“Våga känna hopp!”

Idag har vi varit och kollat på en utställning hos Sten som var väldigt intressant och sedan har vi kollat på en film till minne av förintelsen. Det väckte väldigt mycket känslor i mig. Jag ser fram emot att skriva dikter och få vara med och påverka.” – Elev

Utställningen “Leve demokratin” av Forum för levande historia som i samband med Förintelsens minnesdag finns i Söderslättsgymnasiets mediatek väckte många tankar, frågor och känslor hos eleverna. Vilka lärdomar kan vi dra av historien? Hur kan vi få demokratin att fortsätta att utvecklas och blomstra? Vad ska vi vara vaksamma på? var frågor vi tog med oss till arbetet med poesiutmaningen “Tankar om demokratins framtid.”

I slutet av utställningen samtalade vi om betydelsen av att känna hopp inför framtiden – att vi inte får låta hatet växa utan värna om demokratin och sprida hopp och framtidstro. Att arbeta med Sustainable Poetry i undervisningen främjar utvecklingen av kunskaper och förmågor som eleverna behöver för att aktivt delta i demokratin. Poesiutmaningen uppmuntrar och inspirerar eleverna till demokratiskt medskapande för en hållbar framtid. 💫