“Barn förstår och barn vill veta…”

I ABC-huset i Mullsjö kommun har barnen läst, reflekterat och haft känslosamma samtal utifrån boken Två av allt av Rose Lagercrantz och illustratör Rebecka Lagercrantz. Berättelsen har också varit utgångspunkt för att lära sig mer om det globala målet 16 och att få utforska egna tankar och känslor, klä dessa i ord och genom att skapa hållbar poesi göra sina röster hörda. Ta del av inlägget här “Skönlitteratur som källa till kunskap och förståelse”. Lyssna till lärarna Anki Källman och Anneli Wahlsten som berättar hur de arbetat med boken, de globala målen och barnens diktande i undervisningen. I slutet av filmen medverkar också rektor Carina Irvefors genom att läsa barnens dikter.