Poesiböcker som väcker läslust

[…] sitt med hundratals andra som du

packade som sardiner

den här båten håller inte för

så här mycket sorg

säger du till kvinnan bredvid

vad spelar det för roll säger hon

det är mer smärtsamt att stanna än att drunkna

Utdrag ur Solen och hennes rosor av Rupi Kaur.

Eleverna, som läser svenska som andraspråk 1, är förväntansfulla och taggade för att skriva vidare på dikterna om demokratins utveckling och framtid som kopplas ihop med ett/flera av de globala målen. Innan skrivandet tar fart tankar vi inspiration från dagens dikt som är hämtad ur Rupi Kaurs bok Solen och hennes rosor.

Dikten väcker tankar och känslor som öppnar upp för samtal om att behöva lämna sitt hem. Vi pratar om konflikter och krig i världen som har lett till att miljontals människor tvingats fly från sina hemländer. En del bor i flyktingläger och många reser iväg under fruktansvärda förhållanden. En elev nämner 2015 och flykten över Medelhavet. En annan elev tar upp den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. En elev frågar; “kommer det bli krig i Sverige”…Fler och fler ansluter och engagerar sig i samtalet. Vi övergår sedan till att närläsa dikten och efter en stund leder det till parsamtal kring diktens innehåll, uppbyggnad och språk. Avslutningsvis pratar vi om vad dikten har att förmedla.

Om vikten att hitta böcker som eleverna vill läsa

När eleverna för ett antal veckor sedan besökte vårt skolbibliotek i världsklass upptäckte de en poesiskatt – både vad gäller poesiböcker och inspiration för att skapa egna dikter. Det var många som blev nyfikna på att läsa instapoesi av Rupi Kaur. En elev skrev så här; “Jag valde att låna denna boken för att min vän hade lagt upp den på sociala medier, då fick hon mig att bli väldigt inspirerad till att läsa denna boken.”

I vår digitala skrivyta (se bild) delar eleverna vilka böcker de valt att läsa och inom kort ska de även dela favoritdikter hämtade ur böckerna och egna dikter skapade med koppling till de globala målen. Läraren bygger på med utvalda dikter som kompletterar deras diktval. På fredag blir dagens dikt Dina händer av Jila Mossaed, vilket troligen öppnar upp för intressanta samtal, därefter får eleverna finslipa på sina egna dikter inför poesitävlingen.

[…] nästa år kommer nätterna

att vara ljusare

nu lever jag i

en evig natt

en evig vinter

och dina händer är för kalla

för att värma upp mina minnen

Läs, skapa och dela hållbar poesi!

Vårterminen har startat och mycket känns kanske upp och ner med tanke på pandemin som fortfarande håller oss i ett starkt grepp. Inte minst märks det i förskolor och skolor där situationen just nu är pressad. I kristider är det viktigt att försöka utforska nya sätt att arbeta där framför allt samarbete är en nyckelfaktor.

Hur kan vi leda lärande och utveckling så att barn och unga känner trygghet och motivation trots all förvirring och osäkerhet som råder? Hur kan vi tillsammans skapa en kultur av inkludering, gemenskap och medskapande kring frågor som är viktiga för alla och för vår gemensamma framtid på hållbar väg? Hur kan poesin och ett gemensamt fokus på hållbarhet skapa oanade möjligheter? Genom samskapande utforskar vi nya vägar till lärande och utveckling och delar med oss till varandra. Genom samskapande kan barn och unga bli medskapare till poesiantologin Tankar om demokratins utveckling av barn och unga och fira Världspoesidagen den 21 mars tillsammans genom att läsa, skapa och dela hållbar poesi.

Poesiutmaningen pågår just nu, vilket innebär att barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga vuxna upp till 25 år kan skapa en dikt och skicka in till tävlingen. Sista dagen att lämna in bidrag är 1 mars. Givetvis går det också bra att arbeta med poesiutmaningen utan att skicka in bidrag till tävlingen. Läs mer om utmaningen/tävlingen här: Poesiutmaningen Tankar om demokratins utveckling

Lyssna till Emil Jensen som under poesifestivalen 2021 presenterade läsårets poesiutmaning och ger några tips för att få fart på diktandet.