Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: Poesi Sida 1 av 4

Förintelsens minnesdag – Barnperspektivet

Skolan har en mycket viktig roll i hur morgondagen kommer att se ut. Alla barn kommer inte ur miljöer som har en självklar moralkompass som barnen ärver. Dessa barn har en möjlighet att möta en annan värld i skolan, att träffa lärare som kan väcka frågor barnen inte ens kunde tänka på att de fanns.

Citat hämtat ur lärarhandledningen till boken “Frågor jag fått om Förintelsen” av Hédi Fried. (Utgiven av Forum för levande historia).

Poesiundervining i gymnasiet

I gymnasiet i Trelleborg fortsätter vi att utforska poesi som har skapats i olika tider och kulturer. Med utgångspunkt i det lästa gör vi kopplingar till elevernas erfarenheter, till andra texter och till det omgivande samhället. Vi läser gemensamt veckans dikt, reflekterar, samtalar, lyssnar, hjälps åt att lyfta fram olika perspektiv och stannar kvar i de öppna utforskande frågorna som hjälper eleverna att sätta ord på sina tankar och känslor. Poeten och lärarutbildaren Georgia Heard, som har lång erfarenhet av att arbeta med poesi tillsammans med barn och unga, förespråkar just att göra poesin till en naturlig del av skolans innehåll genom att föra in exempelvis dagens dikt/veckans dikt i undervisningen oavsett ämne. Vi samlar dikterna vi läser, (både elevernas och lärarens val av dikter) och olika tankar och åsikter i Padlet (digital samarbetsyta). På så vi kan alla få tillgång till, utforska och ge röst kring poesin vi läser. Tidigare veckor har vi lyssnat till Amanda Gormans dikt “The hill we climb” och Maya Angelous dikt “Still I Rise”.

Poesiundervisning i grundskolan

I dag samtalar vi om Förintelsens minnesdag, kopplar vårt samtal till berättelsen “Två av allt” av Rose Lagercrantz med illustrationer av Rebecka Lagercrantz och läser dikter som barnen i årskurs 2 i Mullsjö har skapat med utgångspunkt i berättelsen. Boken handlar om en stark vänskap som övervinner allt och om det svåra som aldrig får glömmas, Förintelsen. Den inspirerande undervisningen som barnen i åk 2 är medskapare i är designad av lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten. I undervisningen samskapar de med bokens författare och illustratör samt med tidigare läsambassadör, författare och lärare Anne-Marie Körling. Inom kort släpps lärarhandledningen med inspiration för undervisningen – hur barnen och lärarna i åk 2 i Mullsjö högläste, samtalade och skrev dikter i undervisningen och hur de kopplade skapandet till det globala projektet Sustainable Poetry.

Samskapande mellan förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Elever som studerar på barn – och fritidsprogrammet och just nu genomför sin praktik i förskolan ges i dag möjlighet att samtala om Förintelsen, få veta mer om boken “Två av allt” och möjlighet att läsa barnens (åk 2 i Mullsjö) dikter som utgår från bokens innehåll. Tanken är att de så småningom ska få ett kreativt uppdrag i svenska som handlar om att väcka nyfiken för poesi tillsammans med barnen i förskolan. I undervisningen ges de möjlighet att utforska olika berättelser (i samarbete med skolbiblioteket) inom olika teman som kopplas till de globala målen och barnkonventionen, därefter med utgångspunkt i den valda berättelsen läsa högt, samtala och skapa dikter tillsammans med barnen i förskolan. Det kan bli en meningsfull och lärorik APL-uppgift. Förutom boken “Två av allt” så kommer vi bland annat att läsa, lyssna och samtala om “Historien om Bodri” av Hédi Fried och Stina Wirsén. Ta del av lärarhandledningen till boken “Historien om Bodri – Ett lässtöd” skapad av Anne-Marie Körling.

För att uppnå riktig förståelse med djup insikt måste undervisningen rikta sig till hjärtat. Vägen dit är att presentera makrohändelser genom mikrovärlden, utgå ifrån enstaka människoöden för att skildra epoken.

Citat hämtat ur lärarhandledningen till boken “Frågor jag fått om Förintelsen” av Hédi Fried. (Utgiven av Forum för levande historia).
Dikt skapad av elev åk 2 med utgångspunkt i berättelsen “Två av allt” av Rose Lagercrantz. Boken illustrationer är skapade av Rebecka Lagercrantz.

Ta också del av följande:

Lyssna till boksamtalet med Rose Lagercrantz: Två av allt – ett boksamtal med Rose Lagercrantz

Nationell satsning som ska öka kunskaperna i skolan och samhället – Regeringskansliet

Var med och skapa poesiyra på alla hjärtans dag!

