Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: Poesi

BOKTIPS inför LÄSLOV

Nu när vi snart har en tids ledighet att se fram emot vill vi på Mediateket på Söderslättsgymnasiet passa på att ge er ett kort boktips, naturligtvis med poesin i fokus! Vi tipsar om Rupi Kaurs “Mjölk och honung”, Kimberley Ahlströms 121 Tidlösa dikter och sist men inte minst “Den okände Keats” av John Keats. Ett riktigt fint läslov önskar vi er alla!

//Sten Ivarsson, Mediateksamordnare Söderslättsgymnasiet.

“Dagens dikt” – väck elevernas läsglädje & poesiådra

Kan en dikt få dig att gunga eller börja dansa? Kan den sätta dina känslor i rörelse? Kan den ge dig tårar i ögonen, av sorg eller glädje? Att läsa eller höra en dikt ska kännas som att hoppa ner i en kall sjö på sommaren eller att dricka ett glas kallt vatten när man är törstig.

Georgia Heard “allt gott på jorden och i solen”, s. 23

Poeten och lärarutbildaren Georgia Heard har lång erfarenhet av att arbeta med poesi tillsammans med barn och unga. Hon berättar i den fantastiska boken “Allt gott på jorden och i solen” att i de flesta av våra möten med poesi har själva glädjen gått förlorad. Många barn och unga säger att de hatar poesi. Heard tror att det bottnar i att de inte fått möjlighet att utforska dikter i ett naturligt samtal där deras nyfikenhet och upplevelse är i fokus. Upplevelsen försvinner snabbt när läsningen går ut på att svara rätt istället för att använda sig av mer öppna frågor och när poesi reduceras till något man för in i undervisningen vid ett tillfälle eller vid en temadag. Heard uppmuntrar oss att låta eleverna läsa och samla på dikter som de tycker om och att låta poesin få blomma ut på väggarna i klassrummet. Tänk vilken kraft att omringas av dikter som väcker nyfikenhet, utmanar tänkandet och inbjuder till skapande samt ger framtidshopp! Det ska vara dikter som har att göra med elevernas liv, dikter som får eleverna att utforska och få syn på nya perspektiv och dikter som gör att eleverna kan lära sig något om sitt eget skapande.

Gör poesin till en del av vardagsrutinen och engagera eleverna i valet av dikter

Heard förespråkar att göra poesin till en naturlig del av skolans innehåll genom att föra in dagens dikt i undervisningen oavsett ämne. Inför höstlovet, då barn och unga kan medverka i poesiutmaningen “Drömmar för en hållbar framtid”, tar vi med eleverna till (skol)biblioteket och utforskar poesihyllorna samt ger eleverna uppdraget att utforska poesikällor på nätet och dela med sig till varandra. Vi läser och delar dikter under vecka 42 och 43 – En dikt om dagen fram till höstlovet och uppmuntrar samtidigt eleverna att anta poesiutmaningen under lovet. Genom att läsa dikterna tillsammans kan dessa fungera som en “nyckel med vilken man kan öppna dörrar in till deras känslor, fantasi och röster.” (s. 26)

Vikten av läsande lärare som modiga förebilder

Vi som undervisar måste överföra glädjen i att läsa dikter till eleverna – om jag är rädd för att utforska en dikt blir troligtvis också mina elever rädda.

Georgia Heard

Georgia Heard betonar vikten av läraren som förebild – att våga utforska poesin tillsammans med eleverna. Läraren Katarina Lycken Rüter utmanade sig själv genom att börja läsa poesi varje dag tillsammans med sina elever i gymnasiet. De arbetade med dikterna i poesiantolgin Svensk poesi (2016). När hon upptäckte hur dagens dikt, en liten insats, kunde ge så stor utväxling ställde hon sig frågan; varför har jag inte alltid gjort så här? I texten “Liten insats, stor utväxling”- “dagens dikt” som stående inslag i svenskundervisningen (Svenska – Ett estetiskt ämne, Svensklärarföreningens årsskrift 2017) berättar hon om det stora steget att anta poesiutmaningen, om såväl bakslag som att hitta nya framkomliga vägar. Det tar 10 minuter av hennes undervisningstid och ger så mycket till eleverna. I takt med att eleverna vänjer sig vid att läsa och samtala om dikter kan de göra allt mer förfinade kopplingar till både form och innehåll. Detta sker genom öppna frågor där eleverna kan dela tankar och känslor samtidigt som de utforskar för att “förstå mer tillsammans.”

