklingsarbetet kring hållbara städer och samhällen (mål 11). Elever som läste svenska och hälsopedagogik fick gå i haikupoeternas fotspår och tillsammans med lärare och personal på sjukhuset skapa en poesiutställning i patientrummen på lasarettet i Trelleborg. Genom samskapandet riktades fokus på ungas medskapande i hållbarhets- och utvecklingsarbetet kring god hälsa och välbefinnande (mål 3).

Poesi för hälsa och välbefinnande

Poesivernissage framflyttad på grund av corona

POP UP POETRY på det personliga sjukhuset

Kreativiteten flödar när bildkonst och poesi står på schemat

Barns och ungas medskapande i närmiljön

Skolbiblioteket – En plats för inspiration

Den 16 november slår vi upp dörrarna med vår Kick-off för den nationella skrivtävlingen; “Jag skriver i dina ord” som vi kopplar ihop med vår lokala poesitävling “Poesi för en hållbar framtid”. Var redo att bli inspirerad när vi nu påbörjar vår resa, men framför allt få se hur vi kommer att utveckla och inspireras och förändras, allt utmed resans gång. Klockan 08:00 slår vi upp dörrarna och jag (Sten Ivarsson, Bibliotekarieass. vid Mediateket S:t Nicolai) ser verkligen fram emot att få välkomna er!

Poesiyra i Mediateket, S:t Nicolai, Söderslätssgymnasiet