Poesi med kraft att förändra

Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter. – Mats Söderlund, poet (Svenska Unescorådet)

Inför Världspoesidagen besökte poeten och författaren Mats Söderlund elever på Söderslättsgymnasiet. Det var inspirerande och lärorikt, vilket märktes genom elevernas nyfikenhet och engagemang. Det bekräftades också i deras reflektioner efteråt; förutom att de fick med sig värdefull inspiration och tips för att läsa och skriva egna dikter, så blev det ett jättefint mellanmänskligt möte.

Läsningens betydelse för att förverkliga en dröm

Det var fredag morgon och sista skoldagen innan sportlovet. Förväntansfulla elever hade samlats för att lyssna till poeten Mats Söderlund. Inför besöket hade eleverna läst, analyserat och samtalat i grupper om innehållet i ett utdrag ur Söderlunds bok “Hotet” (del ett av tre i trilogin “Ättlingarna”). De hade också läst Annika Norlins novell “Det naturliga urvalet” (Texterna ingår i klimatantologin “Vad håller ni på med?”) arbetat med jämförande analys med stöd av Venn-diagram och slutligen skrivit en utredande text.

Böckerna låg i en hög på bordet, pennor och papper i en annan hög och borden organiserade för en samskapande aktivitet. Söderlund började samtalet med berättelsen om sin väg till författarskapet; om svårigheten att läsa och skriva, om tiden med specialläraren och om mobbningen och ensamheten. Läsningen var för Söderlund ett fantastiskt sätt att få uppleva något annat och det var svårigheten att läsa och skriva som gjorde honom extra nyfiken på hur ord fungerar. Intresset för poesin och hållbarhetsfrågor väcktes i gymnasiet och i samband med det återger Söderlund sin allra första dikt som finns med i hans första diktsamling. Söderlund berättade med glädje hur mobbningen och ensamheten upphörde under denna tid. Eleverna lyssnade med stort intresse. De fick ett målande och berörande exempel på hur det är möjligt att vända en svårighet till en möjlighet.

Läs mycket, skriv mycket och läs mycket mer…

Vad får egentligen en dikt att lyfta? Söderlund fortsatte att lyfta läsningens betydelse för att lära sig att skriva dikter, därefter övergick han till att läsa dikten “Rörelse” av poeten Octavio Paz och gjorde en tolkningsövning tillsammans med eleverna. Diktandets hantverk hamnade i fokus – hur skapas dikter med spänning, kontraster, upprepningar? Hur förvandlar man en tanke eller en upplevelse till en dikt? Dikten som Söderlund läste satte oss alla i rörelse. Snart, väldigt snart fick eleverna flyga fritt och pröva sina poetiska vingar genom att skapa poesi för en hållbar framtid. Dikten skulle ha en rörelse, kontraster och en smärtpunkt. De skulle även få till kopplingen till hållbarhet, men undvika att skriva ord som klimat, hållbarhet, uppvärmning, rättvisa, glaciär etc.

Ett viktigt inslag i projektet Sustainable Poetry är samarbetet med författare och den här gången blev det möjligt genom att kombinera projektet med skrivtävlingen “Jag skriver i dina ord” som riktar sig till elever i gymnasiet. Författarbesök i skolan “kan vara avgörande för en ung människas förhållande till det skrivna ordet” (Se Författarcentrum). Det bekräftas inte minst i elevernas reflektionsloggar efteråt;

“Idag har det verkligen berört känslor och det har verkligen varit en rolig och inspirerande lektion som på bara en timme gav så mycket. […] Mats är en riktigt god och härlig människa som inkluderade alla och verkligen lät alla prata till punkt och fick reflektera. Så grym är han på det han gör.” – Elev, ekonomiprogrammet