Var med och fira internationella modersmålsdagen med oss!

Språklig mångfald krävs för hållbar utveckling

I dag firar vi internationella modersmålsdagen med att skapa och dela poesi för en hållbar framtid. Vi blir medskapare till det övergripande målet att främja språklig mångfald och flerspråkig utbildning.

Dagen instiftades av UNESCO 1999 och uppmärksammas varje år på olika sätt över hela världen. Detta för att påminna om alla människors rätt att använda sitt modersmål. Språk är en rikedom och behövs i en ständigt föränderlig global värld. Språklig mångfald krävs för hållbar utveckling! Temat för 2019 är:

Indigenous languages matter for development, peace building and reconciliation.

Alla kan bli medskapare i det internationella poesiprojektet Poesi för en hållbar framtid – förskola, grundskola och gymnasium. Tillsammans använder barn och unga sin fantasi, kreativitet och språkliga rikedom för att skapa poesi som kopplas samman med ett/flera av de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

I bloggen finns exempel på hur lärare och elever skapar poesi på olika språk. Vi hoppas du och dina elever vill vara med!

#modersmålsdagen #sustainablepoetry #etwinning #globalamålen #WorldPoetryDay 2019

Läs mer om Den internationella modersmålsdagens öppningsevent som organiseras på UNESCOs huvudkontor i Paris:

International Mother Language Day 2019: opening event at UNESCO HQ

Läs också hur modersmålslärarna i Trelleborgs kommun arbetar med poesi för en hållbar framtid:

Poesi är deras frihet – språklig mångfald som resurs i lärandet