Dröm världen på nytt

Illustration Nikki Schmidt, Simply Draw it Big

På grund av den hastigt ökande spridningen av covid-19 är poesiaktiviteten på Trelleborgs museum inställd i dag. Således blir det ingen läsning av poesi på museets tak. Dock kvarstår möjligheten att läsa och skapa poesi hemma och dela med andra via sociala medier: #sustainablepoetry

Utmana dig själv eller en vän. Kanske samlar du hela familjen och skapar er gemensamma dröm för en hållbar framtid? Vi befinner oss just nu i en kris och då behövs drömmar, önsketankar och innovativa idéer mer än någonsin. Häng med på poesiäventyret där vi drömmer världen på nytt.

Läs mer om höstlovsutmaningen: HÖSTLOV och LÄSLOVS– aktiviteten

Läslovstips och poesiläsning från biblioteket

Läsningen kan ta dig till helt nya världar. Spegla dig i någon annans tankar eller upptäck nya universum. Ge fantasin vingar. Lyft själv eller tillsammans med dina vänner.

LÄSLOV

Nu är det snart LÄSLOV! Ett bra sätt att få barn och unga nyfikna på att läsa poesi är att läsa tillsammans. Hanna, skolbibliotekarie i skolbibliotekarieenheten i Trelleborg läser dikter och ger intressanta boktips inför läslovet.

Hela Sverige läser med barn och unga – Samskapa under höstlovet

Under läslovet inbjuds kan också alla barn och unga upptäcka ordens kraft, låta fantasin flöda och skapa en dikt som skildrar deras dröm för en hållbar framtid. Tänk vad kul om hela familjen antar poesiutmaningen tillsammans? Det blir troligen en ny upplevelse som skapar delaktighet och gemenskap samtidigt som det stärker barns och ungas läsning.

Den 29 oktober har vi POP UP POETRY och då delar vi våra framtidsdrömmar (dikter) i sociala medier #sustainablepoetry Varmt välkomna att följa med på poesiäventyret för en hållbar framtid!

 Nu i novembermörkret hoppas jag verkligen att alla får möjlighet att förgylla vardagen med en god bok. Låt lovet bli ett riktigt läslov där du får upptäcka nya perspektiv eller äventyr. Jag kommer ta tillfället i akt att läsa mycket och det hoppas jag att du också får möjlighet att göra. Med din familj och dina vänner eller på egen hand.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer – Regereingskansliet)

“Veckans dikt” – väck elevernas läsglädje & poesiådra

Kan en dikt få dig att gunga eller börja dansa? Kan den sätta dina känslor i rörelse? Kan den ge dig tårar i ögonen, av sorg eller glädje? Att läsa eller höra en dikt ska kännas som att hoppa ner i en kall sjö på sommaren eller att dricka ett glas kallt vatten när man är törstig.

Georgia Heard “allt gott på jorden och i solen”, s. 23

Poeten och lärarutbildaren Georgia Heard har lång erfarenhet av att arbeta med poesi tillsammans med barn och unga. Hon berättar i den fantastiska boken “Allt gott på jorden och i solen” att i de flesta av våra möten med poesi har själva glädjen gått förlorad. Många barn och unga säger att de hatar poesi. Heard tror att det bottnar i att de inte fått möjlighet att utforska dikter i ett naturligt samtal där deras nyfikenhet och upplevelse är i fokus. Upplevelsen försvinner snabbt när läsningen går ut på att svara rätt istället för att använda sig av mer öppna frågor och när poesi reduceras till något man för in i undervisningen vid ett tillfälle eller vid en temadag. Heard uppmuntrar oss att låta eleverna läsa och samla på dikter som de tycker om och att låta poesin få blomma ut på väggarna i klassrummet. Tänk vilken kraft att omringas av dikter som väcker nyfikenhet, utmanar tänkandet och inbjuder till skapande samt ger framtidshopp! Det ska vara dikter som har att göra med elevernas liv, dikter som får eleverna att utforska och få syn på nya perspektiv och dikter som gör att eleverna kan lära sig något om sitt eget skapande.

Gör poesin till en del av vardagsrutinen och engagera eleverna i valet av dikter

Heard förespråkar att göra poesin till en naturlig del av skolans innehåll genom att föra in dagens dikt i undervisningen oavsett ämne. Inför höstlovet, då barn och unga kan medverka i poesiutmaningen “Drömmar för en hållbar framtid”, tar vi med eleverna till (skol)biblioteket och utforskar poesihyllorna samt ger eleverna uppdraget att utforska poesikällor på nätet och dela med sig till varandra. Vi läser och delar dikter under vecka 42 och 43 – En dikt om dagen fram till höstlovet och uppmuntrar samtidigt eleverna att anta poesiutmaningen under lovet. Genom att läsa dikterna tillsammans kan dessa fungera som en “nyckel med vilken man kan öppna dörrar in till deras känslor, fantasi och röster.” (s. 26)

Vikten av läsande lärare som modiga förebilder

Vi som undervisar måste överföra glädjen i att läsa dikter till eleverna – om jag är rädd för att utforska en dikt blir troligtvis också mina elever rädda.

Georgia Heard

Georgia Heard betonar vikten av läraren som förebild – att våga utforska poesin tillsammans med eleverna. Läraren Katarina Lycken Rüter utmanade sig själv genom att börja läsa poesi varje dag tillsammans med sina elever i gymnasiet. De arbetade med dikterna i poesiantolgin Svensk poesi (2016). När hon upptäckte hur dagens dikt, en liten insats, kunde ge så stor utväxling ställde hon sig frågan; varför har jag inte alltid gjort så här? I texten “Liten insats, stor utväxling”- “dagens dikt” som stående inslag i svenskundervisningen (Svenska – Ett estetiskt ämne, Svensklärarföreningens årsskrift 2017) berättar hon om det stora steget att anta poesiutmaningen, om såväl bakslag som att hitta nya framkomliga vägar. Det tar 10 minuter av hennes undervisningstid och ger så mycket till eleverna. I takt med att eleverna vänjer sig vid att läsa och samtala om dikter kan de göra allt mer förfinade kopplingar till både form och innehåll. Detta sker genom öppna frågor där eleverna kan dela tankar och känslor samtidigt som de utforskar för att “förstå mer tillsammans.”

Har du arbetat med “Dagens dikt” i din undervisning och vill dela med dig av dina erfarenheter? Tipsa gärna genom att använda kontaktformuläret.