Barns och ungas röster för en hållbar framtid

Etikett: Laleh

“Det kommer bli bra” ger hopp!

“Det kommer bli bra” släpptes när coronapandemin spreds över världen. Även om den inte specifikt handlar om corona så gav den unga hopp i en svår och oviss tid och inspirerade dem att skapa poesi i svenskundervisningen (gymnasiet) och illustrera i bildundervisningen (grundskolan).

Låten handlar om att “förstå sig själv, vara sig själv och hitta sin plats i världen – den beskriver hur oviktig man kan känna sig men påminner en om hur viktig var och en av oss ändå är”, förmedlar Laleh.

Intervju med LalehLaleh: “Det kommer bli bra, ger mig hopp

Laleh framför låten med Alva, Norah och en barnkör.

Lucka 9 – Om du är vilse, finns jag här för dig…

Det kommer bli bra, visst ordnar det väl sig? Läraren Jennie Rosén skickade med eleverna lite hopp när coronapandemin vände upp och ner på hela i tillvaron. Genom att skapa poesi med utgångspunkt i Lalehs låt Det kommer bli bra fick elever på Oxievångsskolan klä sina tankar och känslor i ord. Dikten vilsen är skapad av Ilma. Uppläsning av Ida Olofsson, poet och lärare.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén