Tankar om demokratins framtid – poesiutmaning

Demokratin 100 år – Fira genom att skapa poesi!

I samband med demokratins 100-års jubileum bjuder Sustainable Poetry in barn och unga till samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 barn och unga.

Startskottet för poesiutmaningen sker idag i samband med internationella kvinnodagen. Syftet är att stärka barns och ungas kunskaper om demokrati, demokratiska kompetenser och främja deras medskapande i demokratin. Genom att skapa poesi kan barn och unga uttrycka sina tankar och idéer för att stärka demokratin – Göra sina röster hörda för demokratins framtid. Sista dagen att lämna in bidrag är 6 juni. Mer information om poesiutmaningen och inspiration kommer att delas framöver.

Johanna Wester, som föreläser om barn- och kvinnorätt, presenterar poesiutmaningen för barn och unga!

Utforska hur Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt, olika tankar om demokrati och ta del av demokratifirandet: Ja, må den leva! – Demokratin uti hundrade år