“Ringar på vattnet – undervisning” – Häng med på poesiäventyr…

När bollen är satt i rullning, när eleverna börjar tänka, börjar orda och ner de börjar skriva, då vet jag åt vilket håll vi ska och vilket tempo vi ska hålla på vår färd. Jag har vidöppna ögon för jag vet att ett ynka litet citat kan få oanade följder. Ett ynka ord kan vara början på något oändligt stort. En fråga från en elev kan få undervisningen att flyga i veckor.

Malin Larsson, Ur “Skriv för livet – Kreativt skrivande i svenskundervisningen och utanför”, s. 105

Läraren och författaren Malin Larsson berättar i sin bok “Skriv för livet” om ringar på vattnet – undervisning och mycket annat spännande som rör kreativt skrivande tillsammans med elever, bland annat hur man får eleverna att viska och ryta med pennan, åstadkomma konst med bokstäver och får eleverna att våga skapa något operfekt som delas med autentiska mottagare. Bland annat har Malin läst och arbetat med boken “En droppe midnatt” av Timbuktu, vilket är en av flera böcker som lärare arbetar med i läsårets poesiskapande. Genom Malins arbete tillsammans med eleverna som aktiva medskapare framträder just “ringar på vattnet – undervisning” – en varierad undervisning där olika genrer, aktiviteter och förmågor krokar i varandra och samspelar dynamiskt för att ge varje elev möjlighet att hitta sitt unika uttryck och samtidigt bygga kunskaper tillsammans. Här finns inspiration att hämta: Malins bokprojekt EN DROPPE MIDNATT

Jenny Edvardsson, lärare och författare, har också arbetat med boken i undervisningen och kopplat ihop den med utställningen We have a dream – där Timbuktu medverkar. Läs mer här: En läroplan, en utställning, en bok. Eleverna kan exempelvis kortskriva utifrån frågorna som Jenny förmedlar och därefter re-designa sina tankar till en dikt: vad drömmer du om? vad vill du förändra och förbättra? vilka förändringar är du beredd att kämpa för? skulle du riskera livet för dina drömmar? Utifrån dessa frågeställningar kan man med fördel lyfta in personer som gjort avtryck i historien gällande jämlikhet och på så vis nyansera och vidga perspektiven än mer.

Läser ni också boken “En droppe midnatt” och vill följa med på poesiäventyr? – Samskapande visar vägen

Med utgångspunkt i boken “En droppe midnatt” och i det globala målet 10 – minskad ojämlikhet välkomnas lärare och elever i ett medskapande där ungas drömmar för en jämlik värld lyfts fram genom poesi och delas med autentiska mottagare. Detta sker bland annat under Sustainable Poetrys digitala poesifestival den 19 mars och POP UP POETRY den 21 mars då det är Världspoesidagen – digitala event för alla.

Tillsammans tar vi oss an två svåra utmaningar under fjärr- och distansundervisningen, dvs. elevernas motivation och social interaktion. Genom att samskapa, utbyta erfarenheter och bygga på varandras idéer kan vi gemensamt skala upp den pedagogiska utvecklingen kring dessa två utmaningar. Dessutom utforskar vi hur vi kan undervisa för mångfald och medskapande samt hur hållbarhetsfrågorna kan bli en naturlig del av undervisningen oavsett ämne – eller som Bergöö & Jönsson förmedlar i boken “Glädjen i att förstå”: hur vi på ett jämställt och demokratiskt sätt kan ge alla elever möjlighet att inte bara läsa och skriva om världen utan också att samtala, läsa och skriva fram (skapa) en annorlunda och förändrad värld. […] (Critical Literacy) Genom samskapande utforskar vi hur läroplanernas språk-, kunskaps-, identitets-, och demokratiuppdrag kan hållas samman som ett och samma uppdrag. Håll utkik här och i projektets FB-grupp framöver för att ta del av inspirerande undervisningsexempel som lärare delar med sig av.

I Youtube – klippet finns en hälsning till eleverna från Timbuktu och via följande länk kan eleverna få mer information om poesitävlingen: Poesitävling

If your dreams do not scare you, they are not big enough.

Ellen Johnson Sirleaf