Årets poesiantologi – behind the scenes….

Vad händer bakom kulisserna när årets poesiantologi skapas? I år är det illustratören Nikki Schmidt (Big Brain Agency) som tar fram illustrationer till boken. Det kreativa skapandet pågår just nu och vi är så nyfikna…

Den digitala poesiantologin som skapas varje år tillsammans med barn och unga som medskapare är en lässkatt och en bro till hållbarhetsfrågorna. Dessutom är det barnens perspektiv som får ta plats. Titeln på årets poesiantologi är: “Ömsesidighet – poesi för en hållbar framtid av barn och unga”. Förutom läsglädje så ger poesiboken inspiration för att prata om hur vi vill se samtiden och framtiden på hållbar väg. Vad tycker barn och unga är viktigt för att skapa framtidens hållbara samhälle? Hur vill de leva sina liv om 10, 20, 50 år? Hur hamnade vi i den här situationen och hur kan ett gott liv inom planetens gränser se ut? Vad behöver förändras och utvecklas?

Dikterna och illustrationerna öppnar upp för den gemensamma läsningen och det reflekterande samtalet. Vår förhoppning är att vuxna, barn och unga saktar ner, tar time out från alla krav och måsten och ger tid för att läsa och samtala såväl i förskolan och skolan som utanför. Vuxna är viktiga läsförebilder för barn och unga – så läs tillsammans! I samband med skolavslutningen finns poesiantologin tillgänglig för alla. Då får alla barn och unga en alldeles egen poesibok att bära med sig överallt…