Har du arbetat med “Dagens dikt” i din undervisning och vill dela med dig av dina erfarenheter? Tipsa gärna genom att använda kontaktformuläret.

“Vad håller ni på med?” – Skapa en klimatdikt!

Hur kan vi vända ungas klimatoro till engagemang?

Det är ett måste att lyssna och ta barns och ungas klimatoro på allvar, likaså att vända deras oro till engagemang och handlingskraft. Genom att ge hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 en naturlig plats i skolans undervisning stärks deras omvärldskunskaper och genom att koppla ihop poesi med de globala målen lyfts deras röster för en hållbar framtid. Under läsåret har det skrivits många hyllningsdikter till Greta Thunberg som visat hela världen att unga är en kraft att räkna med.

Elever från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg och elever på Westerlundska gymnasiet i Enköping skapar poesi inför Världspoesidagen med utgångspunkt i texterna i Vad håller ni på med? – En antologi om klimatet som ges ut av bokförlaget En bok för alla. Boken innehåller olika texter skapade av författare, musiker, poeter, serietecknare och aktivister. De bidrar tillsammans med dystopiska berättelser, lyftande fakta, spirande kärlek och en hel del skratt. Texterna tar på olika sätt avstamp i Agenda 2030.

I detta inlägg får ni ta del av hur Charlotta Hemlin har tagit sig an en ny spännande utmaning tillsammans med sina elever i åk 1 som läser kursen svenska som andraspråk. I ett annat inlägg får ni ta del av hur Maria Glawe tagit sig an samma spännande utmaning, men tillsammans med elever som läser svenska 2 och 3.

Charlotta och eleverna på Westerlundska gymnasiet i Enköping startade det lärorika äventyret med att utforska de globala målen, läste och samtalade kring innehållet i olika texter för att sedan, men utgångspunkt i texterna, skapa blackout poetry, diamantdikter och haiku. Till sist valde eleverna en av sina dikter, skrev en ny i helt fri form och delar sina dikter med autentiska mottagare i samband med Världspoesidagen. Så spännande det ska bli att läsa dikterna!

Det är ett roligt sätt att kombinera arbete med de globala målen och läsning av olika slags texter med kreativitet och ordglädje. Extra värdefullt att lyssna på rytm i språket i svenska som andraspråk och dessutom dela och ta del av alster från andra ger en extra skjuts i arbetet.

Charlotta Hemlin, lärare, Westerlundska gymnasiet i Enköping

Det finns en lärarhandledning till boken skapad av Per Sahlin. Den rekommenderas! Sahlin påpekar möjligheten att välja ut texter som passar syftet och målet med din undervisning eller ditt arbetsmoment. Eftersom texternas innehåll tangerar det centrala innehållet i flera skolämnen finns det också stora möjligheter att använda texterna för samarbeten över ämnesgränserna, skriver Sahlin. I handledningen finns en poesiuppgift kopplad till dikten Fräsch på insidan av poeten Ida Olofsson. Den kan fungera som inspiration för att skriva poesi för en hållbar framtid. Så här lyder instruktionen; Skriv en klimatdikt. Skriv om klimatångest, klimatsorg, klimatförändringar och klimathopp. Skriv klimatdystopiskt eller klimatutopiskt. Skriv. – och dela din dikt i samband med världspoesidagen! #sustsainablepoetry

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén