Hur kan “treorna” rädda träden och grönområden i våra städer?

Elever som studerar på bygg- och anläggningsprogrammet (åk 1 och 2) på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg har undersökt cirkulärt byggande bland annat genom att läsa och granska artiklar, göra intervjuer i närsamhället och skriva reportage. Dessutom har de närmat sig och utforskat 3-30-300 regeln dels genom att läsa artiklar och skriva utredande texter, dels genom att gå stadsvandring med landskapsarkitekt och parkchef Mark Huisman och dels genom att skapa poesi (utifrån Black Out Poetry – metoden) med utgångspunkt i utredande texter.

Elevernas utredande texter om 3-30-300 re-designas genom Black Out Poetry – metoden.

Elever i kursen svenska 2 arbetade med de utredande texterna som sedan lämnades över till elever i kursen svenska 1. De fick i sin tur läsa och undersöka 3- 30-300-regeln samt genom Black Out Poetry – metoden omskapa texterna till poetiska konstverk där betydelsebärande ord och bild samspelar. Under processen riktades fokus mot hur träd, parker och grönområden påverkar hälsa, välbefinnande och hållbar stadsutveckling. Detta ingick i det övergripande tema som vi arbetat med inom Sustainable Poetry under läsåret; “Ömsesidighet – Lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling”. Som inspiration och ytterligare en källa i utredningsarbetet av 3-30-300-regeln fick eleverna (som då läste svenska 2) gå på stadsvandring med Mark Huisman, landskapsarkitekt och parkchef i Trelleborgs kommun.

Stadsvandring i Trelleborg. Mark Huisman står på Stortorget i Trelleborg och berättar för eleverna om betydelsen av 3-30 300-regeln för utvecklandet av hållbara städer.

“Idag har vi varit ute på en promenad. Mark som är expert på 3 30 300 regeln berättar varför det är viktigt med träden och växtligheterna. Det var väldigt bra att vara ute och lära sig.” – Elev

Elevernas kunskapande och kreativa skapande mynnade bland annat ut i ett bidrag till medborgarutställningen “Vision Stortorget och Stadsparken – ungas perspektiv” som under sommaren finns att ta del av i närheten av Stortorget i Trelleborg. I september vandrar utställningen vidare in i Stadsparken och blir en del av innehållet i Hållbarhetsdagen som genomförs i Trelleborg den 20 september.

Det här är ett sätt att ta tillvara på elevernas kunskapande i skolan och integrera det i berättelsen om framtidens Trelleborg. När lärande för hållbar utveckling genomsyrar utbildningen i skolan signalerar vi till eleverna att det här inte är isolerade skolfrågor. Det är frågor som berör oss alla och livet i stort – med ett fokus på samskapandet av en hållbar framtid.

Illustratör: Nikki Schmidt som tolkat elevernas dikter och konstverk.

Genom ett lärande för hållbar utveckling som genomsyrar elevernas kurs i svenska har eleverna ökat förståelsen för byggindustrins roll i samhällets hållbarhetsarbete och samtidigt utvecklat kunskaper och förmågor inom ämnet svenska. Dessutom har de tillsammans skapat något av värde för medborgare och besökare i Trelleborgs kommun. Möjligheten har skapats genom samskapande mellan skola, föreningar (Sustainable Poetry och Sköna Trelleborg) näringsidkare (Citysamverkan) och Tryggare Trelleborg – fokusområden: barn och ungas delaktighet och meningsfull fritid.