Den 14 februari är det Alla hjärtans dag och det uppmärksammar vi, som tidigare år, med att skapa kärlekspoesi. Uppmärksamma dagen på er förskola eller skola och engagera eleverna i att läsa, skapa och dela poesi. Vem eller vad vill de hylla eller skicka en kärlekshälsning till?

Kanske vill de hylla eller dela en kärleksförklaring till naturen, till fredliga och inkluderande samhällen, jämlikhet eller jämställdhet? Kanske en kärlekshälsning till en vän eller mor- och farföräldrarna som de inte kan träffa på grund av coronapandemin? Listan kan göras lång.

Kärleksträden på Rådhusplatsen i Trelleborg 2020

Framöver samlar vi tips och idéer att inspireras av. Har du ett bra tips? Dela gärna i projektets FB-grupp. Här är ett inspirerande exempel där elever i grundskolan besökte gymnasiet och träffade gymnasieelever, lärare och skolbibliotekarier i en kreativ poesiworkshop (Söderslättsgymnasiet, Bäckaskolan och Liljeborgsskolan). De inspirerades också av ett författarbesök av poeten Kimberley Ahlström som vid den tiden släppt sin första poesibok 121 tidlösa dikter. Eleverna testade olika poesimetoder såväl tillsammans som på egen hand, exempelvis Cut Up poesi, Black Out Poetry, fri dikt och digital samskapande dikt. De läste varandras dikter och gick därefter på poesivandring genom staden för att hänga upp sina egna dikter i kärleksträden på Rådhusplatsen i Trelleborg. Att pryda kärleksträden på Rådhusplatsen var ett värdefullt samarbete mellan skolan, Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska serviceförvaltningen i kommunen. I år blir det repris, med ett snarlikt upplägg. Fortsättning följer…

Var med och uppmärksamma Alla hjärtans dag på er förskola eller skola – läs, skapa och dela kärlekspoesi – i det lilla och i det stora. Var med och skapa poesiyra! Använd följande hashtag i sociala medier så länkar vi samman alla dikter som skapas och allt spännande som händer. #sustainablepoetry

Mod, hopp och framtidstro!

”For there is always light,

if only we’re brave enough to see it

If only we’re brave enough to be it”

Ur dikten “The hill we climb” av Amanda Gorman

I dag inleddes fjärrundervisningen med ett samtal om Joe Bidens installation i Washington. Det visade sig att eleverna hade haft annat för sig än att följa ceremonin. Således hade de missat poeten Amanda Gormans uppläsning av dikten “The hill we climb”.

Vi började med att lyssna tillsammans för att sedan övergå i reflekterande samtal. EPA-modellen blev användbar, där varje elev fick reflektera ett kort ögonblick och därefter ansluta till ett digitalt parsamtal (vi använde Breakout rooms) för att sedan åter ansluta till huvudsamtalet. Varje grupp ansvarade för att dela med sig av sina tankar i Padlet (digital skrivyta för samskapande) och på så vis fick de inblick i varandras samtal. Eleverna blev berörda, som så många andra runt om i världen, och var överens om att dikten förmedlar mod, hopp och framtidstro. De hänvisade till olika ord och uttryck, tänkte högt, rörde sig framåt och bakåt i historien, lyfte fram ungas kraft att vara med och förändra, gjorde kopplingar till de globala målen, exempelvis jämlikhet, jämställdhet, fred, inkluderande samhällen osv.

Ytterligare en sak som fängslade eleverna var Amanda Gormans sätt att förmedla dikten. Vi har läst och samtalat mycket om retorik i poesiundervisningen, så eleverna hittade snabbt till betydelsefulla komponenter som det emotionella, det nyskapande och det minnesvärda (jfr. TED).

Vidare drog vi paralleller till boken “En droppe midnatt” som vi läser just nu och elevernas fängslande möte med poeten Maya Angelou och dikten “Still I Rise”; se följande inlägg Dikten i ett critical literacyarbete. Det ena ledde till det andra och snart fördjupades samtalet kring textkopplingar och intertextualitet. Vi pratade om hur andra presidenter före Biden valt att låta poeter inspirera under installationen, exempelvis Maya Angelou som en av dessa utvalda poeter. Dock har ingen varit så ung som Amanda Gorman. Vi blickade ut i medierna och den ena efter den andra notisen berättar om “världens nya favoritpoet”. Dagens samtal ska framöver fördjupas ytterligare med fler spännande texter som skildrar olika perspektiv. Det ska så småningom mynna ut i elevernas egna poesiskapelser – deras drömmar för en ljusare framtid.

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén