Psykisk hälsa på schemat

God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Det globala målet 3 God hälsa och välbefinnande

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och är en angelägen samhällsfråga att informera om, samtala om och skapa utifrån tillsammans med ungdomar i skolan. Initiativet “For A Better Day” där representanter för Tim Bergling Foundation, Mind, Suicide Zero och Bris har samlat in ungdomars tankar om en bättre framtid är en bra utgångspunkt. I boken uttrycker ungdomar olika faktorer som skapar stress, exempelvis betygshets, vårdköer och oro för framtiden samtidigt som de förmedlar idéer och lösningar för en bättre morgondag. Unga vill exempelvis ha utbildning om psykisk hälsa i skolan; få kunskap och verktyg för att förstå sig själv och andra samt för att hantera motgångar och relationer på ett hållbart sätt. De vill också att vi sätter psykisk hälsa på schemat för att minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

LÄS, SAMTALA och SKAPA KÄNSLOPOESI

Ett förslag är att bjuda in representanter från elevhälsan, koppla ihop flera av skolans ämnen och gemensamt utforska och samtala om det globala målet 3 God hälsa och välbefinnande och därefter läsa och samtala utifrån berättelserna i boken “Det här behöver vi, for a better day” Berättelserna kan exempelvis inspirera unga till att skapa känslopoesi – att klä sina tankar och känslor i ord – uttrycka svåra, djupa och starka känslor.

Elever som har svårt att komma igång kan få inledningsfraser som exemplevis; Jag känner mig arg/ledsen/lycklig när…Jag blir upprörd när…När jag är lycklig…Jag bryr mig om…Jag gråter när… Ett annat sätt är att välja ett ord/en mening ur någon av texterna i boken och skriva/skapa utifrån det. Det finns många vägar mot det gemensamma målet att lyfta ungas röster för en hållbar framtid.

Jag lever i ständig skam för min psykiska ohälsa. Rädsla att inte få hjälp, att inte tas på allvar, att se självmord som den enda utvägen. Jag vill inte dö. Jag vill få hjälp. Förbättra den psykiska vården för unga, avdramatisera! Innan gymnasiet visste jag knappt var psykisk ohälsa var. Gör det obligatoriskt i grundskolan, starta dialogen och lär oss. Kunskap är makt, även mot hjärnspöken.

– “Det här behöver vi, for a better day”, s. 35

Inspireras av exempel där lärare inom ramen av Sustainable Poetry infört psykisk hälsa i skolans undervisning:

Hälsa och lärande hänger ihop

Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka

Poesi för hälsa och välbefinnande

Sustainable Poetry: Ungdomar uppmärksammas för dina dikter

Poesi för psykisk hälsa och välbefinnande

Bara få va mig själv – Ett poetiskt möte med elevhälsan

Poesi för psykisk hälsa och välbefinnande

”Efterlysning. Stadsfiskalen i Alingsås har begärt efterlysning av 40-åriga Karin Boye från Stockholm som tillfälligt vistas i Alingsås och som i dag försvunnit från sin bostad…” (Karin Boye – dikter, damer och depression – P3 Historia). Elever, som läser svenska på Söderslättsgymnasiet, lyssnar uppmärksamt på de inledande orden och blir nyfikna på vad dagens undervisning ska handla om. Det är Innovationsvecka, men även Skåneveckan för psykisk hälsa och inom kort ”Världsdagen för psykisk hälsa”, som äger rum den 10 oktober. Det uppmärksammar vi genom att rikta ljuset på barns och ungas tankar och känslor om psykisk hälsa och välbefinnande.

Vi måste våga prata om psykisk ohälsa, för att öka kunskapen och få fördjupad förståelse för våra olikheter. När vi vet mer vågar vi också fråga mer.

Psykisk hälsa och ohälsa – funktionssätt och olikheter – Riksförbundet Hjärnkoll

Det poetiska mötet som väcker tankar och känslor

Berättelsen om Karin Boye blir en utgångspunkt för att dels rama in frågan om psykisk hälsa och välbefinnande, dels för att visa hur kreativa uttryckssätt som poesi kan frigöra tankar och känslor om egna upplevelser, dels ge avtryck i samtiden och dels hur de kan påverka framtiden. Vad vet eleverna om Karin Boyes liv och författarskap? Vi övergår till gemensam läsning av dikten “Ja visst gör det ont när knoppar brister” följt av ett reflekterande samtal kring deras upplevelse av diktens innehåll och budskap. Några elever reagerar omedelbart medan andra sitter avvaktande och funderar;” vi läste dikten i våras och såg en kort film om Karin Boyes liv”, svarar en elev. Vi pratade också om rösträttskvinnan Elin Wägner och att dikten är en hyllningsdikt till henne, berättar läraren. Det är få som vet det. En av eleverna har tidigare skrivit en hyllningsdikt till journalisten Kim Wall, vilket vi pratar om en kort stund för att helt enkelt få syn på hur man kan närma sig och tänka kring en hyllningsdikt.

Därefter tittar eleverna på filmklippet Karin Boye förklarad (UR). De antecknar och börjar småprata. En del reagerar när de får höra att på den tiden ansåg man att homosexualitet var något brottsligt och senare sjukligt. De reagerar också på Karin Boyes mående som de fick veta genom källorna pendlade fram och tillbaka. Genom att gå igenom anteckningarna parvis fick eleverna hjälpas åt att bygga en samlad förståelse och ökad kännedom för att sedan ta nästa kliv in i analysarbetet. De får bland annat veta att Karin Boye hittats död vid en sten, därefter inleds ett undersökande perspektiv. Vem var hon? Vad skrev hon om? Vilka idéströmningar i samhället, vid den här tiden, påverkade hennes liv – och hennes verk? Eleverna reagerar på hur Karin Boye fick hålla sin sexualitet hemlig och hur hon fick upp ögonen för hur ojämlikt kvinnor behandlades. De lyssnar med stort intresse när författaren Johan Svedjedal (som har skrivit boken Den nya dagen gryr : Karin Boyes författarliv) berättar hur Karin Boyes upplevelser av det mansdominerade universitetet “skärpte hennes blick för orättvisor i samhället.”

Dela tankar och känslor i trygga lärmiljöer

En elev börjar att dela med sig av tankar kring hur viktigt det är att människor som mår psykiskt dåligt får veta att det finns hjälp att få och att vi behöver hjälpas åt att förändra normer som ofta begränsar människors livsmöjligheter. Det är också viktigt att bara få vara den man är, tycker en annan elev, vilket gav läraren en idé om att lyfta in Lalehs låt “Bara få va mig själv” i ett senare skede. Att samtala om hälsa och välmående i förskolan och skolan är viktigt. Hälsa och lärande går hand i hand. Det är också viktigt att barn och unga får möjligheter att sätta ord på tankar och känslor, exempelvis genom kreativa uttrycksformer som poesi. Vi behöver exempelvis våga prata om ensamhet, om depression, om olikheter, om sexualitet och om livets berg och dalbana och gemensamt utforska nya vägar för att främja och bidra till en jämlik god hälsa och välmående (mål 3). Vad kan en dikt berätta för oss om hur unga mår i dag och vilka tankar de har för att främja och bidra till psykisk hälsa och välbefinnande? Det kommer vi att ta reda på genom en kreativ workshop under innovationsveckan där eleverna får möta tjänstepersoner som arbetar för god och jämlik hälsa inom Trelleborgs kommun.

Poesi för hälsa och välbefinnande

Innan poesiskapandet tar fart på fredag har eleverna fått i uppdrag att under veckan ge sig ut på en hälsofrämjande och kunskapsutvecklande promenad. I lurarna fortsätter poddavsnittet som började med en efterlysning av Karin Boye som försvunnit från sin bostad i Alingsås…Vem var “modernistpionjären som trotsade tidens konventioner och bröt ny mark i både konsten och livet? Ett liv fyllt av skapande, men också mörker, olycka och hjärtesorg, som till slut blev för tung att bära.” Eleverna plockar med sig 3 Take Aways till nästa lärsekvens…och poesiäventyret fortsätter…

Om man har svårt att sätta ord på känslorna så kan det underlätta att skriva ner dem först. Man kan också testa andra kreativa uttryckssätt, som poesi.

Folkhälsomyndigheten – Fokus psykisk hälsa

Tips: Besök www.skaneveckan.com för att ta del av programmet som erbjuds under Skåneveckan för psykisk hälsa och/eller www.ungavuxnatrelleborg.nu för inspiration.

Häng på poesiäventyret under Innovationsveckan! Mer information finns här: Barn och unga ger röst för en hållbar framtid – Innovationsveckan

Tips: Här finns två olika undervisningstips på hur lärare och elever i samarbete med författare och poeter samt andra omgivande samhällsaktörer skapat poesi för hälsa och välbefinnande som når mottagare även utanför skolans väggar: Poesi för hälsa och välbefinnande (2020) Att vara en hållbar människa är att ha makten att påverka (2019)